Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 2282-2020
(111)  Trademark Number   
(151)  Registration Date   
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  2282-2020 
(220)  Application Date  14.10.2020 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public   
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  07, 37 
(511)  List of Classified Goods and Services  07 - Generátory kyslíka; generátory dusíka; generátory vodíka; kompresory; kompresory plynov; vzduchové kompresory; filtrovacie stroje a filtračné zariadenia (stroje); filtre ako časti strojov a zariadení; časti a súčasti tovarov uvedených v triede 7 tohto zoznamu.
37 - Inštalácie, údržba a opravy generátorov; inštalácie, údržba a opravy kompresorov; inštalácie, údržba a opravy zariadení na výrobu kyslíka, dusíka a vodíka; inštalácie, údržba a opravy filtrovacích strojov; inštalácie, údržba a opravy zariadení na čistenie vody; inštalácie, údržba a opravy strojov na čistenie vody; inštalácie, údržba a opravy zariadení, strojov a prístrojov na sušenie. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  OXYWISE 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  OXYWISE, s.r.o.; Hurbanova 21, 921 01 Piešťany 1; SK 
(740)  Attorney(s)  HMG LEGAL, s.r.o.; Červeňova 14, 811 03 Bratislava 1; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  v konaní 
   Legal Status   
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until   
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
POZ 2282-2020
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 2282-2020
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 14.10.2020 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 14.10.2020 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.10.2020 Type Payment
4 výsledok rešerše 09.11.2020 Type Internal Letter
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 13.11.2020 Type Sent document
6 rozhodnutie o zastavení konania (§ 28 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z.z.) 25.02.2021 Type Sent document
7 Žiadosť o uvedenie do predošlého stavu 18.03.2021 Type Delivered
7a Sprievodný list 18.03.2021 Type Delivered
7b Príloha inde neuvedená 18.03.2021 Type Delivered
7c Príloha inde neuvedená 18.03.2021 Type Delivered
8 vyžiadanie poplatku 23.03.2021 Type Sent document
9 38 Poplatok za uvedenie do predošlého stavu 26.03.2021 Type Payment
10 rozhodnutie o vyhovení žiadosti o uvedenie do predošlého stavu 31.03.2021 Type Sent document
11 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 07.04.2021 Type Sent document
12 Odpoveď na správu úradu 26.04.2021 Type Delivered
12a Sprievodný list 26.04.2021 Type Delivered
13 pokyn na zverejnenie POZ 28.04.2021 Type Internal Letter
14 Oznámenie o podaní zhodnej prihlášky 29.04.2021 Type Sent document
POZ 2282-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku