Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2139-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2139-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  30.09.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  33 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  33 - Jablčné mušty (alkoholické); víno; medovina; hruškový mušt (alkoholický); likéry; destilované nápoje. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.02, 24.17.09, 27.05.08, 29.01.08, 29.01.06 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ratulovsky Michal, Mgr; Nižné Matiašovce 59, 032 23 Liptovské Matiašovce; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Holiš Michal, Ing; Brvnište 41, 018 12 Brvnište; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zastavené konanie 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2139-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2139-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 30.09.2019 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 30.09.2019 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 30.09.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 02.10.2019 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 18.10.2019 Typ Odoslané
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 18.10.2019 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 24.10.2019 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 26.11.2019 Typ Doručené
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 02.12.2019 Typ Odoslané
8 Žiadosť inde neuvedená 01.04.2020 Typ Doručené
9 rozhodnutie o zastavení konania (§ 28 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z.z.) 16.04.2020 Typ Odoslané
POZ 2139-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku