Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2098-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  251881 
(151)  Dátum zápisu  19.02.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  19.02.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2098-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  26.09.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.11.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.04.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 25, 28 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Potápačské kombinézy; potápačské rukavice; tampóny do uší pre potápačov; potápačské masky; nosové štipce pre plavcov a potápačov; dýchacie rúrky na potápanie; okuliare pre potápačov; dýchacie prístroje na plávanie pod vodou.
25 - Odevy pre gymnastiku a iné športy; športová obuv.
28 - Lopty na hranie; kriketové rukavice; stacionárne tréningové bicykle; biliardové gule; kolky (figúrky); boby; topánky na korčuľovanie s pripevnenými korčuľami; zariadenia a prístroje na bowling; boxerské rukavice; golfové palice; terče; stroje na telesné cvičenia; posilňovacie stroje; hokejky; cvičebné náradie na posilňovanie hrudníka; disky (športové náradie); siete (športové potreby); lyžiarske viazanie; stoly na stolový futbal; harpúny (športové náradie); vzpieračské činky; plutvy na plávanie; puky; kolieskové korčule; korčule; lyže; stoly na stolný tenis; sánky (športové potreby); kolobežky (hračky); biliardové stoly; vodné lyže; štartovacie bloky (športové potreby); boxovacie vrecia; suspenzory pre športovcov (športové potreby); snoubordy; trampolíny; činky; stuhy na modernú gymnastiku; potápačské plutvy; plavecké rukavice s plávacími blanami; popruhy na jogu; trenažéry na cvičenie; gymnastické zariadenia; rybárske udice; umelé rybárske návnady; podberáky pre rybárov; rybárske plaváky; rybárske náradie; rybárske vlasce; rybárske navijaky; koše na rybolov; snímače záberu (rybársky výstroj); hojdačky; hojdacie koníky; stavebnicové kocky (hračky); stavebnice; postieľky pre bábiky; domčeky pre bábiky; bábiky; modely automobilov; spoločenské hry; odevy pre bábiky; izby pre bábiky; kolobežky (hračky); vzduchové pištole (hračky); kolotoče nad detské postieľky; medvedíky (hračky); lietajúce taniere (hračky); plyšové hračky; bublifuky; vozidlá (hračky); diaľkovo ovládané vozidlá (hračky); skladacie modely (hračky); hračkárske modely; figúrky (hračky); drony (hračky); roboti (hračky); hracie deky pre batoľatá; detské trojkolky; prenosné hry a hračky s telekomunikačnými funkciami; nafukovacie hračky do plaveckých bazénov; hračkárske stany; mäkké hračky; dáma (hra); kocky (hra); šachové hry; stolové hry; spoločenské hry; hracie karty; vreckové hry s LCD displejom; prenosné herné konzoly; prístroje na hry; šmykľavky (na hry); hlavolamy (puzzle); hracie automaty uvádzané do činnosti vhodením mince; hracie automaty; stieracie žreby na lotériové hry; ovládače hracích konzol; prenosné herné konzoly. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  20.01.15, 27.05.03, 26.04.98, 26.04.18, 27.99.01, 27.05.24, 26.13.99, 12.01.25, 29.01.13, 29.01.01, 29.01.04, 29.01.06, 27.05.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  tyrkysová, fialová, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ACRA, s.r.o.; Brodská 161, Podmoklice, 513 01 Semily; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Ingrid Maruniaková; Tatranská 93, 974 11 Banská Bystrica 11; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  26.09.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.11.2019 11/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.04.2020 04/2020 FG3M
 
POZ 2098-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2098-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 26.09.2019 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 26.09.2019 Typ Doručené
1b Plná moc 26.09.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 27.09.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 03.10.2019 Typ Platba
4 výsledok rešerše 04.10.2019 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 09.10.2019 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 21.02.2020 Typ Odoslané
POZ 2098-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku