Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2300-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2300-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  14.10.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  18, 24, 25 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  18 - Cestovné kufre; nákupné tašky; kabelky; cestovné tašky; kožené cestovné tašky; kufre; cestovné obaly na odevy; športové tašky.
24 - Nažehľovacie textílie; textilné alebo plastové stolové vlajky; tkaniny; textilné materiály; textílie; textílie na obuv; bavlnené textílie; posteľné pokrývky; textílie na bielizeň; textilné podšívky; textilné alebo plastové zástavy; elastické textílie; flanel (textílie); džersej (pleteniny); vlnené textílie; umelý hodváb (textílie); bavlnené plátno; textilné etikety; textílie pre odevný priemysel.
25 - Obuv; čiapky; pleteniny; vysoká obuv; pánska spodná bielizeň; priliehavé čiapky; spodná bielizeň; svetre; košele; odevy; kožušiny (oblečenie); konfekcia (odevy); nohavice; vrchné ošatenie; hotové podšívky (časti odevov); pleteniny (oblečenie); vesty; kabáty; nepremokavé odevy; legíny; oblečenie z úpletových textílií; sukne; oblečenie pre bábätká; športové tričká, dresy; plážové oblečenie; plážová obuv; pyžamá; šaty; pánska spodná bielizeň (slipy); podprsenky; bundy; plavky; topánky; kožené odevy; tričká; športové tielka; vyšívané odevy. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  SOLD OUT 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Lovás Dávid; Bysterecká 2063/29, 026 01 Dolný Kubín 1; SK;
Kmeť Michael; Riazanska 10, 831 02 Bratislava 3; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zamietnutá prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2300-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2300-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 14.10.2019 Typ Doručené
1a Príloha inde neuvedená 14.10.2019 Typ Doručené
1b Príloha inde neuvedená 14.10.2019 Typ Doručené
1c Príloha inde neuvedená 14.10.2019 Typ Doručené
1d Príloha inde neuvedená 14.10.2019 Typ Doručené
1e Príloha inde neuvedená 14.10.2019 Typ Doručené
1f Príloha inde neuvedená 14.10.2019 Typ Doručené
1g Príloha inde neuvedená 14.10.2019 Typ Doručené
2 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 15.10.2019 Typ Doručené
2a Príloha inde neuvedená 15.10.2019 Typ Doručené
2b Príloha inde neuvedená 15.10.2019 Typ Doručené
3 Potvrdenie o podaní 16.10.2019 Typ Doručené
4 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 30.10.2019 Typ Odoslané
5 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 05.11.2019 Typ Platba
6 výsledok rešerše 07.11.2019 Typ Interné listy
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 08.11.2019 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 14.11.2019 Typ Doručené
8a Zoznam tovarov a služieb (SR) 14.11.2019 Typ Doručené
9 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 22.11.2019 Typ Odoslané
10 rozhodnutie o zamietnutí POZ (s vyjadrením) 13.02.2020 Typ Odoslané
POZ 2300-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku