Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2220-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2220-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  25.08.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  30, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  30 - Sendviče; jemné pečivárske výrobky; pečivo (rožky); omáčky (chuťové prísady); pečivo s mäsovou náplňou; syrové sendviče (cheeseburgers).
43 - Reštauračné (stravovacie) služby; rýchle občerstvenie (snackbary); dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  WE FEED YOU ALL 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Šolc Richard; Myslavská 18/20, 040 16 Košice-Myslava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  AZARIOVÁ & RUŽBAŠÁN Law firm s.r.o.; Kmeťova 26, Košice 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2220-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 10.09.2021 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2220-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 25.08.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Osvedčovacia doložka 25.08.2021 Typ Doručené
Plná moc 25.08.2021 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 26.08.2021 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.09.2021 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 26.11.2021 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 27.01.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 27.01.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 27.01.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 27.01.2022 Typ Doručené
rozhodnutie o zamietnutí POZ (s vyjadrením) 08.08.2022 Typ Odoslané
Podanie rozkladu 08.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 08.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 08.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 09.09.2022 Typ Odoslané
všeobecný referátnik 21.09.2022 Typ Odoslané
POZ 2220-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku