Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 2087-2013
(111)  Trademark Number  237847 
(151)  Registration Date  13.08.2014 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  2087-2013 
(220)  Application Date  06.11.2013 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  06.05.2014 
(450)  Publication of Registration Date  03.10.2014 
(511)  International Classification of Goods and Services  16, 21, 24, 25, 28, 35 
(511)  List of Classified Goods and Services  16 - Papier, lepenka, knihárske potreby; fotografie; papiernický tovar a písacie potreby; potreby pre umelcov; maliarske štetce; písacie stroje a kancelárske potreby, okrem nábytku; učebné a vyučovacie pomôcky, okrem prístrojov.
21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby; hrebene a špongie; kefy, štetky a štetce, okrem maliarskych; materiály na výrobu kief; čistiace potreby; oceľová vlna a drôtenky; surové sklo alebo sklo ako polotovar, okrem skla pre stavebníctvo; výrobky zo skla, porcelánu a keramiky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach.
24 - Textílie a textilné výrobky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; posteľná bielizeň; obrusy.
25 - Odevy, obuv a prikrývky hlavy.
28 - Hry, hračky; telocvičné a športové potreby, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; ozdoby na vianočný stromček.
35 - Reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  PERINBABA 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  J&J Jakubisko Film Europe SR, s.r.o.; Panenská 8, 811 03 Bratislava; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  Yes 
   Trademark Validity minimum until  06.11.2023 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.05.2014 05/2014 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.10.2014 10/2014 FG3M
3 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 03.12.2018 12/2018 PD3M
 
 
  Pledge Creditor(s) 
S/N Creditor Effectiveness from Effectiveness until Procedural Status
1 Slovenská produkčná, a.s. 13.11.2018 platná
 
POZ 2087-2013
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 2087-2013
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 06.11.2013 Type Delivered
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 08.11.2013 Type Delivered
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 05.12.2013 Type Sent document
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 05.12.2013 Type Payment
5 výsledok rešerše 10.12.2013 Type Internal Letter
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 13.12.2013 Type Sent document
7 pokyn na zverejnenie POZ 14.03.2014 Type Internal Letter
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 08.09.2014 Type Sent document
9 Žiadosť o opravu 25.08.2014 Type Delivered
10 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 31.10.2018 Type Delivered
10a Doklad o zriadení záložného práva 31.10.2018 Type Delivered
11 vyžiadanie poplatku 07.11.2018 Type Sent document
12 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 09.11.2018 Type Payment
13 všeobecný referátnik 26.11.2018 Type Sent document
14 dodatok k osvedčeniu OZ 16.11.2018 Type Sent document
15 Návrh na zrušenie ochrannej známky 21.01.2021 Type Delivered
15a Sprievodný list 21.01.2021 Type Delivered
15b Plná moc 21.01.2021 Type Delivered
15c Plná moc 21.01.2021 Type Delivered
15d Príloha inde neuvedená 21.01.2021 Type Delivered
15e Príloha inde neuvedená 21.01.2021 Type Delivered
15f Plná moc 21.01.2021 Type Delivered
15g Príloha inde neuvedená 21.01.2021 Type Delivered
16 Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 21.01.2021 Type Delivered
16a Sprievodný list 21.01.2021 Type Delivered
16aa Príloha inde neuvedená 21.01.2021 Type Delivered
16ab Príloha inde neuvedená 21.01.2021 Type Delivered
16ac Príloha inde neuvedená 21.01.2021 Type Delivered
16ad Príloha inde neuvedená 21.01.2021 Type Delivered
16ae Príloha inde neuvedená 21.01.2021 Type Delivered
16af Príloha inde neuvedená 21.01.2021 Type Delivered
16ag Príloha inde neuvedená 21.01.2021 Type Delivered
16ah Príloha inde neuvedená 21.01.2021 Type Delivered
16ai Príloha inde neuvedená 21.01.2021 Type Delivered
16aj Plná moc 21.01.2021 Type Delivered
16ak Plná moc 21.01.2021 Type Delivered
16al Plná moc 21.01.2021 Type Delivered
16am Príloha inde neuvedená 21.01.2021 Type Delivered
16b Príloha inde neuvedená 21.01.2021 Type Delivered
16c Príloha inde neuvedená 21.01.2021 Type Delivered
16d Príloha inde neuvedená 21.01.2021 Type Delivered
16e Príloha inde neuvedená 21.01.2021 Type Delivered
16f Príloha inde neuvedená 21.01.2021 Type Delivered
16g Príloha inde neuvedená 21.01.2021 Type Delivered
16h Príloha inde neuvedená 21.01.2021 Type Delivered
16i Príloha inde neuvedená 21.01.2021 Type Delivered
16j Príloha inde neuvedená 21.01.2021 Type Delivered
16k Príloha inde neuvedená 21.01.2021 Type Delivered
16l Príloha inde neuvedená 21.01.2021 Type Delivered
16m Podanie inde neuvedené 21.01.2021 Type Delivered
16n Príloha inde neuvedená 21.01.2021 Type Delivered
16o Príloha inde neuvedená 21.01.2021 Type Delivered
16p Príloha inde neuvedená 21.01.2021 Type Delivered
16q Príloha inde neuvedená 21.01.2021 Type Delivered
16r Príloha inde neuvedená 21.01.2021 Type Delivered
16s Príloha inde neuvedená 21.01.2021 Type Delivered
16t Príloha inde neuvedená 21.01.2021 Type Delivered
16u Príloha inde neuvedená 21.01.2021 Type Delivered
16v Príloha inde neuvedená 21.01.2021 Type Delivered
16w Príloha inde neuvedená 21.01.2021 Type Delivered
16x Príloha inde neuvedená 21.01.2021 Type Delivered
16y Príloha inde neuvedená 21.01.2021 Type Delivered
16z Príloha inde neuvedená 21.01.2021 Type Delivered
17 vyžiadanie poplatku za návrh na zrušenie/neplatnosť 29.01.2021 Type Sent document
18 vyžiadanie kaucie za návrh na zrušenie/neplatnosť 29.01.2021 Type Sent document
19 vyžiadanie poplatku za návrh na zrušenie/neplatnosť 29.01.2021 Type Sent document
20 vyžiadanie kaucie za návrh na zrušenie/neplatnosť 29.01.2021 Type Sent document
21 41 Poplatok - kaucia 03.02.2021 Type Payment
22 41 Poplatok - kaucia 03.02.2021 Type Payment
23 27 Poplatok za návrh na zrušenie OZ alebo vyhlásenie OZ za neplatnú 03.02.2021 Type Payment
24 27 Poplatok za návrh na zrušenie OZ alebo vyhlásenie OZ za neplatnú 03.02.2021 Type Payment
25 výzva na vyjadrenie k návrhu na zrušenie/neplatnosť 10.02.2021 Type Sent document
26 výzva na vyjadrenie k návrhu na zrušenie/neplatnosť 12.02.2021 Type Sent document
27 menovanie, zvolanie komisie 17.05.2021 Type Internal Letter
28 protokol o rokovaní komisie 19.05.2021 Type Internal Letter
29 protokol o hlasovaní komisie 19.05.2021 Type Internal Letter
POZ 2087-2013
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku