Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 2093-2016
(111)  Trademark Number  245059 
(151)  Registration Date  30.05.2017 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  2093-2016 
(220)  Application Date  26.09.2016 
(310)  Priority Number  532549 
(320)  Priority Date  13.07.2016 
(330)  Country or Authority of Priority  CZ 
(442)  Date of Making Application Available to the Public  02.02.2017 
(450)  Publication of Registration Date  03.07.2017 
(511)  International Classification of Goods and Services  08, 16, 20 
(511)  List of Classified Goods and Services  08 - Pilníky (nástroje); nožnice; britvy; žiletky, čepele holiacich nástrojov; nože; pinzety; holiace strojčeky (elektrické aj neelektrické); depilačné strojčeky (elektrické alebo neelektrické); kliešte; klieštiky; manikúrové súpravy; pedikúrové súpravy; puzdrá na holiace potreby.
16 - Obaly (papiernický tovar); papierové a plastové škatule a škatuľky; papierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie; papierové vrecia a vrecúška na balenie; baliace plastové fólie; lepiace pásky (papiernický tovar); plastové bublinové fólie na balenie (blistre); obálky (papiernický tovar); baliace materiály z penového polyetylénu na výplň a tlmenie; baliaci papier; tlačoviny; časopisy; knihy; letáky; kalendáre; katalógy; plagáty; fotografie (tlačoviny); kancelárske potreby okrem nábytku; papierové servítky; papierové obrúsky (prestieranie); papierové vreckovky; papierové utierky.
20 - Drevené alebo plastové debny; škatule a škatuľky z dreva a náhradky dreva (obaly). 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  STALEKS 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Kolodyazhniy Oleksiy; Nikolaje Bažana 10, byt 102, 61157 Charkiv; UA 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  26.09.2026 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.02.2017 02/2017 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.07.2017 07/2017 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.01.2020 01/2020 PC3M
 
POZ 2093-2016
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 2093-2016
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 26.09.2016 Type Delivered
2 12 Poplatok za podanie prihlášky kolektívnej OZ 05.10.2016 Type Payment
3 Doklad o práve prednosti 13.10.2016 Type Delivered
3a Plná moc 13.10.2016 Type Delivered
4 Žiadosť o opravu 21.10.2016 Type Delivered
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 10.11.2016 Type Sent document
6 Odpoveď na správu úradu 29.11.2016 Type Delivered
7 výsledok rešerše 20.12.2016 Type Internal Letter
8 pokyn na zverejnenie POZ 20.12.2016 Type Internal Letter
9 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 16.06.2017 Type Sent document
10 Žiadosť o zápis prevodu 20.09.2019 Type Delivered
10a Sprievodný list 20.09.2019 Type Delivered
10b Plná moc 20.09.2019 Type Delivered
10c Plná moc 20.09.2019 Type Delivered
10d Výpis z obchodného registra 20.09.2019 Type Delivered
10e Doklad o prevode 20.09.2019 Type Delivered
11 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 24.09.2019 Type Payment
12 Doplnenie materiálov 26.09.2019 Type Delivered
12a Doklad o prevode 26.09.2019 Type Delivered
13 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 29.10.2019 Type Sent document
14 Odpoveď na správu úradu 08.11.2019 Type Delivered
14a Plná moc 08.11.2019 Type Delivered
14b Plná moc 08.11.2019 Type Delivered
15 dodatok k osvedčeniu OZ 28.11.2019 Type Sent document
POZ 2093-2016
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod majiteľa 22.11.2019 Kolodyazhniy Oleksiy KARIN KOSMETIK CZ, s.r.o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 22.11.2019 Bačík Kvetoslav, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku