Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 2285-2006
(111)  Trademark Number  218912 
(151)  Registration Date  14.08.2007 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  2285-2006 
(220)  Application Date  12.12.2006 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  03.05.2007 
(450)  Publication of Registration Date  04.10.2007 
(511)  International Classification of Goods and Services  16, 41, 42 
(511)  List of Classified Goods and Services  16 - Tlačoviny, katalógy, prospekty.
41 - Vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných alebo náborových textov, najmä vydávanie periodických a neperiodických publikácií, online vydávanie publikácií v elektronickej forme; vzdelávanie; zabezpečovanie a organizovanie kurzov, školení, kongresov a seminárov; športová a kultúrna činnosť.
42 - Zisťovanie prítomnosti dopingu u športovcov prostredníctvom chemických analýz. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  26.04.18, 26.04.22 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Antidopingový výbor Slovenskej republiky; Junácka 6, 832 80 Bratislava; SK 
(740)  Attorney(s)  ŽOVICOVÁ - ŽOVIC, Patentová, známková a právna kancelária, Žovicová Viera, Mgr.; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  12.12.2016 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.05.2007 05/2007 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.10.2007 10/2007 FG3M
 
POZ 2285-2006
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 2285-2006
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 12.12.2006 Type Delivered
1a Vyjadrenie označenia 12.12.2006 Type Delivered
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.12.2006 Type Payment
3 Plná moc 18.12.2006 Type Delivered
4 výsledok rešerše 26.02.2007 Type Internal Letter
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 01.03.2007 Type Sent document
6 Zoznam tovarov a služieb (SR) 08.03.2007 Type Delivered
7 pokyn na zverejnenie POZ 16.03.2007 Type Internal Letter
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.08.2007 Type Sent document
9 Žiadosť o zápis prevodu 23.11.2016 Type Delivered
9a Príloha inde neuvedená 23.11.2016 Type Delivered
9b Príloha inde neuvedená 23.11.2016 Type Delivered
9c Príloha inde neuvedená 23.11.2016 Type Delivered
10 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 23.11.2016 Type Delivered
10a Plná moc 23.11.2016 Type Delivered
11 vyžiadanie poplatku 02.12.2016 Type Sent document
12 vyžiadanie poplatku za obnovu 02.12.2016 Type Sent document
13 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 14.12.2016 Type Payment
14 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 14.12.2016 Type Payment
15 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 22.12.2016 Type Delivered
15a Plná moc 22.12.2016 Type Delivered
15b Príloha inde neuvedená 22.12.2016 Type Delivered
16 vnútrospisový list 28.12.2016 Type Internal Letter
17 všeobecný referátnik 29.12.2016 Type Sent document
18 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 09.03.2017 Type Sent document
19 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 11.05.2017 Type Delivered
20 rozhodnutie o zastavení konania - nedostatky 12.09.2017 Type Sent document
21 Odpoveď na správu úradu 04.09.2017 Type Delivered
21a Doklad o prechode 04.09.2017 Type Delivered
21b Doklad o prechode 04.09.2017 Type Delivered
21c Doklad o prechode 04.09.2017 Type Delivered
21d Doklad o prechode 04.09.2017 Type Delivered
21e Doklad o prechode 04.09.2017 Type Delivered
21f Doklad o prechode 04.09.2017 Type Delivered
21g Doklad o prechode 04.09.2017 Type Delivered
21h Doklad o prechode 04.09.2017 Type Delivered
21i Doklad o prechode 04.09.2017 Type Delivered
21j Plná moc 04.09.2017 Type Delivered
21k Sprievodný list 04.09.2017 Type Delivered
22 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 08.09.2017 Type Delivered
22a Sprievodný list 08.09.2017 Type Delivered
23 vyžiadanie poplatku 13.09.2017 Type Sent document
24 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 14.09.2017 Type Delivered
25 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 15.09.2017 Type Delivered
27 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 28.09.2017 Type Payment
28 Oznámenie inde neuvedené 28.09.2017 Type Delivered
29 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 16.10.2017 Type Delivered
30 Oznámenie inde neuvedené 03.11.2017 Type Delivered
30a Príloha inde neuvedená 03.11.2017 Type Delivered
31 Podanie inde neuvedené 13.11.2017 Type Delivered
31a Príloha inde neuvedená 13.11.2017 Type Delivered
32 všeobecný referátnik 30.11.2017 Type Sent document
33 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 05.12.2017 Type Sent document
34 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 14.12.2017 Type Delivered
35 Oznámenie inde neuvedené 15.12.2017 Type Delivered
35a Sprievodný list 15.12.2017 Type Delivered
36 Oznámenie inde neuvedené 20.12.2017 Type Delivered
37 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 08.02.2018 Type Delivered
38 všeobecný referátnik 08.02.2018 Type Sent document
39 Odpoveď na správu úradu 09.02.2018 Type Delivered
39a Doklad o prechode 09.02.2018 Type Delivered
39b Doklad o prevode 09.02.2018 Type Delivered
39c Sprievodný list 09.02.2018 Type Delivered
39d Príloha inde neuvedená 09.02.2018 Type Delivered
39e Príloha inde neuvedená 09.02.2018 Type Delivered
40 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 14.02.2018 Type Delivered
41 všeobecný referátnik 16.02.2018 Type Sent document
42 Podanie inde neuvedené 27.02.2018 Type Delivered
42a Príloha inde neuvedená 27.02.2018 Type Delivered
43 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 02.03.2018 Type Delivered
44 všeobecný referátnik 05.03.2018 Type Sent document
45 rozhodnutie o zastavení konania - nedostatky 27.04.2018 Type Sent document
46 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 22.05.2018 Type Delivered
47 všeobecný referátnik 23.05.2018 Type Sent document
48 Podanie rozkladu 23.05.2018 Type Delivered
48a Rozklad 23.05.2018 Type Delivered
49 Podanie rozkladu 23.05.2018 Type Delivered
49a Sprievodný list 23.05.2018 Type Delivered
50 Doplnenie materiálov 12.06.2018 Type Delivered
50a Odôvodnenie rozkladu 12.06.2018 Type Delivered
51 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 18.06.2018 Type Delivered
52 všeobecný referátnik 20.06.2018 Type Sent document
54 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 04.07.2018 Type Sent document
55 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 23.09.2020 Type Internal Letter
56 protokol o rokovaní komisie 23.09.2020 Type Internal Letter
57 protokol o hlasovaní komisie 23.09.2020 Type Internal Letter
58 Rozhodnutie o rozklade (po zápise) 25.09.2020 Type Sent document
59 Žiadosť o zápis prevodu 29.09.2020 Type Delivered
59a Osvedčovacia doložka 29.09.2020 Type Delivered
59b Doklad o prevode 29.09.2020 Type Delivered
59c Plná moc 29.09.2020 Type Delivered
59d Plná moc 29.09.2020 Type Delivered
59e Príloha inde neuvedená 29.09.2020 Type Delivered
60 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 30.09.2020 Type Delivered
60a Sprievodný list 30.09.2020 Type Delivered
61 všeobecný referátnik 01.10.2020 Type Sent document
62 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 06.10.2020 Type Delivered
62a Sprievodný list 06.10.2020 Type Delivered
63 všeobecný referátnik 07.10.2020 Type Sent document
64 vyžiadanie poplatku 28.10.2020 Type Sent document
65 Odpoveď na správu úradu 30.10.2020 Type Delivered
66 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 09.11.2020 Type Payment
67 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 01.12.2020 Type Sent document
68 všeobecný referátnik 07.12.2020 Type Sent document
69 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 16.12.2020 Type Delivered
69a Sprievodný list 16.12.2020 Type Delivered
70 všeobecný referátnik 16.12.2020 Type Sent document
71 Odpoveď na správu úradu 22.12.2020 Type Delivered
72 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 27.01.2021 Type Delivered
72a Sprievodný list 27.01.2021 Type Delivered
73 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 05.02.2021 Type Delivered
73a Sprievodný list 05.02.2021 Type Delivered
74 všeobecný referátnik 08.02.2021 Type Sent document
75 Žiadosť o informáciu 10.03.2021 Type Delivered
76 všeobecný referátnik 12.03.2021 Type Sent document
77 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 19.03.2021 Type Delivered
77a Sprievodný list 19.03.2021 Type Delivered
78 všeobecný referátnik 22.03.2021 Type Sent document
79 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 06.04.2021 Type Delivered
79a Príloha inde neuvedená 06.04.2021 Type Delivered
80 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 15.04.2021 Type Sent document
81 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 15.04.2021 Type Payment
82 Žiadosť inde neuvedená 26.04.2021 Type Delivered
83 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 05.06.2021 Type Delivered
83a Príloha inde neuvedená 05.06.2021 Type Delivered
84 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 10.06.2021 Type Delivered
84a Sprievodný list 10.06.2021 Type Delivered
85 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 10.06.2021 Type Delivered
85a Sprievodný list 10.06.2021 Type Delivered
86 všeobecný referátnik 10.06.2021 Type Sent document
87 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 08.07.2021 Type Sent document
88 výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 09.07.2021 Type Sent document
89 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 12.07.2021 Type Delivered
89a Sprievodný list 12.07.2021 Type Delivered
90 všeobecný referátnik 13.07.2021 Type Sent document
91 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 14.07.2021 Type Payment
92 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 30.07.2021 Type Delivered
92a Sprievodný list 30.07.2021 Type Delivered
93 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 04.08.2021 Type Delivered
93a Sprievodný list 04.08.2021 Type Delivered
94 všeobecný referátnik 05.08.2021 Type Sent document
95 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 19.08.2021 Type Sent document
96 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 23.08.2021 Type Payment
97 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 25.08.2021 Type Delivered
97a Sprievodný list 25.08.2021 Type Delivered
99 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 10.09.2021 Type Delivered
99a Odôvodnenie žiadosti 10.09.2021 Type Delivered
100 Žiadosť inde neuvedená 14.09.2021 Type Delivered
100a Sprievodný list 14.09.2021 Type Delivered
100b Príloha inde neuvedená 14.09.2021 Type Delivered
101 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 05.10.2021 Type Delivered
101a Odôvodnenie žiadosti 05.10.2021 Type Delivered
102 konečné predĺženie lehoty 14.10.2021 Type Sent document
103 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 19.10.2021 Type Delivered
103a Sprievodný list 19.10.2021 Type Delivered
104 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 21.10.2021 Type Payment
105 všeobecný referátnik 25.10.2021 Type Sent document
106 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 08.11.2021 Type Delivered
106a Odôvodnenie žiadosti 08.11.2021 Type Delivered
107 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 09.11.2021 Type Sent document
108 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 15.11.2021 Type Payment
POZ 2285-2006
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku