Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 2262-2003
(111)  Trademark Number  209496 
(151)  Registration Date  09.05.2005 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  11.08.2013 
(210)  Application Number  2262-2003 
(220)  Application Date  11.08.2003 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  04.02.2005 
(450)  Publication of Registration Date  04.08.2005 
(511)  International Classification of Goods and Services  35, 41, 44 
(511)  List of Classified Goods and Services  35 - Reklamná činnosť v zdravotníctve.
41 - Organizovanie a vedenie odborných podujatí, seminárov, konferencií v oblasti zdravotníctva, vydávanie odborných kníh, periodických a neperiodických publikácii v oblasti zdravotníctva.
44 - Zdravotnícka starostlivosť, poradenstvo v oblasti zdravotníctva. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  03.11.03 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  čierna, červená 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Unilabs Slovensko, s. r. o.; Záborského 2, 036 01 Martin; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  11.08.2023 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.02.2005 02/2005 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.08.2005 08/2005 FG3M
3 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 03.05.2013 05/2013 PD3M
4 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 03.06.2013 06/2013 PD3M
5 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 06.05.2014 05/2014 TC3M
6 Obnovené ochranné známky 06.05.2014 05/2014 ND3M
7 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 01.04.2015 04/2015 TC3M
8 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 02.04.2020 04/2020 PE3M
9 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 02.04.2020 04/2020 PE3M
10 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 26.05.2021 10/2021 TC3M
 
POZ 2262-2003
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 2262-2003
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 11.08.2003 Type Delivered
1a Vyjadrenie označenia 11.08.2003 Type Delivered
1b Doklad o podniku/podnikateľovi 11.08.2003 Type Delivered
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 04.09.2003 Type Sent document
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 22.09.2003 Type Payment
4 výsledok rešerše 27.05.2004 Type Internal Letter
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 14.09.2004 Type Sent document
6 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 26.10.2004 Type Delivered
7 Odpoveď na správu úradu 26.10.2004 Type Delivered
8 vyžiadanie poplatku 19.11.2004 Type Sent document
9 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 26.11.2004 Type Payment
10 zápis zmeny mena do registra 30.11.2004 Type Sent document
11 pokyn na zverejnenie POZ 30.11.2004 Type Internal Letter
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.05.2005 Type Sent document
13 Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 06.03.2013 Type Delivered
13a Zmluva 06.03.2013 Type Delivered
13b Plná moc 06.03.2013 Type Delivered
14 Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 11.03.2013 Type Delivered
14a Zmluva 11.03.2013 Type Delivered
14b Plná moc 11.03.2013 Type Delivered
15 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 19.03.2013 Type Payment
16 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 19.03.2013 Type Payment
17 všeobecný referátnik 22.03.2013 Type Sent document
18 dodatok k osvedčeniu OZ 27.03.2013 Type Sent document
19 Odpoveď na správu úradu 05.04.2013 Type Delivered
20 dodatok k osvedčeniu OZ 26.04.2013 Type Sent document
21 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 18.12.2013 Type Payment
22 29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 18.12.2013 Type Payment
23 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 12.12.2013 Type Delivered
23a Plná moc 12.12.2013 Type Delivered
24 Oznámenie 12.12.2013 Type Delivered
25 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ do 6 mes. po lehote 12.12.2013 Type Delivered
26 dodatok k osvedčeniu OZ 02.04.2014 Type Sent document
27 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 05.02.2015 Type Delivered
27a Doklad o podniku/podnikateľovi 05.02.2015 Type Delivered
28 Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 05.02.2015 Type Delivered
28a Doklad 05.02.2015 Type Delivered
29 vyžiadanie poplatku 10.02.2015 Type Sent document
30 vyžiadanie poplatku 10.02.2015 Type Sent document
31 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 10.02.2015 Type Payment
32 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 10.02.2015 Type Payment
33 všeobecný referátnik 13.02.2015 Type Sent document
34 dodatok k osvedčeniu OZ 24.02.2015 Type Sent document
35 Doplnenie materiálov 16.04.2015 Type Delivered
35a Doklad 16.04.2015 Type Delivered
36 Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 14.04.2015 Type Delivered
37 03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 24.04.2015 Type Payment
38 sprievodný list k výpisu z registra OZ 29.04.2015 Type Sent document
39 všeobecný referátnik 18.05.2015 Type Sent document
40 rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 30.06.2015 Type Sent document
41 vnútrospisový list 16.07.2015 Type Internal Letter
42 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 10.01.2020 Type Delivered
42a Sprievodný list 10.01.2020 Type Delivered
42b Plná moc 10.01.2020 Type Delivered
42c Príloha inde neuvedená 10.01.2020 Type Delivered
43 vyžiadanie poplatku 30.01.2020 Type Sent document
44 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 03.02.2020 Type Payment
45 výsledok prieskumu žiadosti o zápis záložného práva 05.02.2020 Type Sent document
46 Odpoveď na správu úradu 06.02.2020 Type Delivered
46a Príloha inde neuvedená 06.02.2020 Type Delivered
46b Plná moc 06.02.2020 Type Delivered
47 dodatok k osvedčeniu OZ 27.02.2020 Type Sent document
48 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 26.04.2021 Type Delivered
48a Plná moc 26.04.2021 Type Delivered
48b Výpis z obchodného registra 26.04.2021 Type Delivered
48c Príloha inde neuvedená 26.04.2021 Type Delivered
48d Plná moc 26.04.2021 Type Delivered
48e Výpis z obchodného registra 26.04.2021 Type Delivered
49 dodatok k osvedčeniu OZ 03.05.2021 Type Sent document
POZ 2262-2003
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 26.11.2004 Alpha medical, a.s. Alpha medical, s. r. o.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 19.03.2014 Alpha medical, a.s. Alpha medical, a.s.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 19.03.2014 inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 09.02.2015 inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.
5 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 11.02.2015 Alpha medical, s.r.o. Alpha medical, a.s.
6 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 29.04.2021 Unilabs Slovensko, s. r. o. Alpha medical, s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku