Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 2067-2003
(111)  Trademark Number  207944 
(151)  Registration Date  09.11.2004 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  21.07.2013 
(210)  Application Number  2067-2003 
(220)  Application Date  21.07.2003 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  03.08.2004 
(450)  Publication of Registration Date  04.02.2005 
(511)  International Classification of Goods and Services  16, 35, 41 
(511)  List of Classified Goods and Services  16 - Tlačoviny, tlač, noviny, časopisy, magazíny, periodické a neperiodické publikácie vrátane príloh a mimoriadnych vydaní.
35 - Reklamno-inzertná činnosť, rozširovanie periodickej a neperiodickej tlače, vydávanie reklamných alebo náborových textov.
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných alebo náborových textov, organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  27.05.01 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  STAR production, s.r.o.; Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava; SK 
(740)  Attorney(s)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava 3; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  21.07.2023 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.08.2004 8/2004 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.02.2005 2/2005 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.03.2006 3/2006 PC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 06.04.2006 4/2006 PC3M
5 Obnovené ochranné známky 02.10.2013 10/2013 ND3M
 
POZ 2067-2003
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.08.2003 3 500,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.01.2006 600,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 22.02.2006 600,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 01.07.2013 133,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 2067-2003
S/N Item Name Date Type Document Payment
Plná moc 21.07.2003 Type Delivered
Podanie individuálnej prihlášky OZ 21.07.2003 Type Delivered
Vyjadrenie označenia 21.07.2003 Type Delivered
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 08.08.2003 Type Sent document
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.08.2003 Type Payment
výsledok rešerše 16.04.2004 Type Internal Letter
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 27.04.2004 Type Sent document
Zoznam tovarov a služieb (SR) 20.05.2004 Type Delivered
pokyn na zverejnenie POZ 24.05.2004 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.11.2004 Type Sent document
Žiadosť o opravu 06.12.2004 Type Delivered
oprava osvedčenia o zápise OZ do registra 28.12.2004 Type Sent document
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 20.12.2005 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o prevode 20.12.2005 Type Delivered
Plná moc 20.12.2005 Type Delivered
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 09.01.2006 Type Payment
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 25.01.2006 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o prevode 25.01.2006 Type Delivered
Plná moc 25.01.2006 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 03.02.2006 Type Sent document
vyžiadanie poplatku 17.02.2006 Type Sent document
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 24.02.2006 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 06.03.2006 Type Sent document
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 07.05.2013 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
vyžiadanie poplatku za obnovu 24.06.2013 Type Sent document
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 03.07.2013 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 05.09.2013 Type Sent document
Výpoveď plnej moci 23.02.2016 Type Delivered
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 29.02.2016 Type Delivered
Plná moc 29.02.2016 Type Delivered
všeobecný referátnik 28.04.2016 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 10.05.2016 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 28.01.2019 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 28.01.2019 Type Delivered
Sprievodný list 28.01.2019 Type Delivered
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 24.11.2022 Type Delivered
POZ 2067-2003
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod majiteľa 12.01.2006 Evensen, s. r. o. Vydavateľstvo Živena, a. s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 12.01.2006 Litváková a spol., patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.
3 Prevod majiteľa 01.03.2006 STAR production, s.r.o. Evensen, s. r. o.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 01.03.2006 Patentová a známková, znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.
5 Zápis alebo zmena zástupcu 26.04.2016 Patentová a známková, znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.
6 Zápis alebo zmena zástupcu 26.04.2016 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku