Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 2189-2020
(111)  Trademark Number   
(151)  Registration Date   
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  2189-2020 
(220)  Application Date  06.10.2020 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  03.11.2020 
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  05, 10, 25, 34 
(511)  List of Classified Goods and Services  05 - Soli do minerálnych kúpeľov; terapeutické prípravky do kúpeľa; farmaceutické prípravky; prípravky na umývanie psov (insekticídy); netabakové cigarety na lekárske použitie; vydymovacie tyčinky; kokaín; roztoky na vyplachovanie očí; vitamínové prípravky; vakcíny; dezodoranty, nie telové alebo pre zvieratá; drogy na lekárske použitie; minerálne vody na lekárske použitie; soli minerálnych vôd; termálne vody; tinktúry (farmaceutické prípravky); soli na lekárske použitie; liečivé čaje; oleje na lekárske použitie; liečivé rastliny; žuvačky na lekárske použitie; masti na lekárske použitie; tinktúry na lekárske použitie; masti na farmaceutické použitie; organoterapeutické prípravky; menštruačné tampóny; hygienické vložky; menštruačné vložky; farmaceutické prípravky na ošetrovanie pokožky; bylinkové čaje na lekárske použitie; liečivé korene; posilňujúce prípravky (toniká); uspávacie prípravky; liečivé kúpeľové soli; lieky pre humánnu medicínu; lieky pre veterinárnu medicínu; liečivé nápoje; byliny na fajčenie na lekárske použitie; výživové doplnky; výživové doplnky pre zvieratá; antibakteriálne mydlá; antibakteriálne tekuté mydlá; tampóny s liečivými účinkami; toaletné prípravky s liečivými účinkami; vlasové vody s liečivými účinkami; dezinfekčné mydlá; liečivé zubné pasty; masážne gély na lekárske použitie; balzamové tyčinky na tlmenie bolestí hlavy; konope na lekárske použitie; marihuana na lekárske použitie.
10 - Erotické pomôcky.
25 - Spodná bielizeň; šiltovky; čiapky; šatky, šály; papuče; šatky (na hlavu).
34 - Zápalky; jantárové špičky na cigarové a cigaretové náustky; tabak; vrecúška na tabak; cigaretové špičky; cigaretové filtre; zapaľovače pre fajčiarov; fajky; bloky, zväzky cigaretových papierikov; absorpčný papier do fajok; žuvací tabak; cigary; skrinky na cigary; cigarové náustky; cigarety z tabakových náhradiek (nie na lekárske použitie); cigarety; vreckové strojčeky na šúľanie cigariet; cigaretové náustky; špičky na cigaretové náustky; cigaretový papier; krátke cigary; byliny na fajčenie; šnupavý tabak; elektronické cigarety; kvapalné nikotínové náplne do elektronických cigariet; ústne vaporizéry pre fajčiarov; vodné fajky. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  26.04.24, 26.04.22, 27.05.13, 27.05.24, 27.05.14, 26.02.07, 01.15.11, 29.01.02 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  zlatá, čierna 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Akimov Alex; Záborského 3008/23, 058 01 Poprad 1; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until   
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.11.2020 11/2020 BA3M
 
POZ 2189-2020
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 2189-2020
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 06.10.2020 Type Delivered
1a Vyjadrenie označenia 06.10.2020 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 06.10.2020 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.10.2020 Type Payment
4 výsledok rešerše 09.10.2020 Type Internal Letter
5 pokyn na zverejnenie POZ 09.10.2020 Type Internal Letter
6 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 21.12.2020 Type Delivered
6a Osvedčovacia doložka 21.12.2020 Type Delivered
6b Odôvodnenie námietok 21.12.2020 Type Delivered
6c Osvedčovacia doložka 21.12.2020 Type Delivered
6d Návrh, ako sa má vo veci námietok rozhodnúť 21.12.2020 Type Delivered
6e Osvedčovacia doložka 21.12.2020 Type Delivered
6f Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 21.12.2020 Type Delivered
6g Osvedčovacia doložka 21.12.2020 Type Delivered
6h Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 21.12.2020 Type Delivered
6i Osvedčovacia doložka 21.12.2020 Type Delivered
6j Plná moc 21.12.2020 Type Delivered
6k Osvedčovacia doložka 21.12.2020 Type Delivered
6l Príloha inde neuvedená 21.12.2020 Type Delivered
7 Podanie inde neuvedené 23.12.2020 Type Delivered
7a Osvedčovacia doložka 23.12.2020 Type Delivered
7b Plná moc 23.12.2020 Type Delivered
7c Osvedčovacia doložka 23.12.2020 Type Delivered
7d Príloha inde neuvedená 23.12.2020 Type Delivered
8 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 28.12.2020 Type Payment
9 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 01.03.2021 Type Sent document
10 Vyjadrenie k námietkam 04.05.2021 Type Delivered
10a Príloha inde neuvedená 04.05.2021 Type Delivered
10b Príloha inde neuvedená 04.05.2021 Type Delivered
POZ 2189-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku