Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 2190-2020
(111)  Trademark Number   
(151)  Registration Date   
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  2190-2020 
(220)  Application Date  05.10.2020 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  10.03.2021 
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  03 
(511)  List of Classified Goods and Services  03 - Neliečivé kozmetické a toaletné prípravky; neliečivé prípravky na čistenie zubov; voňavkárske výrobky, esenciálne oleje; čistiace prípravky; bylinkové výťažky na kozmetické použitie; prípravky na líčenie; prípravky na ústnu hygienu (nie na lekárske použitie); mydlá; kozmetické gély (nie na lekárske použitie); prípravky do kúpeľa (nie na lekárske použitie); kozmetické prípravky na vlasy; neliečivé prípravky na ošetrovanie vlasov; bylinky do kúpeľa, nie na lekárske použitie; telové čistiace prípravky (kozmetické prípravky); skrášľovacie prípravky (kozmetické prípravky); vonné oleje; esenciálne (éterické) oleje; aromatické výťažky (parfuméria); kozmetické prípravky obsahujúce kyselinu hyalurónovú, pleťové oleje; kozmetické prípravky na starostlivosť o pleť. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  PLANTHÉ. Zdravie a krása v jednej kvapke. 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  PQ PARTNERS LIMITED; Athinon 5, Nicosia; CY 
(740)  Attorney(s)  JUDr. Jozef Pirohár; Podzámska 29, 940 01 Nové Zámky; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until   
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 10.03.2021 05/2021 BA3M
 
POZ 2190-2020
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 2190-2020
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 05.10.2020 Type Delivered
1a Sprievodný list 05.10.2020 Type Delivered
1b Plná moc 05.10.2020 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 06.10.2020 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.10.2020 Type Payment
4 výsledok rešerše 14.10.2020 Type Internal Letter
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 14.10.2020 Type Sent document
6 Odpoveď na správu úradu 28.01.2021 Type Delivered
6a Sprievodný list 28.01.2021 Type Delivered
7 vyžiadanie poplatku 01.02.2021 Type Sent document
8 39 Poplatok za pokračovanie v konaní 10.02.2021 Type Payment
9 rozhodnutie o vyhovení žiadosti o pokračovanie v konaní 10.02.2021 Type Sent document
10 pokyn na zverejnenie POZ 19.02.2021 Type Internal Letter
11 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 03.05.2021 Type Delivered
11a Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 03.05.2021 Type Delivered
11b Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 03.05.2021 Type Delivered
11c Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 03.05.2021 Type Delivered
11d Odôvodnenie námietok 03.05.2021 Type Delivered
11e Návrh, ako sa má vo veci námietok rozhodnúť 03.05.2021 Type Delivered
11f Plná moc 03.05.2021 Type Delivered
12 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 06.05.2021 Type Payment
13 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 16.06.2021 Type Sent document
14 Informácia o WIN-WIN Track 17.06.2021 Type Sent document
15 Informácia o WIN-WIN Track 17.06.2021 Type Sent document
POZ 2190-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku