Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2189-2020
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2189-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  06.10.2020 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.11.2020 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 10, 25, 34 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Soli do minerálnych kúpeľov; terapeutické prípravky do kúpeľa; farmaceutické prípravky; prípravky na umývanie psov (insekticídy); netabakové cigarety na lekárske použitie; vydymovacie tyčinky; kokaín; roztoky na vyplachovanie očí; vitamínové prípravky; vakcíny; dezodoranty, nie telové alebo pre zvieratá; drogy na lekárske použitie; minerálne vody na lekárske použitie; soli minerálnych vôd; termálne vody; tinktúry (farmaceutické prípravky); soli na lekárske použitie; liečivé čaje; oleje na lekárske použitie; liečivé rastliny; žuvačky na lekárske použitie; masti na lekárske použitie; tinktúry na lekárske použitie; masti na farmaceutické použitie; organoterapeutické prípravky; menštruačné tampóny; hygienické vložky; menštruačné vložky; farmaceutické prípravky na ošetrovanie pokožky; bylinkové čaje na lekárske použitie; liečivé korene; posilňujúce prípravky (toniká); uspávacie prípravky; liečivé kúpeľové soli; lieky pre humánnu medicínu; lieky pre veterinárnu medicínu; liečivé nápoje; byliny na fajčenie na lekárske použitie; výživové doplnky; výživové doplnky pre zvieratá; antibakteriálne mydlá; antibakteriálne tekuté mydlá; tampóny s liečivými účinkami; toaletné prípravky s liečivými účinkami; vlasové vody s liečivými účinkami; dezinfekčné mydlá; liečivé zubné pasty; masážne gély na lekárske použitie; balzamové tyčinky na tlmenie bolestí hlavy; konope na lekárske použitie; marihuana na lekárske použitie.
10 - Erotické pomôcky.
25 - Spodná bielizeň; šiltovky; čiapky; šatky, šály; papuče; šatky (na hlavu).
34 - Zápalky; jantárové špičky na cigarové a cigaretové náustky; tabak; vrecúška na tabak; cigaretové špičky; cigaretové filtre; zapaľovače pre fajčiarov; fajky; bloky, zväzky cigaretových papierikov; absorpčný papier do fajok; žuvací tabak; cigary; skrinky na cigary; cigarové náustky; cigarety z tabakových náhradiek (nie na lekárske použitie); cigarety; vreckové strojčeky na šúľanie cigariet; cigaretové náustky; špičky na cigaretové náustky; cigaretový papier; krátke cigary; byliny na fajčenie; šnupavý tabak; elektronické cigarety; kvapalné nikotínové náplne do elektronických cigariet; ústne vaporizéry pre fajčiarov; vodné fajky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.24, 26.04.22, 27.05.13, 27.05.24, 27.05.14, 26.02.07, 01.15.11, 29.01.02 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  zlatá, čierna 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Akimov Alex; Záborského 3008/23, 058 01 Poprad 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.11.2020 11/2020 BA3M
 
POZ 2189-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2189-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 06.10.2020 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 06.10.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 06.10.2020 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.10.2020 Typ Platba
4 výsledok rešerše 09.10.2020 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 09.10.2020 Typ Interné listy
6 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 21.12.2020 Typ Doručené
6a Osvedčovacia doložka 21.12.2020 Typ Doručené
6b Odôvodnenie námietok 21.12.2020 Typ Doručené
6c Osvedčovacia doložka 21.12.2020 Typ Doručené
6d Návrh, ako sa má vo veci námietok rozhodnúť 21.12.2020 Typ Doručené
6e Osvedčovacia doložka 21.12.2020 Typ Doručené
6f Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 21.12.2020 Typ Doručené
6g Osvedčovacia doložka 21.12.2020 Typ Doručené
6h Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 21.12.2020 Typ Doručené
6i Osvedčovacia doložka 21.12.2020 Typ Doručené
6j Plná moc 21.12.2020 Typ Doručené
6k Osvedčovacia doložka 21.12.2020 Typ Doručené
6l Príloha inde neuvedená 21.12.2020 Typ Doručené
7 Podanie inde neuvedené 23.12.2020 Typ Doručené
7a Osvedčovacia doložka 23.12.2020 Typ Doručené
7b Plná moc 23.12.2020 Typ Doručené
7c Osvedčovacia doložka 23.12.2020 Typ Doručené
7d Príloha inde neuvedená 23.12.2020 Typ Doručené
8 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 28.12.2020 Typ Platba
9 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 01.03.2021 Typ Odoslané
10 Vyjadrenie k námietkam 04.05.2021 Typ Doručené
10a Príloha inde neuvedená 04.05.2021 Typ Doručené
10b Príloha inde neuvedená 04.05.2021 Typ Doručené
POZ 2189-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku