Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2233-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2233-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  07.10.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  33, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  33 - Alkoholické nápoje (okrem piva); alkoholické výťažky z ovocia; alkoholické tresti; prípravky na výrobu alkoholických nápojov; víno; liehoviny; likéry; destilované nápoje; aperitívy; koktaily; energetické nápoje obsahujúce alkohol; rum.
35 - Podpora predaja (pre tretie osoby); reklama; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodná administratíva; kancelárske práce; sprostredkovanie obchodu s alkoholickými nápojmi pre tretie osoby; maloobchodné služby s alkoholickými nápojmi okrem piva; veľkoobchodné služby s alkoholickými nápojmi okrem piva. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  HEFFRON 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Palírna u Zeleného stromu a.s.; Drážďanská 14/84, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Peter Hojčuš; Osuského 1A, 851 03 Bratislava-Petržalka; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2233-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2233-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 07.10.2019 Typ Doručené
1a Plná moc 07.10.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 08.10.2019 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 23.10.2019 Typ Odoslané
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.10.2019 Typ Platba
5 výsledok rešerše 31.10.2019 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 31.10.2019 Typ Interné listy
POZ 2233-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku