Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2224-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  232795 
(151)  Dátum zápisu  12.07.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2224-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  30.12.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.04.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.09.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  30, 35, 39 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  30 - Káva, kávové výťažky, náhradky kávy, kávové príchute, instantná káva.
35 - Reklama.
39 - Balenie tovarov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  01.15.11, 11.03.03, 11.03.04, 11.03.20, 24.03.07, 25.01.19, 25.05.02, 26.04.04, 27.05.22, 27.05.24, 29.01.01, 29.01.07 
(540) Vyjadrenie