Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2190-2020
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2190-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  05.10.2020 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  10.03.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Neliečivé kozmetické a toaletné prípravky; neliečivé prípravky na čistenie zubov; voňavkárske výrobky, esenciálne oleje; čistiace prípravky; bylinkové výťažky na kozmetické použitie; prípravky na líčenie; prípravky na ústnu hygienu (nie na lekárske použitie); mydlá; kozmetické gély (nie na lekárske použitie); prípravky do kúpeľa (nie na lekárske použitie); kozmetické prípravky na vlasy; neliečivé prípravky na ošetrovanie vlasov; bylinky do kúpeľa, nie na lekárske použitie; telové čistiace prípravky (kozmetické prípravky); skrášľovacie prípravky (kozmetické prípravky); vonné oleje; esenciálne (éterické) oleje; aromatické výťažky (parfuméria); kozmetické prípravky obsahujúce kyselinu hyalurónovú, pleťové oleje; kozmetické prípravky na starostlivosť o pleť. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  PLANTHÉ. Zdravie a krása v jednej kvapke. 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PQ PARTNERS LIMITED; Athinon 5, Nicosia; CY 
(740)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Jozef Pirohár; Podzámska 29, 940 01 Nové Zámky; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 10.03.2021 05/2021 BA3M
 
POZ 2190-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2190-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 05.10.2020 Typ Doručené
1a Sprievodný list 05.10.2020 Typ Doručené
1b Plná moc 05.10.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 06.10.2020 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.10.2020 Typ Platba
4 výsledok rešerše 14.10.2020 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 14.10.2020 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 28.01.2021 Typ Doručené
6a Sprievodný list 28.01.2021 Typ Doručené
7 vyžiadanie poplatku 01.02.2021 Typ Odoslané
8 39 Poplatok za pokračovanie v konaní 10.02.2021 Typ Platba
9 rozhodnutie o vyhovení žiadosti o pokračovanie v konaní 10.02.2021 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie POZ 19.02.2021 Typ Interné listy
11 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 03.05.2021 Typ Doručené
11a Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 03.05.2021 Typ Doručené
11b Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 03.05.2021 Typ Doručené
11c Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 03.05.2021 Typ Doručené
11d Odôvodnenie námietok 03.05.2021 Typ Doručené
11e Návrh, ako sa má vo veci námietok rozhodnúť 03.05.2021 Typ Doručené
11f Plná moc 03.05.2021 Typ Doručené
12 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 06.05.2021 Typ Platba
POZ 2190-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku