Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ







PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2246-2014
(111)  Číslo ochrannej známky  240425 
(151)  Dátum zápisu  20.07.2015 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2246-2014 
(220)  Dátum podania prihlášky  18.12.2014 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  01.04.2015 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.09.2015 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 09, 14, 18, 25, 26, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Kozmetické taštičky; puzdrá na rúže; parfumované vrecúška do bielizne; voňavé zmesi (potpourris); ozdobné nálepky na nechty; kozmetické prípravky; kozmetické prípravky na starostlivosť o pleť; toaletné prípravky; parfumy; toaletné vody; dezodoranty (parfuméria); parfumovaná voda; umývacie prípravky na osobnú hygienu; mydlá; mydielka; dezodoračné mydlá; kozmetické krémy; pleťové vody na kozmetické použitie; čistiace toaletné mlieka; kozmetické prípravky do kúpeľa; soli do kúpeľa nie na lekárske použitie; šampóny; lesky na pery; líčidlá; prípravky na odstraňovanie líčidiel; laky na nechty; obrúsky napustené pleťovými vodami; ústne vody (nie na lekárske použitie); vlasové vody; oleje na kozmetické použitie; éterické oleje; kozmetické prípravky na opaľovanie.
09 - Slnečné okuliare; okuliare na športovanie; okuliare (optika); šnúrky na okuliare; puzdrá na okuliare; slúchadlá; dekoratívne magnety; ochranné prilby na športovanie; elektronické publikácie (sťahovateľné); sťahovateľné obrazové súbory; svetelné tabule; neónové reklamy; počítače; počítačové programy (sťahovateľné).
14 - Bižutéria; šperky vrátane bižutérie a plastovej bižutérie; ozdoby (klenotnícke výrobky); náušnice; retiazky (klenotnícke výrobky); náhrdelníky (klenotnícke výrobky); prívesky (klenotnícke výrobky); prstene (klenotnícke výrobky); náramky (klenotnícke výrobky); prívesky na kľúče (bižutéria); hodinky; náramkové hodinky; retiazky na hodinky; brošne (klenotnícke výrobky); klenotnícke výrobky; medailóny (klenotnícke výrobky); amulety (klenotnícke výrobky); perly (klenotnícke výrobky); jantárové šperky; gagátové ozdoby; klenoty, šperky z emailovanej keramiky; šperkovnice (kazety alebo škatuľky); manžetové gombíky; spony na kravaty; ozdobné ihlice; drahé kamene; štras (brúsené olovnaté sklo); striebro (surovina alebo polotovar); nite z drahých kovov (klenotnícke výrobky); drahé kovy (surovina alebo polotovar); polodrahokamy; chronografy (hodinky); chronometre.
18 - Koža (surovina alebo polotovar); imitácie kože; moleskin (imitácia kože); kožené šnúrky; kabelky; spoločenské kabelky; peňaženky; puzdrá na kľúče; puzdrá na navštívenky; obaly na kreditné karty (náprsné tašky); aktovky (kožená galantéria); školské tašky (aktovky); nákupné tašky; plecniaky; kufre; kufríky; cestovné kufre; diplomatické kufríky; kufrík na toaletné potreby (prázdny); náprsné tašky; turistické plecniaky; kožené tašky na náradie (prázdne); športové tašky; tašky; tašky na kolieskach; cestovné tašky; kožené cestovné tašky (kožená galantéria); plážové tašky; cestovné obaly na odevy; poľovnícke tašky (torby); kožené remienky; dáždniky; obaly na dáždniky; slnečníky; kožušiny; náhubky; zvieracie obojky; kožené náramenné pásy; kožené vrecká a tašky na balenie; vulkanfíbrové škatule; kožené alebo kožou potiahnuté škatule; sedlárske výrobky; vychádzkové palice.
25 - Odevy; obuv; pokrývky hlavy; konfekcia (odevy); šaty; šatové sukne; kostýmy, obleky; saká; zvrchníky; kabáty; kabátiky; bundy; parky (teplé krátke kabáty s kapucňou); peleríny; pončá; sukne; nohavicové sukne; nohavice; šerpy; kravaty; košele; košele s krátkym rukávom; oblečenie; vrchné ošatenie; gamaše; legíny; legínsy; tričká; športové tričká, dresy; telocvičné úbory; tielka; športové tielka; cyklistické oblečenie; plážové oblečenie; plavky; spodná bielizeň; podprsenky; kombiné (spodná bielizeň); spodničky; body (spodná bielizeň); podväzky; pánske spodky; pyžamá; dámske nohavičky; detské nohavičky; živôtiky, korzety (spodná bielizeň); župany; svetre; pulóvre; pleteniny (oblečenie); oblečenie pre bábätká; topánky; športová obuv; vysoká obuv; šnurovacie topánky; topánky na šport; gymnastické cvičky; papuče; sandále; dreváky; plážová obuv; plátenná obuv; kovové časti na obuv; pančuchy; pančuškové nohavice; ponožky; opasky (časti odevov); opasky na doklady a peniaze (časti odevov); kožušiny (oblečenie); čelenky (oblečenie); čiapky; šilty (pokrývky hlavy); priliehavé čiapky; bejzbalové čiapky so šiltom; chrániče uší proti chladu (pokrývky hlavy); klobúky; kožené odevy; odevy z imitácií kože; oblečenie pre motoristov; nepremokavé odevy; kombinézy (oblečenie); šatky na krk; šály uviazané pod krkom; kožušinové štóly; ozdobné vreckovky (časti odevov); vrecká na odevy; rukavice (oblečenie); rukávniky; lyžiarske rukavice; palčiaky.
26 - Ozdoby do vlasov; sponky do vlasov (ozdobné); ihlice do vlasov; brošne (doplnky oblečenia); umelé kvety; žabó; volániky na odevy; pracky (odevné doplnky); opaskové pracky; pracky na obuv; ozdoby na obuv, nie z drahých kovov; vtáčie perie (odevné doplnky); brmbolce; značky na bielizeň; monogramy (značky na bielizeň); ramenné vypchávky na odevy; výšivky (galantéria); nažehľovacie ozdoby na textilné výrobky (galantéria); nášivky, aplikácie (galantérny tovar); stužky na odevy; gombíky, háčiky (galantéria); očká na odevy; špendlíky, ihlice okrem šperkov; odznaky na odevy, nie z drahých kovov.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 3, 9, 14, 18, 25 a 26 tohto zoznamu, a to najmä s odevmi, s obuvou, s pokrývkami hlavy, s bižutériou, so slnečnými okuliarmi, s opaskami, s kabelkami, s peňaženkami, s taškami, s kozmetickými potrebami, s ozdobami na odevy; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 3, 9, 14, 18, 25 a 26 tohto zoznamu a to najmä s odevmi, s obuvou, s pokrývkami hlavy, s bižutériou, so slnečnými okuliarmi, s opaskami, s kabelkami, s peňaženkami, s taškami, s kozmetickými potrebami, s ozdobami na odevy poskytované prostredníctvom internetu alebo katalógov; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; analýzy nákladov; obchodné odhady; služby porovnávania cien; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); podpora predaja (pre tretie osoby); rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vzťahy s verejnosťou (public relations); reklama; rozširovanie reklamných oznamov; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; vydávanie reklamných textov; nábor zamestnancov; zásielkové reklamné služby; marketing; obchodný alebo podnikateľský prieskum; predvádzanie tovaru; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; organizovanie módnych prehliadok na podporu predaja; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; lepenie plagátov; prenájom reklamných plôch; prenájom reklamných materiálov; rozhlasová reklama; televízna reklama; tvorba reklamných filmov; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); obchodné informácie a rady spotrebiteľom; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; správa počítačových súborov; administratívne spracovanie obchodných objednávok; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; obchodné alebo podnikateľské informácie; aranžovanie výkladov; prenájom predajných stánkov; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.04, 25.01.91 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  WSC a.s.; Na Kopci 537/16, 010 01 Žilina; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  1253758 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  18. 12. 2014 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  18.12.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.04.2015 4/2015 BA3M
2 Medzinárodne zapísané ochranné známky 04.08.2015 8/2015 XA3M
3 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.09.2015 9/2015 FG3M
 
POZ 2246-2014
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2246-2014
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 18.12.2014 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 18.12.2014 Typ Doručené
2 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 18.12.2014 Typ Doručené
3 vyžiadanie poplatku za podanie POZ 12.01.2015 Typ Odoslané
4 vyžiadanie poplatku za žiadosť o MZ 12.01.2015 Typ Odoslané
5 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.01.2015 Typ Platba
6 32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 19.01.2015 Typ Platba
7 Plná moc 20.01.2015 Typ Doručené
8 Plná moc 22.01.2015 Typ Doručené
9 výsledok rešerše 29.01.2015 Typ Interné listy
10 Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 17.02.2015 Typ Odoslané
11 vyžiadanie poplatku v CHF 20.02.2015 Typ Odoslané
12 List z OMPI 20.02.2015 Typ Doručené
13 pokyn na zverejnenie POZ 20.02.2015 Typ Interné listy
14 Odpoveď na správu úradu 22.05.2015 Typ Doručené
15 List z OMPI 26.05.2015 Typ Doručené
16 odpoveď do OMPI - odstránenie nedostatkov 28.05.2015 Typ Odoslané
17 Notifikácia z OMPI 02.07.2015 Typ Doručené
18 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 13.08.2015 Typ Odoslané
19 Doplnenie materiálov 14.09.2020 Typ Doručené
19a Plná moc 14.09.2020 Typ Doručené
20 Žiadosť o zápis prevodu 19.11.2021 Typ Doručené
20a Doklad o prevode 19.11.2021 Typ Doručené
20b Plná moc 19.11.2021 Typ Doručené
20c Príloha inde neuvedená 19.11.2021 Typ Doručené
20d Príloha inde neuvedená 19.11.2021 Typ Doručené
21 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 25.11.2021 Typ Platba
POZ 2246-2014
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku