Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 2220-2021
(111)  Trademark Number   
(151)  Registration Date   
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  2220-2021 
(220)  Application Date  25.08.2021 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public   
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  30, 43 
(511)  List of Classified Goods and Services  30 - Sendviče; jemné pečivárske výrobky; pečivo (rožky); omáčky (chuťové prísady); pečivo s mäsovou náplňou; syrové sendviče (cheeseburgers).
43 - Reštauračné (stravovacie) služby; rýchle občerstvenie (snackbary); dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering). 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  WE FEED YOU ALL 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Šolc Richard; Myslavská 18/20, 040 16 Košice-Myslava; SK 
(740)  Attorney(s)  AZARIOVÁ & RUŽBAŠÁN Law firm s.r.o.; Kmeťova 26, Košice 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  v konaní 
   Legal Status   
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until   
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
POZ 2220-2021
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 10.09.2021 96,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 2220-2021
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 25.08.2021 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Osvedčovacia doložka 25.08.2021 Type Delivered
Plná moc 25.08.2021 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 26.08.2021 Type Delivered
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.09.2021 Type Payment
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 26.11.2021 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 27.01.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 27.01.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 27.01.2022 Type Delivered
Sprievodný list 27.01.2022 Type Delivered
rozhodnutie o zamietnutí POZ (s vyjadrením) 08.08.2022 Type Sent document
Podanie rozkladu 08.09.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 08.09.2022 Type Delivered
Sprievodný list 08.09.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 09.09.2022 Type Sent document
všeobecný referátnik 21.09.2022 Type Sent document
POZ 2220-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku