Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 225-2011
(111)  Trademark Number  230729 
(151)  Registration Date  13.10.2011 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  10.02.2021 
(210)  Application Number  225-2011 
(220)  Application Date  10.02.2011 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  06.07.2011 
(450)  Publication of Registration Date  05.12.2011 
(511)  International Classification of Goods and Services  07, 08, 09, 11, 35, 37 
(511)  List of Classified Goods and Services  07 - Elektrické kuchynské stroje; elektrické otvárače na konzervy; elektrické kuchynské roboty; hadice do vysávačov; drviče; elektrické drviče pre domácnosť; drviče odpadu; stroje a prístroje na čistenie; parné a vysokotlakové čistiace stroje; elektrické lisy na ovocie pre domácnosť; mixéry (stroje) mlynčeky pre domácnosť s výnimkou ručných; odstredivky, žmýkačky; vysávače; stroje a obrábacie stroje; motory a hnacie stroje okrem motorov do pozemných vozidiel; súkolesia, prevody a ich časti okrem súkolesí a prevodov do pozemných vozidiel; poľnohospodárske náradie okrem náradia na ručný pohon; liahne; vzduchové pumpy do akvárií; bicyklové dynamá (generátory); brúsky (ako stroje); brúsne kamene (ako časti strojov); brúsne kotúče (ako časti strojov); brúsne stroje; stroje na výrobu cestovín; čerpadlá (ako časti strojov, motorov a hnacích strojov); membrány do čerpadiel; čerpadlá do vykurovacích zariadení; čerpadlá na stlačený vzduch; čerpadlá, pumpy (stroje); dávkovače (časti strojov); dávkovače lepiacej pásky ako stroje; dierovače, dierkovacie stroje; tlačiarenské dosky; držiaky (ako časti strojov); držiaky listov píly (časti strojov); pílové listy (ako časti strojov); píly (stroje); dynamá; elektrické kladivá; etiketovacie stroje; vzduchové kefy (stroje) na nanášanie farby; filtre (časti strojov alebo motorov); filtre na čistenie a chladenie vzduchu (do motorov); filtrovacie stroje; stroje na zátkovanie fliaš; guľkové ložiská; zariadenia na hnojenie; hobľovačky; chladiče do motorov a hnacích strojov; tlačiarenské kazety na matrice; elektrické kefy ako časti strojov; kefy ako časti strojov; kladivá; stroje na výrobu salám, párkov a klobás; kosačky; nože do kosačiek; kosačky na trávniky (stroje); krájače na chlieb (stroje); valčekové ložiská; krúžky guľkových ložísk; kypriče (ako stroje); elektrické leštiace zariadenia na parkety; elektrické leštičky na obuv; lisy (stroje na priemyselné účely); lisy na hrozno; lisy na krmivo; lúpačky (stroje na lúpanie); mangle, žehliace stroje; mlynčeky mäso na ako stroje; membrány čerpadiel; stroje na miesenie; miešacie stroje; miešače elektrické na použitie v domácnosti; miešačky; mechanické navijaky na navíjanie hadíc; navijaky; elektrické nože; nože ako časti strojov; nože do kosačiek; nožné pedále šijacích strojov; elektrické nožnice; stroje na lisovanie odpadu; odprašovacie zariadenia na čistenie; odsávače prachu a podobných nečistôt; odstopkovačky (stroje); odvodňovacie stroje; elektrické otvárače na konzervy; elektrické a lepovacie pištole; striekacie pištole na farby; zariadenia pracujúce pod tlakom na točenie piva; pivové pumpy; pletacie stroje; plničky fliaš; plombovanie, stroje na pečatenie fliaš; poľnohospodárske náradie s výnimkou ručného; posúvače papiera (do tlačiarní); pracie a premývacie zariadenia; práčky; prevzdušňovače; reťazové píly; rezacie stroje; ručné nástroje a náradie na iný než ručný pohon; snehové pluhy; krájače na chlieb (stroje); stolové kotúčové píly (ako časti strojov); šijacie stroje; elektrické šľahače pre domácnosť; stroje a prístroje na tepovanie kobercov; umývačky riadu; vložky do filtračných zariadení; vrecká do vysávačov; elektrické ručné vŕtačky; príslušenstvo do vysávačov na rozptýlenie parfumov a dezinfekčných prípravkov; žehliace stroje; žmýkačky.
08 - Ručné nástroje a ručné náradia; nožiarsky tovar a príbory; bodné zbrane; britvy, žiletky, holiace čepele, holiace strojčeky; barany (ručné náradie); boxery (zbrane); dýky; hroty, špice, ostrie (časti ručných nástrojov a náradia); sekáče, sekačky, rezačky; ihlové pilníky; nožnice na strihanie fúzov a brady; holiace strojčeky elektrické aj neelektrické; brúsky (ručné náradie); brúsne kamene; ocieľky na brúsenie; brúsne kotúče na ručné náradie; depilačné strojčeky elektrické aj neelektrické; dierovače (ručné nástroje); orezávačky (ručné nástroje); lopaty (ručné náradie); dláta, rydlá; hoblíky; ručné pištole na vtlačovanie tmelu; poľnohospodárske náradie na ručný pohon; drážkové hoblíky; záhradnícke nožnice; zariadenia na ničenie rastlinných škodcov a parazitov; držiaky na pílky; dúchadlo ku kozubu (ručný nástroj); holiace čepele; ručné rozprašovače na insekticídy; oberače na ovocie (ručné náradie); konzervy otvárače na konzervy s výnimkou elektrických; krájače na zeleninu; krájače syrov (neelektrické); elektrické alebo neelektrické leštičky na nechty; luskáčiky orechov; elektrické alebo neelektrické manikúrové súpravy; elektrické pilníky na nechty; nástrojové brúsky, ostričky ako nástroje; nože do mlynčekov (ručné nástroje) elektrické alebo neelektrické nožnice na strihanie vlasov; pomôcky na ondulovanie vlasov s výnimkou elektrických; pedikúrové súpravy; epilačné pinzety.
09 - Prístroje a zariadenia na nahrávanie, prenos, transformáciu a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát; počítacie stroje, zariadenia na spracovanie údajov a počítače; periférne zariadenia k počítačom; zariadenia a prístroje na čítanie alebo zapisovanie CD alebo DVD diskov; modemy; LCD monitory, CD disky, DVD disky, notebooky, počítačový hardvér, procesory, televízne prijímače; LCD televízory; LED televízory; MP3 prehrávače; zvukové alebo obrazovo-zvukové prehrávače; elektrické žehličky; prístroje a nástroje vedecké, námorné, geodetické, fotografické, kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné (inšpekcia), záchranné, vzdelávacie a prístroje a nástroje na meranie a váženie; prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu elektrického prúdu; magnetické nosiče údajov, záznamové disky; predajné automaty a mechanizmy prístrojov uvádzaných do činnosti vhodením mince ;registračné pokladnice, hasiace prístroje; akumulátory elektrické; audiovizuálna technika na výučbu; elektrické batérie; batérie do svietidiel; batérie do vreckových lámp; fotografické blesky; buzoly, kompasy; cievky (fotografia); fotografické clony; statívy na fotoaparáty; prístroje na zaznamenávanie času, automatické časové spínače; prístroje na čistenie gramofónových platní, zvukových diskov; čítacie zariadenia (informatika); čítacie zariadenia (na napovedanie pre účinkujúcich); čítače čiarového kódu; optické čítače; elektrické a galvanické články; ďalekopisy; ďalekohľady; detektory; detektory dymu; diaľkové ovládače; diapozitívy; premietacie prístroje na diapozitívy; rámčeky na diapozitívy; diaprojektory; elektronické diáre; kancelárske dierovacie stroje; diktovacie stroje; disková jednotka (do počítačov); disky kompaktné, magnetické, optické, opticko-kompaktné; DVD prehrávač; elektrické dverové zvončeky; elektrolyzéry; elektromagnetické cievky; elektronické perá (na vizuálne zobrazovacie zariadenia); elektronické perá (na vizuálne zobrazovacie zariadenia); elektronický vreckový slovník - prekladový; faxy; filmy; rezacie prístroje na filmy; strihacie zariadenia na filmy; fotografické filtre; fotoaparáty; leštiace zariadenia na fotografické snímky; sušičky fotografické snímky; fotokopírovacie stroje (fotografické, elektrostatické alebo termické); leštiace zariadenia na leštenie fotografií; gramofónové ihly na výmenu; gramofóny a gramofónové platne; fotografické hľadáčiky; elektrické hlásiče; elektrické zariadenia na vábenie a ničenie hmyzu; hracie zariadenia fungujúce po pripojení na externú obrazovku alebo monitor; elektrické káble; káble s optickými vláknami; kamery; karty pamäťové a mikroprocesorové (v počítačoch); kazetový prehrávač; kinofilmy; koľajnice na prichytenie projektorov, reflektorov (s elektrickým ovládaním); kolektory elektrické; kompaktné disky; optické kompaktné disky; elektrické prístroje na komutáciu; koncovky (elektrotechnika); kondenzátory; kondenzátory optické, elektrické; konektory, spojky (elektrina); kontakty; kontakty elektrické z drahých kovov; kontrolné a regulačné prístroje elektrické; korekčné šošovky; elektrické zariadenia proti krádeži; krokomery; kryty na elektrické zásuvky; lampy do tmavých komôr (fotografia); lasery s výnimkou laserov na lekárske účely; magnetické dekodéry; magnetické karty; magnetické karty; magnetické páskové jednotky do počítačov; magnetické pásky; magnetofóny; manometre; manometre (tlakomery); megafóny; meniče diskov (do počítačov); meracie pomôcky a prístroje; elektrické meracie zariadenia; merače elektrických strát; meradlá; metronómy; meteorologické prístroje; mikrofón a slúchadlá k mobilným telefónom; mikrofóny; mikroprocesory; mikrometre; mikroskopy; minútové hodiny na použitie v kuchyni; mikrofón a slúchadlá k mobilným telefónom; modemy; monitorovacie počítačové programy; elektrické monitorovacie prístroje; monitory (počítačový hardvér); podložky pod myš; myši (informatika); nabíjačky akumulátorov; náplne (cartridges) na videohry; elektrické natáčky; navigačné nástroje; navigačné prístroje vozidiel (palubné počítače); navigačné satelitné prístroje; nivelačné nástroje; nosiče tmavých platní (fotografia); optické a magnetické nosiče údajov; objektívy (optika); elektrické objímky; odbočnice, odbočné skrinky (elektrotechnika); optické nosiče údajov; optické nosiče údajov; optické výrobky; osobné ochranné prostriedky proti nehodám; elektrické otvárače dverí; pamäte počítačov; pásky na čistenie nahrávacích hláv; páskové jednotky do počítačov; pásky na zvukové nahrávanie; elektronické perá na vizuálne zobrazovacie jednotky; periférne zariadenia počítačov; plynomery; počítacie dosky; tlačiarne k počítačom; počítačové klávesnice; počítačové hry; náhradné počítačové programy; počítačový softvér; počítač-zápisník (notebook); podpera zápästia pri práci s počítačom; poistky; elektricky vyhrievané ponožky; poplašné zariadenia; posuvné meradlo, kaliber; požiarne hlásiče; prehrávač DVD; prenosný prehrávač; prehrávač kompaktných diskov; premietacie prístroje a premietacie plátna; premietačky na diapozitívy; presné meracie prístroje; presné váhy; audio- a videoprijímače; prípojky (elektrotechnika); elektrické zariadenia na priťahovanie a ničenie hmyzu; prizmy (optika);procesory (centrálne procesorové jednotky); procesory (základné jednotky samočinného počítača); programy na počítačové hry; elektrické redukcie; nahrané programy obsluhujúce počítač; rádiá; radary; rádiotelegrafické zariadenia; registračné pokladnice; reproduktory, amplióny; rozhrania (pre počítače); elektrické a poplašné signalizačné zvončeky; skrinky, škatule na reproduktory; snímače dymu (požiarne hlásiče); spojky elektrické; sprchovacie zariadenia pre prípad požiaru; spriahadlá elektrické a akustické; stereoskopické zariadenia; sušičky na fotografie; špeciálne puzdrá na fotografické aparáty; optické šošovky; prenosný telefón; telefónne mikrofóny; telefónne prístroje; telefónne slúchadlá; telefónny záznamník; telefotografické zariadenia; telegrafy (prístroje); teleskopy; teletypy, ďalekopisné zariadenia; teplomery s výnimkou lekárskych; termoionické žiarivky a elektrónky; snímače teploty; termostaty; textové procesory (zariadenia na úpravu a spracovanie textu); tlačiarne k počítačom; zariadenia na meranie tlaku; tranzistory; trojnožky alebo statívy na fotoaparáty; uzávierky (fotografia); váhy; prístroje a nástroje na váženie; ventily selenoidné (elektromagnetické prepínače); vlhkomery, hygromery; vrecková kalkulačka; vreckové baterky a batérie k nim; vypínače; vysielacie zariadenia (telekomunikácie); vyučovacie prístroje; zábavné zariadenia fungujúce po pripojení na externú obrazovku alebo monitor; zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu; zameriavacie ďalekohľady na strelné zbrane; zásuvky, zástrčky (elektrické kontakty); zariadenia na spracovanie údajov; zariadenia na zaznamenávanie vzdialenosti; elektrické prístroje na zatavovanie plastických materiálov; zväčšovacie sklá; zariadenia na prenášanie zvuku; elektrické signalizačné a poplašné zvončeky; zvukové nahrávacie a prehrávacie zariadenia; zvukové nahrávky - pásky, disky, nosiče; zvukové signálne zariadenia; zvukovody, akustické linky.
11 - Zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie; žiarivky; žiarovky; chladiace prístroje a zariadenia; chladiace zariadenia a stroje; parné kotly; zariadenia na varenie, chladenie a sušenie; vetracie, vodárenské a sanitárne zariadenia; baterky (svietidlá); bojlery, ohrievače vody; bicyklové svietidlá; lampové banky; čistiace zariadenia na odpadovú vodu; destilačné prístroje; elektrické ohrievače na detské fľaše; dezinfekčné dávkovače na toalety; držiaky plynových horákov; elektrické ventilátory (stolové); elektrické strojčeky na výrobu jogurtov; elektrické filtračné kávovary; filtre (časti zariadení pre priemysel alebo domácnosť); filtre na pitnú vodu; ozdobné fontány; elektrické fritézy; grily (prístroje na pečenie); horáky; hriankovače; chladiace nádoby; chladničky; zariadenia na pečenie chleba; inhalačné prístroje s výnimkou prístrojov na lekárske účely; elektrické konvice; elektrické filtračné alebo extrakčné konvice; klimatizačné prístroje; klimatizačné zariadenia; koberce elektricky vyhrievané; komínové dúchadlo, ventilátor; kuchynské odsávače; kuchynské potreby na pečenie a varenie elektrické; kuchynské sporáky; ohrievače do kúpeľa; stroje a zariadenia na výrobu ľadu; elektrické la plynové lampy; lampy na čistenie vzduchu od baktérií (germicídne) mikrovlnné rúry; mraziace vitríny; mraziace zariadenia, mrazničky; chladiace nádoby; elektricky vyhrievané nánožníky; naparovacie prístroje (sauna); objímky na elektrické svetlá; objímky na svietidlá; elektrické formy na pečenie oblátok; odmrazovače automobilov; odparovače; ohrievacie fľaše; ohrievacie podušky elektrické s výnimkou podušiek na lekárske účely; ohrievače; ohrievače tanierov; ponorné ohrievače; ochladzovacie zariadenia a stroje; osvetľovacie prístroje a zariadenia; zariadenia na výrobu pary; pece, piecky s výnimkou laboratórnych; pece, sporáky, piecky; rúry na pečenie; pekáč, otočný rošt; filtre na pitnú vodu; zapaľovače na zapaľovanie; plynové bojlery; ohrievače do postele; pražiace stroje; pražiče kávy; premietacie lampy; prístroje na filtrovanie a čistenie vody v akváriách; prístroje na výrobu ľadu; prostriedky na odstraňovanie zápachu s výnimkou prostriedkov na osobné použitie; elektrické radiátory; radiátory (na kúrenie); ražne; reflektory (svetlá); reťaze farebných žiaroviek; rošty do pecí; sanitárne (toaletné) prístroje a zariadenia; rúry s výnimkou rúr na experimentálne účely; vane na sedacie kúpele; saunovacie zariadenia; solárne kolektory; spájkovacie lampy; sporáky; sterilizátory; stolné variče; prístroje a zariadenia na sušenie; vzduchové sušiče; elektrické sušiče bielizne; sušiče na vlasy; sušičky ako prístroje; svetelné gule, banky; svetelné rúry; elektrické svetlá na vianočné stromčeky; svetlomety, reflektory; svietiace domové čísla; šetriče paliva; tepelné čerpadlá; teplovodné vykurovacie zariadenia; teplovzdušné rúry; termostatické ventily (ako časti ústredného kúrenie); elektrické tlakové hrnce a varáky; zariadenia a stroje na čistenie alebo úpravu vody; UV-lampy s výnimkou lámp na lekárske účely; vankúše (elektricky vyhrievané) s výnimkou vankúšov na lekárske účely; variče; ventilátory (ako časti vetracích zariadení); ventilátory (klimatizácia); varné prístroje a zariadenia; vetracie zariadenia; sušiče na vlasy; ohrievače vody; prístroje a zariadenia na zmäkčenie vody; vreckové ohrievače; elektrické výbojky; vreckové baterky; vyhrievacie telesá; vykurovacie zariadenia, vyhrievacie zariadenia; ionizátory na čistenie vzduchu; sterilizátory na vzduch; vzduchové sušiarne; stroje a prístroje na čistenie; zariadenia na dezinfikovanie; zariadenia na sušenie; zmiešavacie batérie na vodovodné potrubia; žiariče.
35 - Odborné obchodné poradenstvo predovšetkým pri predaji elektrospotrebičov, zariadení pre domácnosť, počítačového softvéru, počítačov, elektroniky a multimédií; maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s nasledovnými tovarmi – nábytok, kuchynský nábytok, stoly, stoličky, police, príborníky, lavice, pulty, servírovacie stolíky, stolové dosky, nekovové príslušenstvo nábytku, nekovové obloženie alebo ozdoby na nábytok, nekovové pánty a závesy, dekoratívne nástenné ozdoby nie textilné, divány, pohovky, drevené alebo plastové nádoby a schránky, drevené hrany a kostra na nábytok, dverové obloženie nie kovové, dvierka na nábytok, klietky pre zvieratá v domácnosti, krúžky, háčiky a koľajnice na záclony a závesy, komody, korkové pásy, prútené koše, latkové vnútrookenné rolety, plastové lišty na nábytok, plastové káblové alebo rúrkové spojky, príchytky, prútený tovar, ratan, stolárske výrobky, tyče na záclony, sochy, umelecké diela z dreva, vosku, sadry alebo plastov, vešiaky na odevy, zámky s výnimkou kovových a elektrických, zrkadlá, izbové žalúzie, cedidlá pre domácnosť, nádoby na použitie v domácnosti, čajníky a čajové súpravy nie z drahých kovov, dávkovače mydla, domáce neelektrické mlynčeky, žehliace dosky, kuchynské dosky na krájanie, drôtenky na čistenie, držiaky na mydlo, fľaše, formy na ľadové kocky, kuchynské formy na pečenie, formy na prípravu jedál, neelektrické fritézy, grily, stojany na grily, handry na čistenie, neelektrické kanvice a kávovary, ručné kávové mlynčeky, kefy, kefky, metly, mopy, koreničky, neelektrické kuchynské mixéry, kuchynské nádoby a riad nie z drahých kovov, kuchynské náradie nie z drahých kovov, kuchynské neelektrické potreby, kvetináče, lapače hmyzu, neelektrické lisy na ovocie pre domácnosť, smetné nádoby, termosky, otvárače na fľaše, panvice, porcelán, schránky na chlieb, sušienky na bielizeň, vodné irigátory na čistenie zubov a masáž ďasien, elektrické zubné kefky, mlynčeky na mäso, dosky na krájanie, elektrické kuchynské stroje, elektrické otvárače na konzervy, elektrické kuchynské roboty, hadice do vysávačov, drviče, elektrické drviče pre domácnosť, drviče odpadu, stroje a prístroje na čistenie, parné a vysokotlakové čistiace stroje, elektrické lisy na ovocie pre domácnosť, mixéry (stroje), mlynčeky pre domácnosť s výnimkou ručných, odstredivky, žmýkačky, vysávače, stroje a obrábacie stroje, motory a hnacie stroje okrem motorov do pozemných vozidiel, súkolesia, prevody a ich časti okrem súkolesí a prevodov do pozemných vozidiel, poľnohospodárske náradie okrem náradia na ručný pohon, liahne, vzduchové pumpy do akvárií, bicyklové dynamá (generátory), brúsky (ako stroje), brúsne kamene (ako časti strojov), brúsne kotúče (ako časti strojov), brúsne stroje, stroje na výrobu cestovín, čerpadlá (ako časti strojov, motorov a hnacích strojov), membrány do čerpadiel, čerpadlá do vykurovacích zariadení, čerpadlá na stlačený vzduch, čerpadlá, pumpy (stroje), dávkovače (časti strojov), dávkovače lepiacej pásky ako stroje, dierovače, dierkovacie stroje, tlačiarenské dosky, držiaky (ako časti strojov), držiaky listov píly (časti strojov), pílové listy (ako časti strojov), píly (stroje), dynamá, elektrické kladivá, etiketovacie stroje, vzduchové kefy (stroje) na nanášanie farby, filtre (časti strojov alebo motorov), filtre na čistenie a chladenie vzduchu (do motorov), filtrovacie stroje, stroje na zátkovanie fliaš, guľkové ložiská, zariadenia na hnojenie, hobľovačky, chladiče do motorov a hnacích strojov, tlačiarenské kazety na matrice, elektrické kefy ako časti strojov, kefy ako časti strojov, kladivá, stroje na výrobu salám, párkov a klobás, kosačky, nože do kosačiek, kosačky na trávniky (stroje), krájače na chlieb (stroje), valčekové ložiská, krúžky guľkových ložísk, kypriče (ako stroje), elektrické leštiace zariadenia na parkety, elektrické leštičky na obuv, lisy (stroje na priemyselné účely), lisy na hrozno, lisy na krmivo, lúpačky (stroje na lúpanie), mangle, žehliace stroje, mlynčeky mäso na ako stroje, membrány čerpadiel, stroje na miesenie, miešacie stroje, miešače elektrické na použitie v domácnosti, miešačky, mechanické navijaky na navíjanie hadíc, navijaky, elektrické nože, nože ako časti strojov, nože do kosačiek, nožné pedále šijacích strojov, elektrické nožnice, stroje na lisovanie odpadu, odprašovacie zariadenia na čistenie, odsávače prachu a podobných nečistôt, odstopkovačky (stroje), odvodňovacie stroje, elektrické otvárače na konzervy, elektrické a lepovacie pištole, striekacie pištole na farby, zariadenia pracujúce pod tlakom na točenie piva, pivové pumpy, pletacie stroje, plničky fliaš, plombovanie, stroje na pečatenie fliaš, poľnohospodárske náradie s výnimkou ručného, posúvače papiera (do tlačiarní), pracie a premývacie zariadenia, práčky, prevzdušňovače, reťazové píly, rezacie stroje, ručné nástroje a náradie na iný než ručný pohon, snehové pluhy, krájače na chlieb (stroje), stolové kotúčové píly (ako časti strojov), šijacie stroje, elektrické šľahače pre domácnosť, stroje a prístroje na tepovanie kobercov, umývačky riadu, vložky do filtračných zariadení, vrecká do vysávačov, elektrické ručné vŕtačky, príslušenstvo do vysávačov na rozptýlenie parfumov a dezinfekčných prípravkov, žehliace stroje, žmýkačky, ručné nástroje a ručné náradia, nožiarsky tovar a príbory, bodné zbrane, britvy, žiletky, holiace čepele, holiace strojčeky, barany (ručné náradie), boxery (zbrane), dýky, hroty, špice, ostrie (časti ručných nástrojov a náradia), sekáče, sekačky, rezačky, ihlové pilníky, nožnice na strihanie fúzov a brady, holiace strojčeky elektrické aj neelektrické, brúsky (ručné náradie), brúsne kamene, ocieľky na brúsenie, brúsne kotúče na ručné náradie, depilačné strojčeky elektrické aj neelektrické, dierovače (ručné nástroje), orezávačky (ručné nástroje), lopaty (ručné náradie), dláta, rydlá, hoblíky, ručné pištole na vtlačovanie tmelu, poľnohospodárske náradie na ručný pohon, drážkové hoblíky, záhradnícke nožnice, zariadenia na ničenie rastlinných škodcov a parazitov, držiaky na pílky, dúchadlo ku kozubu (ručný nástroj), holiace čepele, ručné rozprašovače na insekticídy, oberače na ovocie (ručné náradie), konzervy otvárače na konzervy s výnimkou elektrických, krájače na zeleninu, krájače syrov (neelektrické), elektrické alebo neelektrické leštičky na nechty, luskáčiky orechov, elektrické alebo neelektrické manikúrové súpravy, elektrické pilníky na nechty, nástrojové brúsky, ostričky ako nástroje, nože do mlynčekov (ručné nástroje), elektrické alebo neelektrické nožnice na strihanie vlasov, pomôcky na ondulovanie vlasov s výnimkou elektrických, pedikúrové súpravy, epilačné pinzety, prístroje a zariadenia na nahrávanie, prenos, transformáciu a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát, počítacie stroje, zariadenia na spracovanie údajov a počítače, periférne zariadenia k počítačom, zariadenia a prístroje na čítanie alebo zapisovanie CD alebo DVD diskov, modemy, LCD monitory, CD disky, DVD disky, notebooky, počítačový hardvér, procesory, televízne prijímače, LCD televízory, LED televízory, MP3 prehrávače, zvukové alebo obrazovozvukové prehrávače, elektrické žehličky, prístroje a nástroje vedecké, námorné, geodetické, fotografické, kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné (inšpekcia), záchranné, vzdelávacie a prístroje a nástroje na meranie a váženie, prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu elektrického prúdu, magnetické nosiče údajov, záznamové disky, predajné automaty a mechanizmy prístrojov uvádzaných do činnosti vhodením mince, registračné pokladnice, hasiace prístroje, akumulátory elektrické, audiovizuálna technika na výučbu, elektrické batérie, batérie do svietidiel, batérie do vreckových lámp, fotografické blesky, buzoly, kompasy, cievky (fotografia), fotografické clony, statívy na fotoaparáty, prístroje na zaznamenávanie času, automatické časové spínače, prístroje na čistenie gramofónových platní, zvukových diskov, čítacie zariadenia (informatika), čítacie zariadenia (na napovedanie pre účinkujúcich), čítače čiarového kódu, optické čítače, elektrické a galvanické články, ďalekopisy, ďalekohľady, detektory, detektory dymu, diaľkové ovládače, diapozitívy, premietacie prístroje na diapozitívy, rámčeky na diapozitívy, diaprojektory, elektronické diáre, kancelárske dierovacie stroje, diktovacie stroje, disková jednotka (do počítačov) disky kompaktné, magnetické, optické, opticko-kompaktné, DVD prehrávač, elektrické dverové zvončeky, elektrolyzéry, elektromagnetické cievky, elektronické perá (na vizuálne zobrazovacie zariadenia), elektronické perá (na vizuálne zobrazovacie zariadenia), elektronický vreckový slovník – prekladový, faxy, filmy, rezacie prístroje na filmy, strihacie zariadenia na filmy, fotografické filtre, fotoaparáty, leštiace zariadenia na fotografické snímky, sušičky fotografické snímky, fotokopírovacie stroje (fotografické, elektrostatické alebo termické), leštiace zariadenia na leštenie fotografií, gramofónové ihly na výmenu, gramofóny a gramofónové platne, fotografické hľadáčiky, elektrické hlásiče, elektrické zariadenia na vábenie a ničenie hmyzu, hracie zariadenia fungujúce po pripojení na externú obrazovku alebo monitor, elektrické káble, káble s optickými vláknami, kamery, karty pamäťové a mikroprocesorové (v počítačoch), kazetový prehrávač, kinofilmy, koľajnice na prichytenie projektorov, reflektorov (s elektrickým ovládaním), kolektory elektrické, kompaktné disky, optické kompaktné disky, elektrické prístroje na komutáciu, koncovky (elektrotechnika), kondenzátory, kondenzátory optické, elektrické, konektory, spojky (elektrina), kontakty, kontakty elektrické z drahých kovov, kontrolné a regulačné prístroje elektrické, korekčné šošovky, elektrické zariadenia proti krádeži, krokomery, kryty na elektrické zásuvky, lampy do tmavých komôr (fotografia), lasery s výnimkou laserov na lekárske účely, magnetické dekodéry, magnetické karty, magnetické karty, magnetické páskové jednotky do počítačov, magnetické pásky, magnetofóny, manometre, manometre (tlakomery), megafóny, meniče diskov (do počítačov), meracie pomôcky a prístroje, elektrické meracie zariadenia, merače elektrických strát, meradlá, metronómy, meteorologické prístroje, mikrofón a slúchadlá k mobilným telefónom, mikrofóny, mikroprocesory, mikrometre, mikroskopy, minútové hodiny na použitie v kuchyni, mikrofón a slúchadlá k mobilným telefónom, modemy, monitorovacie počítačové programy, elektrické monitorovacie prístroje, monitory (počítačový hardvér), podložky pod myš, myši (informatika), nabíjačky akumulátorov, náplne (cartridges) na videohry, elektrické natáčky, navigačné nástroje, navigačné prístroje vozidiel (palubné počítače), navigačné satelitné prístroje, nivelačné nástroje, nosiče tmavých platní (fotografia), optické a magnetické nosiče údajov, objektívy (optika), elektrické objímky, odbočnice, odbočné skrinky (elektrotechnika), optické nosiče údajov, optické nosiče údajov, optické výrobky, osobné ochranné prostriedky proti nehodám, elektrické otvárače dverí, pamäte počítačov, pásky na čistenie nahrávacích hláv, páskové jednotky do počítačov, pásky na zvukové nahrávanie, elektronické perá na vizuálne zobrazovacie jednotky, periférne zariadenia počítačov, plynomery, počítacie dosky, tlačiarne k počítačom, počítačové klávesnice, počítačové hry, náhradné počítačové programy, počítačový softvér, počítač-zápisník (notebook),podpera zápästia pri práci s počítačom, poistky, elektricky vyhrievané ponožky, poplašné zariadenia, posuvné meradlo, kaliber, požiarne hlásiče, prehrávač DVD, prenosný prehrávač, prehrávač kompaktných diskov, premietacie prístroje a premietacie plátna, premietačky na diapozitívy, presné meracie prístroje, presné váhy, audio- a videoprijímače, prípojky (elektrotechnika), elektrické zariadenia na priťahovanie a ničenie hmyzu, prizmy (optika), procesory (centrálne procesorové jednotky), procesory (základné jednotky samočinného počítača), programy na počítačové hry, elektrické redukcie, nahrané programy obsluhujúce počítač, rádiá, radary, rádiotelegrafické zariadenia, registračné pokladnice, reproduktory, amplióny, rozhrania (pre počítače), elektrické a poplašné signalizačné zvončeky, skrinky, škatule na reproduktory, snímače dymu (požiarne hlásiče), spojky elektrické, sprchovacie zariadenia pre prípad požiaru, spriahadlá elektrické a akustické, stereoskopické zariadenia, sušičky na fotografie, špeciálne puzdrá na fotografické aparáty, optické šošovky, prenosný telefón, telefónne mikrofóny, telefónne prístroje, telefónne slúchadlá, telefónny záznamník, telefotografické zariadenia, telegrafy (prístroje), teleskopy, teletypy, ďalekopisné zariadenia, teplomery s výnimkou lekárskych, termoionické žiarivky a elektrónky, snímače teploty, termostaty, textové procesory (zariadenia na úpravu a spracovanie textu), tlačiarne k počítačom, zariadenia na meranie tlaku, tranzistory, trojnožky alebo statívy na fotoaparáty, uzávierky (fotografia), váhy, prístroje a nástroje na váženie, ventily solenoidné (elektromagnetické prepínače), vlhkomery, hygromery, vrecková kalkulačka, vreckové baterky a batérie k nim, vypínače, vysielacie zariadenia (telekomunikácie), vyučovacie prístroje, zábavné zariadenia fungujúce po pripojení na externú obrazovku alebo monitor, zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu, zameriavacie ďalekohľady na strelné zbrane, zásuvky, zástrčky (elektrické kontakty) zariadenia na spracovanie údajov, zariadenia na zaznamenávanie vzdialenosti, elektrické prístroje na zatavovanie plastických materiálov, zväčšovacie sklá, zariadenia na prenášanie zvuku, elektrické signalizačné a poplašné zvončeky, zvukové nahrávacie a prehrávacie zariadenia, zvukové nahrávky - pásky, disky, nosiče, zvukové signálne zariadenia, zvukovody, akustické linky, zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie, žiarivky, žiarovky, chladiace prístroje a zariadenia, chladiace zariadenia a stroje, parné kotly, zariadenia na varenie, chladenie a sušenie, vetracie, vodárenské a sanitárne zariadenia, baterky (svietidlá), bojlery, ohrievače vody, bicyklové svietidlá, lampové banky, čistiace zariadenia na odpadovú vodu, destilačné prístroje, elektrické ohrievače na detské fľaše, dezinfekčné dávkovače na toalety, držiaky plynových horákov, elektrické ventilátory (stolové) elektrické strojčeky na výrobu jogurtov, elektrické filtračné kávovary, filtre (časti zariadení pre priemysel alebo domácnosť), filtre na pitnú vodu, ozdobné fontány, elektrické fritézy, grily (prístroje na pečenie), horáky, hriankovače, chladiace nádoby, chladničky, zariadenia na pečenie chleba, inhalačné prístroje s výnimkou prístrojov na lekárske účely, elektrické konvice, elektrické filtračné alebo extrakčné konvice, klimatizačné prístroje, klimatizačné zariadenia, koberce elektricky vyhrievané, komínové dúchadlo, ventilátor, kuchynské odsávače, kuchynské potreby na pečenie a varenie elektrické, kuchynské sporáky, ohrievače do kúpeľa, stroje a zariadenia na výrobu ľadu, elektrické a plynové lampy, lampy na čistenie vzduchu od baktérií (germicídne) mikrovlnné rúry, mraziace vitríny, mraziace zariadenia, mrazničky, chladiace nádoby, elektricky vyhrievané nánožníky, naparovacie prístroje (sauna), objímky na elektrické svetlá, objímky na svietidlá, elektrické formy na pečenie oblátok, odmrazovače automobilov, odparovače, ohrievacie fľaše, ohrievacie podušky elektrické s výnimkou podušiek na lekárske účely, ohrievače, ohrievače tanierov, ponorné ohrievače, ochladzovacie zariadenia a stroje, osvetľovacie prístroje a zariadenia, zariadenia na výrobu pary, pece, piecky s výnimkou laboratórnych, pece, sporáky, piecky, rúry na pečenie, pekáč, otočný rošt, filtre na pitnú vodu, zapaľovače na zapaľovanie, plynové bojlery, ohrievače do postele, pražiace stroje, pražiče kávy, premietacie lampy, prístroje na filtrovanie a čistenie vody v akváriách, prístroje na výrobu ľadu, prostriedky na odstraňovanie zápachu s výnimkou prostriedkov na osobné použitie, elektrické radiátory, radiátory (na kúrenie), ražne, reflektory (svetlá), reťaze farebných žiaroviek, rošty do pecí, sanitárne (toaletné) prístroje a zariadenia, rúry s výnimkou rúr na experimentálne účely, vane na sedacie kúpele, saunovacie zariadenia, solárne kolektory, spájkovacie lampy, sporáky, sterilizátory, stolné variče, prístroje a zariadenia na sušenie, vzduchové sušiče, elektrické sušiče bielizne, sušiče na vlasy, sušičky ako prístroje, svetelné gule, banky, svetelné rúry, elektrické svetlá na vianočné stromčeky, svetlomety, reflektory, svietiace domové čísla, šetriče paliva, tepelné čerpadlá, teplovodné vykurovacie zariadenia, teplovzdušné rúry, termostatické ventily (ako časti ústredného kúrenia), elektrické tlakové hrnce a varáky, zariadenia a stroje na čistenie alebo úpravu vody, UV-lampy s výnimkou lámp na lekárske účely, vankúše (elektricky vyhrievané) s výnimkou vankúšov na lekárske účely, variče, ventilátory (ako časti vetracích zariadení), ventilátory (klimatizácia), varné prístroje a zariadenia, vetracie zariadenia, sušiče na vlasy, ohrievače vody, prístroje a zariadenia na zmäkčenie vody, vreckové ohrievače, elektrické výbojky, vreckové baterky, vyhrievacie telesá, vykurovacie zariadenia, vyhrievacie zariadenia, ionizátory na čistenie vzduchu, sterilizátory na vzduch, vzduchové sušiarne, stroje a prístroje na čistenie, zariadenia na dezinfikovanie, zariadenia na sušenie, zmiešavacie batérie na vodovodné potrubia, žiariče, domáce potreby, hodiny, elektrické hodiny, bytový textil; zhromažďovanie rozličných výrobkov, pre tretie osoby (okrem dopravy) s cieľom umožniť zákazníkom, aby si mohli tieto výrobky pohodlne prehliadať a nakupovať, a to prostredníctvom maloobchodných predajní, veľkoobchodných predajní, prostredníctvom katalógového predaja alebo elektronickými prostriedkami, prostredníctvom webových stránok alebo prostredníctvom telenákupu; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; reklama; rozhlasová a televízna reklama; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov; pomoc pri riadení obchodných aktivít; obchodný manažment a riadenie; marketingové služby; marketingové poradenstvo a štúdie; ekonomické a organizačné poradenstvo; obchodné sprostredkovanie lízingových zmlúv; prieskum trhu; vedenie kartoték v počítači; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov; služby porovnávania cien; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; podpora predaja pre tretie osoby; predvádzanie tovaru; sekretárske služby; administratívne práce; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; administratívne spracovanie obchodných objednávok; analýzy nákladov; prepisovanie, spracovanie textov; účtovníctvo; vedenie účtovníctva; vedenie účtovných kníh; revízia účtov; fakturácia; organizovanie, budovanie a propagovanie vernostného alebo klubového systému a programov pre firmy a spotrebiteľov vrátane prieskumu, vyhodnocovania a odmeňovania nákupného správania firiem a spotrebiteľov; poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí alebo internetu, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 37.
37 - Montáž, údržba, servis, čistenie a opravy elektrospotrebičov, domácich strojov a zariadení, počítačov, počítačových komponentov, elektroniky a multimédií; informácie o údržbe a opravách; montáž, údržba a opravy kancelárskych strojov a zariadení; stavebné činnosti; kladenie a inštalácia elektrických a optických káblov a vedení; stavebné úpravy budov, predovšetkým súvisiace s inštaláciou elektrospotrebičov; opravy a inštalovanie elektrických spotrebičov, klimatizačných zariadení; inštalácia a opravy poplašných systémov proti vlámaniu; montáž, inštalácia, údržba a opravy kuchynských zariadení, montáž, údržba a opravy nábytku, predovšetkým kuchynského nábytku; poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí alebo internetu. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  04.05.02, 15.09.10, 15.09.12, 27.03.02, 26.01.03, 26.11.13, 29.01.05, 27.99.05, 27.99.09 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  T P D, spol. s r.o.; Farského 26, 851 01 Bratislava; SK 
(740)  Attorney(s)  Ing. Róbert Porubčan EDING; Puškinova 1191/19, Ivanka pri Dunaji 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  10.02.2031 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.07.2011 7/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.12.2011 12/2011 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 24.03.2021 6/2021 ND3M
 
POZ 225-2011
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.03.2011 215,00 EUR
44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 12.02.2021 96,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 225-2011
S/N Item Name Date Type Document Payment
Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 10.02.2011 Type Delivered
Podanie individuálnej prihlášky OZ 21.02.2011 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 21.02.2011 Type Delivered
Vyjadrenie označenia 21.02.2011 Type Delivered
všeobecný referátnik 01.03.2011 Type Sent document
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 04.03.2011 Type Sent document
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.03.2011 Type Payment
výsledok rešerše 26.04.2011 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 28.04.2011 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 03.11.2011 Type Sent document
Žiadosť o opravu 08.11.2011 Type Delivered
Žiadosť o opravu 10.11.2011 Type Delivered
oprava osvedčenia o zápise OZ do registra 22.11.2011 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 18.06.2020 Type Delivered
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 05.02.2021 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 16.02.2021 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 05.03.2021 Type Sent document
POZ 225-2011
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku