Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2290-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2290-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  11.10.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.12.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 29, 30 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Antiseptické prípravky; bakteriologické prípravky na lekárske a zverolekárske použitie; bakteriálne prípravky na lekárske a zverolekárske použitie; liečivé cukríky; sirupy na farmaceutické použitie; tinktúry na lekárske použitie; roztoky na farmaceutické použitie; farmaceutické prípravky; vitamínové prípravky; vakcíny; žuvačky na lekárske použitie; mentol na farmaceutické použitie; pastilky na farmaceutické použitie; kultúry mikroorganizmov na lekárske a zverolekárske použitie; biologické prípravky na lekárske použitie; lieky pre zubné lekárstvo; lieky pre humánnu medicínu; fermenty na farmaceutické použitie; ústne vody na lekárske použitie; výživové doplnky; prípravky z mikroorganizmov na lekárske a zverolekárske použitie; imunostimulátory; výživové prípravky s liečivými účinkami na terapeutické a lekárske použitie; liečivé prípravky na čistenie zubov; farmaceutické prípravky na ošetrovanie pokožky; parafarmaceutické prípravky; minerálne výživové doplnky; potravinové alebo krmivové prípravky so stopovými prvkami; bylinkové výťažky na lekárske použitie; liečivé rastliny; liečivé cukríky; žuvačky na lekárske použitie; diétne látky na lekárske použitie; diétne potraviny na lekárske použitie; hygienické výrobky na lekárske použitie; dezinfekčné prípravky; želatína na lekárske použitie; proteínové výživové doplnky.
29 - Želatína; mliečne výrobky; sójové mlieko (náhradka mlieka); výťažky z rias na potravinárske použitie; pokrmové tuky; aloa pravá (potraviny); mliečne fermenty na prípravu jedál; sušené mlieko; potravinárska želatína; potravinárske oleje; výťažky z rias na potravinárske použitie; mlieko; mliečne výrobky; jogurty; konzervované, sušené, varené alebo nakladané ovocie alebo zelenina; polievky; koncentrované vývary; prípravky na vývary (bujóny); lecitín na prípravu jedál.
30 - Cukríky; žuvačky; cukrovinky; pastilky (cukrovinky); cukríky na osvieženie dychu; žuvačky na osvieženie dychu; med; propolis; včelia kašička; riasy (chuťové prísady); škrob (potraviny); príchute do potravín (okrem éterických esencií a esenciálnych olejov); príchute do potravín (okrem éterických esencií a esenciálnych olejov); chuťové prísady. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  IMUDONOR BIOVETA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bittner Libor, Ing., CSc.; Sídliště Osvobození 651/35, 682 01 Vyškov; CZ;
Vrzal Vladimír, MVDr., CSc.; Malinovského 767/39, 683 23 Ivanovice na Hané; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Saxl Jaromír, JUDr. PhDr.; Údolní 567/33, 602 00 Brno; CZ 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.12.2019 12/2019 BA3M
 
POZ 2290-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2290-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 11.10.2019 Typ Doručené
1a Príloha inde neuvedená 11.10.2019 Typ Doručené
1b Plná moc 11.10.2019 Typ Doručené
1c Plná moc 11.10.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 14.10.2019 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 29.10.2019 Typ Odoslané
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 15.11.2019 Typ Platba
5 výsledok rešerše 18.11.2019 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 18.11.2019 Typ Interné listy
7 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 27.02.2020 Typ Doručené
7a Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 27.02.2020 Typ Doručené
7b Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 27.02.2020 Typ Doručené
7c Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 27.02.2020 Typ Doručené
7d Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 27.02.2020 Typ Doručené
7e Odôvodnenie námietok 27.02.2020 Typ Doručené
7f Návrh, ako sa má vo veci námietok rozhodnúť 27.02.2020 Typ Doručené
7g Plná moc 27.02.2020 Typ Doručené
8 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 11.03.2020 Typ Platba
9 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 13.03.2020 Typ Odoslané
10 Vyjadrenie k námietkam 12.05.2020 Typ Doručené
10a Výpis z obchodného registra 12.05.2020 Typ Doručené
10b Príloha inde neuvedená 12.05.2020 Typ Doručené
10c Príloha inde neuvedená 12.05.2020 Typ Doručené
10d Príloha inde neuvedená 12.05.2020 Typ Doručené
10e Príloha inde neuvedená 12.05.2020 Typ Doručené
10f Príloha inde neuvedená 12.05.2020 Typ Doručené
10g Príloha inde neuvedená 12.05.2020 Typ Doručené
10h Príloha inde neuvedená 12.05.2020 Typ Doručené
10i Príloha inde neuvedená 12.05.2020 Typ Doručené
10j Príloha inde neuvedená 12.05.2020 Typ Doručené
10k Príloha inde neuvedená 12.05.2020 Typ Doručené
10l Príloha inde neuvedená 12.05.2020 Typ Doručené
10m Príloha inde neuvedená 12.05.2020 Typ Doručené
10n Sprievodný list 12.05.2020 Typ Doručené
11 Vyjadrenie k námietkam 15.05.2020 Typ Doručené
11a Príloha inde neuvedená 15.05.2020 Typ Doručené
11b Sprievodný list 15.05.2020 Typ Doručené
POZ 2290-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku