Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2199-94
(111)  Číslo ochrannej známky  178368 
(151)  Dátum zápisu  19.11.1997 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  23.09.2014 
(210)  Číslo prihlášky  2199-94 
(220)  Dátum podania prihlášky  23.09.1994 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.08.1997 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.02.1998 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  37, 39 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  37 - Čistenie komunikácií, úprava parkov a komunikácií, upratovanie interiérov a výrobných hál, všetky upratovacie služby, vodoinštalatérstvo a drobné opravy.
39 - Prenájom motorových vozidiel, prenájom strojov bez obsluhy. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.25 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  GRAMA a.s.; Mýtna 42, 811 05 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  23.09.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.08.1997 8/1997 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.02.1998 2/1998 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 03.11.2004 11/2004 ND3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.01.2015 1/2015 PC3M
5 Obnovené ochranné známky 07.01.2015 1/2015 ND3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 01.10.2018 10/2018 PC3M
7 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 08.01.2019 1/2019 QB3M
8 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 08.01.2019 1/2019 QB3M
9 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 08.01.2019 1/2019 QB3M
10 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 08.01.2019 1/2019 QB3M
11 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 08.01.2019 1/2019 QB3M
12 Ukončenie platnosti licenčných zmlúv na ochranné známky 14.04.2021 7/2021 QC3M
 
 
  Držitelia licencií 
Por. č. Názov/Meno Druh Účinnosť od Stav
  • 35747333 1 Gimax Logistics s. r. o. nevýlučná 06.12.2018 platná
  • 35747334 2 Radoslav Prokop - GIMAX nevýlučná 06.12.2018 platná
  • 35747335 3 GIMAX ADZ s. r. o. nevýlučná 06.12.2018 neplatná
  • 35747336 4 GIMAX Servis, s. r. o. nevýlučná 06.12.2018 platná
  • 35747337 5 GIMAX Tyres a.s. nevýlučná 06.12.2018 platná
 
POZ 2199-94
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 06.09.2004 3 000,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 18.09.2014 133,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 18.09.2014 27,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 07.06.2018 15,00 EUR
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 05.11.2018 10,00 EUR
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 06.11.2018 10,00 EUR
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 06.11.2018 10,00 EUR
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 06.11.2018 10,00 EUR
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 06.11.2018 10,00 EUR
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 16.02.2021 10,00 EUR
Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 26.10.2022 10,00 EUR
Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 26.10.2022 10,00 EUR
Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 26.10.2022 10,00 EUR
Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 27.10.2022 10,00 EUR
Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 27.10.2022 10,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2199-94
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Plná moc 23.09.1994 Typ Doručené
Prihláška OZ 23.09.1994 Typ Doručené
Rozhodnutie 23.09.1994 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 23.09.1994 Typ Doručené
F0011 Popl. za prihlášku 14.10.1994 Typ Platba
Zoznam tovarov a služieb (SR) 29.04.1997 Typ Doručené
výsledok rešerše 05.05.1997 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 05.05.1997 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 15.12.1997 Typ Odoslané
Plná moc 03.09.2004 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 03.09.2004 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 07.09.2004 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 22.09.2004 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 28.08.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad 28.08.2014 Typ Doručené
Plná moc 28.08.2014 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 10.09.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 10.09.2014 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 22.09.2014 Typ Platba
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 22.09.2014 Typ Platba
Avízo o platbe 03.10.2014 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 29.12.2014 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 07.06.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 07.06.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 07.06.2018 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.06.2018 Typ Platba
Žiadosť inde neuvedená 25.06.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 25.06.2018 Typ Doručené
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 27.06.2018 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 03.07.2018 Typ Doručené
Doklad o prevode 03.07.2018 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 20.08.2018 Typ Odoslané
všeobecný referátnik 21.08.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy do registra 17.10.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Licenčná zmluva 17.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 17.10.2018 Typ Doručené
Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy do registra 17.10.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Licenčná zmluva 17.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 17.10.2018 Typ Doručené
Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy do registra 17.10.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Licenčná zmluva 17.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 17.10.2018 Typ Doručené
Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy do registra 17.10.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Licenčná zmluva 17.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 17.10.2018 Typ Doručené
Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy do registra 17.10.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Licenčná zmluva 17.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 17.10.2018 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 22.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 22.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 22.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 22.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 22.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 22.10.2018 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 02.11.2018 Typ Odoslané
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 07.11.2018 Typ Platba
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 07.11.2018 Typ Platba
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 07.11.2018 Typ Platba
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 07.11.2018 Typ Platba
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 07.11.2018 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o zápis licencie 16.11.2018 Typ Odoslané
výsledok prieskumu žiadosti o zápis licencie 16.11.2018 Typ Odoslané
výsledok prieskumu žiadosti o zápis licencie 16.11.2018 Typ Odoslané
výsledok prieskumu žiadosti o zápis licencie 16.11.2018 Typ Odoslané
výsledok prieskumu žiadosti o zápis licencie 16.11.2018 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 21.11.2018 Typ Doručené
Licenčná zmluva 21.11.2018 Typ Doručené
Licenčná zmluva 21.11.2018 Typ Doručené
Licenčná zmluva 21.11.2018 Typ Doručené
Licenčná zmluva 21.11.2018 Typ Doručené
Licenčná zmluva 21.11.2018 Typ Doručené
všeobecný referátnik 07.12.2018 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 07.12.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis ukončenia licenčnej zmluvy do registra 19.01.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 19.01.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 19.01.2021 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 05.02.2021 Typ Odoslané
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 18.02.2021 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o zápis licencie 26.02.2021 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 10.03.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 10.03.2021 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 19.03.2021 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy do registra 25.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Licenčná zmluva 25.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 25.10.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy do registra 25.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Licenčná zmluva 25.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 25.10.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy do registra 25.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Licenčná zmluva 25.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 25.10.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy do registra 25.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Licenčná zmluva 25.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 25.10.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy do registra 25.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Licenčná zmluva 25.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 25.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 25.10.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 25.10.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 25.10.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 26.10.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 26.10.2022 Typ Odoslané
výsledok prieskumu žiadosti o zápis licencie 23.11.2022 Typ Odoslané
výsledok prieskumu žiadosti o zápis licencie 23.11.2022 Typ Odoslané
výsledok prieskumu žiadosti o zápis licencie 23.11.2022 Typ Odoslané
výsledok prieskumu žiadosti o zápis licencie 23.11.2022 Typ Odoslané
výsledok prieskumu žiadosti o zápis licencie 23.11.2022 Typ Odoslané
POZ 2199-94
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 05.12.2014 Prokop Radoslav Prokop Marian
2 Zápis alebo zmena zástupcu 05.12.2014 Patentová, známková a oceňovacia kancelária, Mrenica Jaroslav, Ing.
3 Prevod majiteľa 15.08.2018 GRAMA a.s. Prokop Radoslav
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku