Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 229-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  230732 
(151)  Dátum zápisu  13.10.2011 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  229-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  15.02.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.07.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.12.2011 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  04, 12, 37 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  04 - Benzín; mazacie tuky a oleje; motorové palivá, pohonné hmoty; nafta; prísady nechemické do motorových palív.
12 - Vozidlá na pohyb po zemi, vode, vo vzduchu a po koľajniciach, autá, automobily, pneumatiky, podvozky, reťaze, karosérie, bicykle, motocykle, čalúnenie automobilov, dvere na dopravné prostriedky, elektromobily, motory do pozemných vozidiel, kamióny, nákladné vozidlá, karosérie dopravných prostriedkov, lietadlá, lode, nápravy vozidiel, nárazníky na vozidlá, okenné tabule na okná automobilov, prevody do pozemných vozidiel, vodné dopravné prostriedky, zabezpečovacie poplašné zariadenia proti odcudzeniu vozidiel, zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu vozidiel, autopoťahy, autosedačky, automobilové podvozky, automobilové pneumatiky, automobilové strechy.
37 - Údržba automobilov, autoopravovne, inštalácie a opravy chladiacich zariadení, informácie o opravách, izolovanie stavieb, klampiarstvo a inštalatérstvo, údržba a opravy motorových vozidiel, oprava opotrebovaných alebo poškodených motorov, umývanie automobilov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.03.01, 26.03.05, 26.03.07, 26.03.22, 26.04.05, 26.04.22, 26.04.24, 27.05.24, 29.01.01, 29.01.04, 27.05.22, 27.99.20 
(540) Vyjadrenie