Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2074-2020
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2074-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  24.09.2020 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  24.03.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29, 30 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; konzervované, mrazené, sušené a varené ovocie a zelenina; ovocné rôsoly; zeleninové rôsoly; džemy, kompóty; vajcia; mlieko; syry; maslo; jogurt; mliečne výrobky; potravinárske oleje a tuky; pochutinové omáčky (dipy); omáčka (dip) guacamole; omáčka (dip) z kyslej smotany; syrová omáčka (dip); fazuľová omáčka (dip); spracované jalapeňos; nakladané jalapeňos.
30 - Káva; čaj; kakao; kávové náhradky; ryža; tapioka a ságo; múka; prípravky z obilnín; chlieb; pečivo (pekárske výrobky); cukrovinky; čokoláda; zmrzliny; šerbety (zmrzlinové nápoje); cukor; med; melasa; droždie; kypriaci prášok do pečiva; soľ; koreniace chuťové prísady; koreniny; konzervované bylinky (chuťové prísady); ocot; omáčky (chuťové prísady); chuťové prísady; ľad do nápojov; tortily; wrapy (chleby) a wrapy (sendviče); placky; chlieb pita; kapsy z chleba pita; placky chapati; chleby naan; placky roti; talianske placky piadina; libanonský chlieb; tortily na prípravu tacos; placky tostadas; placky gorditas; pizza korpusy; pizza krusty; tortilové čipsy; kukuričné čipsy; pochutiny vyrobené z kukurice; koreniny na taco; taco omáčky (chuťové prísady); syrové omáčky (chuťové prísady); salsa omáčky (chuťové prísady); fazuľová salsa omáčka (chuťové prísady); sady potravín (tortily, wrapy, placky) na prípravu tacos, burritos, fajitas; sady chuťových prísad (salsa omáčky, dresingy, syrové omáčky, koreniny) na prípravu tacos, burritos, fajitas; ovocné želé (cukrovinky). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  MISSION 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Gruma, S.A.B. de C.V.; Rio de La Plata #407 Ote. Colonia de Valle, C.P. 66220, San Pedro Garza Garcia, N.L.; MX 
(740)  Zástupca (-ovia)  Hörmann & Partners s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava 37; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 24.03.2021 06/2021 BA3M
 
POZ 2074-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2074-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 24.09.2020 Typ Doručené
1a Sprievodný list 24.09.2020 Typ Doručené
1b Plná moc 24.09.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 25.09.2020 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 01.10.2020 Typ Platba
4 výsledok rešerše 19.01.2021 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 19.01.2021 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 18.02.2021 Typ Doručené
6a Sprievodný list 18.02.2021 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 04.03.2021 Typ Interné listy
POZ 2074-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku