Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2130-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  252312 
(151)  Dátum zápisu  16.04.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  16.04.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2130-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  28.09.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  07.01.2020 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.06.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Kozmetické prípravky do kúpeľa; prípravky na holenie; laky na vlasy; mydlá; pleťové vody na kozmetické použitie; pomády na kozmetické použitie; šampóny; toaletné vody; vody po holení; voňavkárske výrobky; prípravky na čistenie zubov; kozmetické opaľovacie prípravky; kozmetické opaľovacie krémy; vlasové vody; kozmetické prípravky; neliečivé umývacie prípravky na osobnú hygienu; čistiace toaletné mlieka; vlasové kondicionéry; umývacie prípravky na intímnu hygienu; soli do kúpeľa nie na lekárske použitie; leštiace prípravky na zubné protézy.
05 - Liečivá; výživové doplnky; vitamínové prípravky; antibakteriálne prípravky na lekárske použitie; dezinfekčné prípravky; balzamy na lekárske použitie; dezinfekčné prípravky na hygienické použitie; diétne nápoje na lekárske použitie; enzymatické prípravky na lekárske použitie; enzymatické prípravky na zverolekárske použitie; farmaceutické prípravky; farmaceutické prípravky proti lupinám; soli na lekárske použitie; čuchacie soli; čapíky; chemické prípravky na farmaceutické použitie; chemické prípravky na lekárske použitie; chemické prípravky na zverolekárske použitie; chemickofarmaceutické prípravky; kôry na farmaceutické použitie; liečivé cukríky; liečivé čaje; masti na slnečné popáleniny; masti na farmaceutické použitie; masti na lekárske použitie; chemické prípravky na diagnostikovanie tehotnosti; lubrikačné gély; lubrikačné prípravky vo forme tekutých disperzií na lekárske použitie; lubrikačné prípravky vo forme emulzií na lekárske použitie; lubrikačné prípravky vo forme gélov na lekárske použitie; lubrikačné prípravky vo forme tixotropných gélov na lekárske použitie; lubrikačné prípravky vo forme tekutých disperzií na intímne použitie; lubrikačné prípravky vo forme emulzií na intímne použitie; lubrikačné prípravky vo forme gélov na intímne použitie; lubrikačné prípravky vo forme tixotropných gélov na intímne použitie; hygienické výrobky na lekárske použitie; hygienické tampóny; hygienické nohavičky; hygienické obrúsky; vložky na ochranu bielizne (hygienické potreby); hygienické vložky pre osoby postihnuté inkontinenciou; zverolekárske prípravky; diétne potraviny na lekárske použitie; diétne látky na lekárske použitie; zubolekárske liečivá; lepidlá na zubné protézy; zubné laky; zubné tmely; medicinálne prípravky na podporu rastu vlasov; menštruačné tampóny; liečivé hygienické tampóny; zubné abrazíva; liečivé prípravky na starostlivosť o ústnu dutinu; čaj proti astme; bylinkové čaje na lekárske použitie; odtučňovacie čaje na lekárske použitie; chemické antikoncepčné prípravky; pastilky na farmaceutické použitie; farmaceutické prípravky na ošetrenie pokožky; liečivé pleťové vody; liečivé pleťové mlieka; prípravky na ošetrenie popálenín; hygienické lubrikanty; liečivé lubrikanty; ústne vody na lekárske použitie; prípravky do kúpeľa na lekárske použitie; liečivé kúpeľové soli; liečivá bez predpisu; prípravky proti poteniu; lieky proti poteniu nôh; sušené alebo konzervované liečivé rastliny; želatínové kapsule na farmaceutické použitie; farmaceutické prípravky na ošetrovanie pokožky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  EMERGEL 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Dr. Müller Pharma s.r.o.; U Mostku 182, Pouchov, 503 41 Hradec Králové; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Hojčuš Peter, Ing.; Osuského 1/A, 851 03 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  28.09.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.01.2020 01/2020 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.06.2020 06/2020 FG3M
 
POZ 2130-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2130-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 28.09.2019 Typ Doručené
1a Plná moc 28.09.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 01.10.2019 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 16.10.2019 Typ Odoslané
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 18.10.2019 Typ Platba
5 výsledok rešerše 26.11.2019 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 26.11.2019 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 23.04.2020 Typ Odoslané
8 Žiadosť o zúženie zoznamu tovarov a služieb 06.04.2021 Typ Doručené
POZ 2130-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku