Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 2251-2016
(111)  Trademark Number  245085 
(151)  Registration Date  30.05.2017 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  2251-2016 
(220)  Application Date  18.10.2016 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  02.02.2017 
(450)  Publication of Registration Date  03.07.2017 
(511)  International Classification of Goods and Services  41 
(511)  List of Classified Goods and Services  41 - Zábava; služby estrádnych umelcov; diskotéky (služby); plánovanie a organizovanie večierkov; organizovanie plesov; organizovanie predstavení (manažérske služby); požičiavanie audioprístrojov; karaoke služby; hudobné skladateľské služby; nočné kluby (zábava); služby diskdžokejov; hudobná tvorba; skladanie piesní. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  DJ RED 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  REDX, s.r.o.; Podzáhradná 10066/15, 821 06 Bratislava; SK 
(740)  Attorney(s)  JAKUBEK & PARTNERS, s.r.o.; Štúrova 3, 811 02 Bratislava; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  18.10.2026 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.02.2017 2/2017 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.07.2017 7/2017 FG3M
 
POZ 2251-2016
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.10.2016 96,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 2251-2016
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 17.10.2016 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Žiadosť inde neuvedená 18.10.2016 Type Delivered
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 18.10.2016 Type Delivered
Plná moc 18.10.2016 Type Delivered
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.10.2016 Type Payment
Odpoveď na správu úradu 08.12.2016 Type Delivered
Plná moc 08.12.2016 Type Delivered
výsledok rešerše 12.12.2016 Type Internal Letter
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 13.12.2016 Type Sent document
pokyn na zverejnenie POZ 20.12.2016 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 16.06.2017 Type Sent document
POZ 2251-2016
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku