Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 2258-2014
(111)  Trademark Number  240334 
(151)  Registration Date  20.07.2015 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  2258-2014 
(220)  Application Date  19.12.2014 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  01.04.2015 
(450)  Publication of Registration Date  03.09.2015 
(511)  International Classification of Goods and Services  25, 35 
(511)  List of Classified Goods and Services  25 - Odevy; obuv; pokrývky hlavy; konfekcia (odevy); šaty; šatové sukne; kostýmy, obleky; saká; zvrchníky; kabáty; kabátiky; bundy; parky (teplé krátke kabáty s kapucňou); peleríny; pončá; sukne; nohavicové sukne; nohavice; šerpy; kravaty; košele; košele s krátkym rukávom; oblečenie; vrchné ošatenie; gamaše; legíny; legínsy; tričká; športové tričká, dresy; telocvičné úbory; tielka; športové tielka; cyklistické oblečenie; plážové oblečenie; plavky; spodná bielizeň; podprsenky; kombiné (spodná bielizeň); spodničky; body (spodná bielizeň); podväzky; pánske spodky; pyžamá; dámske nohavičky; detské nohavičky; živôtiky, korzety (spodná bielizeň); župany; svetre; pulóvre; pleteniny (oblečenie); oblečenie pre bábätká; topánky; športová obuv; vysoká obuv; šnurovacie topánky; topánky na šport; gymnastické cvičky; papuče; sandále; dreváky; plážová obuv; plátenná obuv; kovové časti na obuv; pančuchy; pančuškové nohavice; ponožky; opasky (časti odevov); opasky na doklady a peniaze (časti odevov); kožušiny (oblečenie); čelenky (oblečenie); čiapky; šilty (pokrývky hlavy); priliehavé čiapky; bejzbalové čiapky; chrániče uší proti chladu (pokrývky hlavy); klobúky; kožené odevy; odevy z imitácií kože; oblečenie pre motoristov; nepremokavé odevy; kombinézy (oblečenie); šatky na krk; šály uviazané pod krkom; kožušinové štóly; ozdobné vreckovky (časti odevov); vrecká na odevy; rukavice (oblečenie); rukávniky; lyžiarske rukavice; palčiaky.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s odevmi, s obuvou, s pokrývkami hlavy, so slnečnými okuliarmi, s opaskami, s kabelkami, s peňaženkami, s taškami, s dáždnikmi, s bižutériou, s náramkovými hodinkami, s ozdobami na odevy; maloobchodné a veľkoobchodné služby s odevmi, s obuvou, s pokrývkami hlavy, so slnečnými okuliarmi, s opaskami, s kabelkami, s peňaženkami, s taškami, s dáždnikmi, s bižutériou, s náramkovými hodinkami, s ozdobami na odevy prostredníctvom internetu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 25 tohto zoznamu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 25 tohto zoznamu prostredníctvom internetu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s konfekciou (odevy), so šatami, so šatovými sukňami, s kostýmami, s oblekmi, so sakami, so zvrchníkmi, s kabátmi, s kabátikmi, s bundami, s parkami (teplé krátke kabáty s kapucňou), s pelerínami, s pončami, so sukňami, s nohavicovými sukňami, s nohavicami, so šerpami, s kravatami, s košeľami, s košeľami s krátkymi rukávmi, s oblečením, s vrchným ošatením, s gamašami, s legínami, s legínsami, so športovými tričkami, dresmi, s telocvičnými úbormi, s tielkami, so športovými tielkami, s plážovým oblečením, s plavkami, so spodnou bielizňou, s podprsenkami, s kombiné (spodná bielizeň), so spodničkami, s body (spodná bielizeň), s podväzkami, s pánskymi spodkami, s pyžamami, s dámskymi nohavičkami, s detskými nohavičkami, so živôtikmi, s korzetmi (spodná bielizeň), so županmi, so svetrami, s pulóvrami, s pleteninami (oblečenie), s oblečením pre bábätká, s topánkami, so športovou obuvou, s vysokou obuvou, so šnurovacími topánkami, s topánkami na šport, s bežeckou obuvou, s gymnastickými cvičkami, s papučami, so sandálmi, s drevákmi, s plážovou obuvou, s plátennou obuvou, s kovovými časťami na obuv, s pančuchami, s pančuškovými nohavicami, s ponožkami, s opaskami na doklady a peniaze (časti odevov), s kožušinami (oblečenie), s čelenkami (oblečenie), s čiapkami, so šiltmi (pokrývky hlavy), s priliehavými čiapkami, s bejzbalovými čiapkami, s chráničmi uší proti chladu (pokrývky hlavy), s klobúkmi, s koženými odevami, s odevami z imitácií kože, s nepremokavými odevami, s kombinézami (oblečenie), so šatkami na krk, so šálmi uviazanými pod krkom, s kožušinovými štólami, s ozdobnými vreckovkami (časti odevov), s vreckami na odevy, s rukavicami (oblečenie), s rukávnikmi, s lyžiarskymi rukavicami, s palčiakmi, s kozmetickými taštičkami, s puzdrami na rúže, s parfumovanými vrecúškami do bielizne, s voňavými zmesami (potpourris), s ozdobnými nálepkami na nechty, s kozmetickými prípravkami, s kozmetickými prípravkami na starostlivosť o pleť, s toaletnými prípravkami, s parfémami, s dezodorantmi (parfuméria), s parfumovanými vodami, s umývacími prípravkami na osobnú hygienu, s mydlami, s mydielkami, s dezodoračnými mydlami, s kozmetickými krémami, s pleťovými vodami na kozmetické použitie, s čistiacimi toaletnými mliekami, s kozmetickými prípravkami do kúpeľa, so soľami do kúpeľa nie na lekárske použitie, so šampónmi, s leskami na pery, s líčidlami, s prípravkami na odstraňovanie líčidiel, s lakmi na nechty, s obrúskami napustenými pleťovými vodami, s ústnymi vodami (nie na lekárske použitie), s vlasovými vodami, s olejmi na kozmetické použitie, s éterickými olejmi, s kozmetickými prípravkami na opaľovanie, s okuliarmi na športovanie, s okuliarmi (optika), so šnúrkami na okuliare, s puzdrami na okuliare, so slúchadlami, s dekoratívnymi magnetmi, s ochrannými prilbami na športovanie, s elektronickými publikáciami (sťahovateľné), so sťahovateľnými obrazovými súbormi, so svetelnými tabuľami, s neónovými reklamami, s počítačmi, s počítačovými programami (sťahovateľnými), so šperkami vrátane bižutérie a plastovej bižutérie, s ozdobami (klenotnícke výrobky), s náušnicami, s retiazkami (klenotnícke výrobky), s náhrdelníkmi (klenotnícke výrobky), s príveskami (klenotnícke výrobky), s prsteňmi (klenotnícke výrobky), s náramkami (klenotnícke výrobky), s príveskami na kľúče (bižutéria), s hodinkami, s retiazkami na hodinky, s brošňami (klenotnícke výrobky), s klenotníckymi výrobkami, s medailónmi (klenotnícke výrobky), s amuletmi (klenotnícke výrobky), s perlami (klenotnícke výrobky), s jantárovými šperkami, s gagátovými ozdobami, s klenotami, so šperkami z emailovanej keramiky, so šperkovnicami, s manžetovými gombíkmi, so sponami na kravaty, s ozdobnými ihlicami, s drahými kameňmi, so štrasom (brúsené olovnaté sklo), so striebrom (surovina alebo polotovar), s niťami z drahých kovov (klenotnícke výrobky), s drahými kovmi, so šperkami, s drahokamami, s hodinárskymi výrobkami a chronometrami, s kožou, s koženkou, s imitáciami kože, s moleskinom (imitácia kože), s koženými šnúrkami, s koženými puzdrami na kľúče, s puzdrami na kľúče, s puzdrami na navštívenky, s obalmi na kreditné karty (náprsné tašky), s aktovkami (kožená galantéria), so školskými taškami (aktovky), s nákupnými taškami, s batohmi, s plecniakmi, s kuframi, s kufríkmi, s cestovnými kuframi, s diplomatickými kufríkmi, s kufríkmi na toaletné potreby (prázdny), s držiakmi na kufre, s kabelkovými rámami, s náprsnými taškami, s turistickými plecniakmi, s koženými taškami na náradie, so športovými taškami, s taškami na kolieskach, s cestovnými taškami, s koženými cestovnými taškami (kožená galantéria), s plážovými taškami, s cestovnými obalmi na odevy, s poľovníckymi taškami (torby), s koženými remeňmi (sedlárske výrobky), s koženými remienkami, s obalmi na dáždniky, so slnečníkmi, s kožušinami, s náhubkami, so zvieracími obojkami, s koženými náramennými pásmi, s koženými vreckami a taškami na balenie, s vulkanfíbrovými škatuľami, s koženými alebo kožou potiahnutými škatuľami, so sedlárskymi výrobkami, s vychádzkovými palicami, s ozdobami do vlasov, so sponkami do vlasov (ozdobné), s vlasovými ihlicami, s brošňami (doplnky oblečenia), s umelými kvetmi, so žabó, s volánikmi na odevy, s prackami (odevné doplnky), s opaskovými prackami, s prackami na obuv, s ozdobami na obuv, nie z drahých kovov, s vtáčím perím (odevné doplnky), s brmbolcami, so značkami na bielizeň, s monogramami (značky na bielizeň), s ramennými vypchávkami na odevy, s výšivkami (galantéria), s nažehľovacími ozdobami na textilné výrobky (galantéria), s nášivkami, s aplikáciami (galantérny tovar), so stužkami a šnúrkami, s gombíkmi, s háčikmi a očká, so špendlíkmi a ihlami; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; analýzy nákladov; obchodné odhady; služby porovnávania cien; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); podpora predaja (pre tretie osoby); rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vzťahy s verejnosťou (public relations); reklama; rozširovanie reklamných oznamov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; vydávanie reklamných textov; nábor zamestnancov; zásielkové reklamné služby; marketing; obchodný alebo podnikateľský prieskum; predvádzanie tovaru; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; organizovanie módnych prehliadok na podporu predaja; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; lepenie plagátov; prenájom reklamných plôch; prenájom reklamných materiálov; rozhlasová reklama; televízna reklama; tvorba reklamných filmov; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); obchodné informácie a rady spotrebiteľom; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; správa počítačových súborov; administratívne spracovanie obchodných objednávok; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; obchodné alebo podnikateľské informácie; aranžovanie výkladov; prenájom predajných stánkov; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  26.04.19, 26.04.24, 27.05.24, 25.01.91, 29.01.08, 29.01.04 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  čierna, tyrkysová 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  TP MARK LIMITED; Avlonos street 1, Maria House, 1075 Nicosia; CY 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  19.12.2024 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.04.2015 4/2015 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.09.2015 9/2015 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 20.12.2021 24/2021 PC3M
 
POZ 2258-2014
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.01.2015 96,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 23.11.2021 15,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 2258-2014
S/N Item Name Date Type Document Payment
Podanie individuálnej prihlášky OZ 19.12.2014 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Vyjadrenie označenia 19.12.2014 Type Delivered
Plná moc 20.01.2015 Type Delivered
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 21.01.2015 Type Payment
Plná moc 22.01.2015 Type Delivered
výsledok rešerše 13.02.2015 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 13.02.2015 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 19.08.2015 Type Sent document
Žiadosť o zápis prevodu 19.11.2021 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o prevode 19.11.2021 Type Delivered
Plná moc 19.11.2021 Type Delivered
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 25.11.2021 Type Payment
Odpoveď na správu úradu 02.12.2021 Type Delivered
Doklad o prevode 02.12.2021 Type Delivered
Osvedčovacia doložka 02.12.2021 Type Delivered
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 02.12.2021 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 03.12.2021 Type Sent document
POZ 2258-2014
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod majiteľa 03.12.2021 TP MARK LIMITED Porubčan Róbert, Ing.
Hoffmann Oliver, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku