Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2322-2020
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2322-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  16.10.2020 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  21, 29, 31 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  21 - Napájadlá, žľaby, válovy, kefy na zvieratá, krúžky na hydinu, krúžky na vtáky, vaničky pre vtáky, kade, putne, výtokové hubice, česadlá na zvieratá, poháre, šálky, hrnčeky na pitie, misy, kovové ražne na prípravu jedál, vtáčie klietky, voliéry, formy na pečenie (kuchynské náradie), pokrievky na hrnce, kuchynské hrnce, formy na prípravu jedál, kuchynské dosky na krájanie, panvice na vyprážanie, grily, rošty (potreby na opekanie), stojany na grily, hrnce, hrnčeky, potreby pre domácnosť, stojany na vajíčka, keramické pekáče, panvice, porcelán, kuchynský stolový riad (okrem príborov), porcelánové, keramické, kameninové, terakotové alebo sklenené umelecké predmety, taniere, nízkotlakové hrnce (nie elektrické), fritézy (nie elektrické), podnosy pre domácnosť, príklopy na jedlo, trojnožky (kuchynské náradie), kuchynský riad a náradie
29 - Bielkoviny na prípravu jedál, želatina,, pokrmové tuky, vaječný bielok, krvavé jaternice, vývary (bujóny), prípravky na vývary (bujóny), údeniny, koncentrované vývary, polievky, potravinárske oleje, syry, mäso, ryby (neživé), potravinárska želatina, tukové nátierky na chlieb, huspenina, divina, šunka, žĺtok, mäsové výťažky, slanina, vajcia, sušené vajcia, pečeňová paštéta, klobásy, salámy, párky, prípravky na výrobu polievok, hydina (mäso), pečeň, konzervované mäso, mäsové konzervy, mrazom sušené mlieko.
31 - Zvieratá chované v zverincoch, živé zvieratá, krmivo pre zvieratá, nespracované obilie, vápno (krmivo pre zvieratá), psie sucháre, krmivo pre vtáky, otrubová kŕmna zmes pre zvieratá, násadové vajcia (na liahnutie), zvyšky z destilácie (krmivo pre zvieratá), úžitkové domáce zvieratá, prípravky na výkrm zvierat, krmivo pre dobytok, krmivo pre rožný statok, zrno (krmivo pre zvieratá), krúpy pre hydinu, podstielky pre zvieratá, šrot pre zvieratá, kŕmne zmesi na výkrm hospodárskych zvierat, jadrové krmivo, živá hydina, vedľajšie produkty spracovania obilnín (krmivo pre zvieratá), krmivo pre zvieratá chované v domácnosti. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  SLOVENSKÉ FARMÁRSKE KURČA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  HYDINA SLOVENSKO s.r.o.; Lieskovská cesta 23/640, 962 21 Lieskovec; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  KVASŇOVSKÝ & PARTNERS ǀ ADVOKÁTI s.r.o.; Dunajská 32, 811 08 Bratislava 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2322-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2322-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 16.10.2020 Typ Doručené
1a Sprievodný list 16.10.2020 Typ Doručené
1b Osvedčovacia doložka 16.10.2020 Typ Doručené
1c Plná moc 16.10.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 19.10.2020 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.10.2020 Typ Platba
4 výsledok rešerše 23.11.2020 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 26.11.2020 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 25.01.2021 Typ Doručené
6a Sprievodný list 25.01.2021 Typ Doručené
POZ 2322-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku