Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 2164-93
(111)  Trademark Number  182753 
(151)  Registration Date  12.11.1998 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  25.11.2013 
(210)  Application Number  2164-93 
(220)  Application Date  25.11.1993 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  05.08.1998 
(450)  Publication of Registration Date  11.02.1999 
(511)  International Classification of Goods and Services  29, 30 
(511)  List of Classified Goods and Services  29 - Hotové jedlá a polotovary pozostávajúce v podstate z mäsa, mäsových a rybích výrobkov, morských živočíchov, hydiny a diviny s prídavkom zeleniny, zemiakov, ryže, cestovín vrátane plnených, strukovín, hríbov, upraveného ovocia a omáčok; syr, polievky, rybacie výrobky vrátane výrobkov z morských živočíchov; všetky uvedené výrobky tiež zmrazené; zmrazená zelenina.
30 - Pizza, cestoviny vrátane plnených v podstate údeninou a/alebo mäsom, a/alebo syrom, a/alebo ovocím, a/alebo zeleninou, a/alebo hríbmi; zákusky, najmä bagetky a na konzumáciu pripravené hrianky alebo chlebíčky obložené v podstate údeninou, a/alebo mäsom, a/alebo syrom, a/alebo ovocím, a/alebo zeleninou; výrobky pekárske a cukrárske; omáčky (vrátane šalátových); zmrzlina. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  Rustica 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG; Lutterstrasse 14, D-33617 Bielefeld; DE 
(740)  Attorney(s)  FAJNOR IP s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  25.11.2023 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.08.1998 08/1998 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 11.02.1999 02/1999 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 08.01.2004 01/2004 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 02.10.2013 10/2013 ND3M
 
POZ 2164-93
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 2164-93
S/N Item Name Date Type Document
1 Prihláška OZ 25.11.1993 Type Delivered
2 Doklad 25.11.1993 Type Delivered
3 F0011 Popl. za prihlášku 14.12.1993 Type Payment
4 Plná moc 24.03.1994 Type Delivered
5 Doklad o podniku/podnikateľovi 24.03.1998 Type Delivered
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 10.03.1998 Type Sent document
7 Odpoveď na správu úradu 02.04.1998 Type Delivered
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 06.04.1998 Type Sent document
9 Odpoveď na správu úradu 17.04.1998 Type Delivered
10 výsledok rešerše 24.02.1998 Type Internal Letter
11 pokyn na zverejnenie POZ 22.04.1998 Type Internal Letter
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 23.11.1998 Type Sent document
13 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 04.11.2003 Type Delivered
14 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 10.11.2003 Type Payment
15 dodatok k osvedčeniu OZ 19.11.2003 Type Sent document
16 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 25.07.2013 Type Payment
17 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 23.07.2013 Type Delivered
18 dodatok k osvedčeniu OZ 05.09.2013 Type Sent document
19 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 10.09.2019 Type Delivered
19a Plná moc 10.09.2019 Type Delivered
19b Príloha inde neuvedená 10.09.2019 Type Delivered
20 dodatok k osvedčeniu OZ 21.11.2019 Type Sent document
POZ 2164-93
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 08.11.2019 FAJNOR IP s.r.o. Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku