Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2065-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  237587 
(151)  Dátum zápisu  08.07.2014 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2065-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  31.10.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.04.2014 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.09.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 36, 37, 38, 39, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby, najmä prostredníctvom internetu s elektrospotrebičmi, elektronikou, počítačovým softvérom a hardvérom, audio- a videotechnikou, telefónmi, potrebami a náradím pre domácnosť a záhradu; odborné obchodné poradenstvo predovšetkým pri predaji elektrospotrebičov, počítačového softvéru a hardvéru, elektroniky, multimédií, zariadení pre domácnosť a náradia; maloobchodné a veľkoobchodné služby, najmä prostredníctvom internetu s nasledovným tovarom - bieliace prípravky a pracie prostriedky, avivážne prípravky, prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie, farbivá na toaletné účely, prípravky na odstraňovanie farieb a lakov, prípravky na odstraňovanie vodného kameňa pre domácnosť, prípravky na odstraňovanie škvŕn, prípravky na uvoľnenie upchatých odtokov, mydlá, šampóny, voňavkárske výrobky, éterické oleje, osviežovače vzduchu, kozmetické prípravky, prípravky na osobnú hygienu alebo dezodoráciu, depilačné prípravky, prípravky proti poteniu, prípravky na holenie, vlasové vodičky, prípravky na čistenie zubov, nábytok, kuchynský nábytok, stoly, stoličky, police, príborníky, lavice, pulty, servírovacie stolíky, stolové dosky, nekovové príslušenstvo nábytku, nekovové obloženie alebo ozdoby na nábytok, nekovové pánty a závesy, dekoratívne nástenné ozdoby nie textilné, divány, pohovky, drevené alebo plastové nádoby a schránky, drevené hrany a kostra na nábytok, dverové obloženie nie kovové, dvierka na nábytok, klietky pre zvieratá v domácnosti, krúžky, háčiky a koľajnice na záclony a závesy, komody, korkové pásy, prútené koše, latkové vnútrookenné rolety, plastové lišty na nábytok, plastové káblové alebo rúrkové spojky, príchytky, prútený tovar, ratan, stolárske výrobky, tyče na záclony, sochy, umelecké diela z dreva, vosku, sadry alebo plastov, vešiaky na odevy, zámky s výnimkou kovových a elektrických, zrkadlá, izbové žalúzie, cedidlá pre domácnosť, nádoby na použitie v domácnosti, čajníky a čajové súpravy nie z drahých kovov, dávkovače mydla, domáce neelektrické mlynčeky, žehliace dosky, kuchynské dosky na krájanie, drôtenky na čistenie, držiaky na mydlo, fľaše, formy na ľadové kocky, kuchynské formy na pečenie, formy na prípravu jedál, neelektrické fritézy, grily, stojany na grily, handry na čistenie, neelektrické kanvice a kávovary, ručné kávové mlynčeky, mopy, koreničky, neelektrické kuchynské mixéry, kuchynské nádoby a riad nie z drahých kovov, kuchynské náradie nie z drahých kovov, kuchynské neelektrické potreby, kvetináče, lapače hmyzu, neelektrické lisy na ovocie pre domácnosť, smetné nádoby, termosky, otvárače na fľaše, panvice, kuchynské hrnce, porcelán, schránky na chlieb, vodné irigátory na čistenie zubov a masáž ďasien, elektrické zubné kefky, mlynčeky na mäso, dosky na krájanie, elektrické kuchynské stroje, elektrické otvárače na konzervy, elektrické kuchynské roboty, hadice do vysávačov, drviče, elektrické drviče pre domácnosť, drviče odpadu, stroje a prístroje na čistenie, parné a vysokotlakové čistiace stroje, elektrické lisy na ovocie pre domácnosť, mixéry (stroje), mlynčeky pre domácnosť s výnimkou ručných, odstredivky, žmýkačky, vysávače, stroje a obrábacie stroje, motory a hnacie stroje okrem motorov do pozemných vozidiel, súkolesia, prevody a ich časti okrem súkolesí a prevodov do pozemných vozidiel, poľnohospodárske náradie okrem náradia na ručný pohon, liahne, elektrické kompresory, vzduchové pumpy do akvárií, bicyklové dynamá (generátory), brúsky (ako stroje), brúsne kamene (ako časti strojov), brúsne kotúče (ako časti strojov), brúsne stroje, stroje na výrobu cestovín, čerpadlá (ako časti strojov, motorov a hnacích strojov), membrány do čerpadiel, čerpadlá do vykurovacích zariadení, čerpadlá na stlačený vzduch, čerpadlá, pumpy (stroje), dávkovače (časti strojov), dávkovače lepiacej pásky ako stroje, dierovače, dierkovacie stroje, tlačiarenské dosky, držiaky (ako časti strojov), držiaky listov píly (časti strojov), pílové listy (ako časti strojov), píly (stroje), dynamá, elektrické kladivá, etiketovacie stroje, vzduchové kefy (stroje) na nanášanie farby, filtre (časti strojov alebo motorov), filtre na čistenie a chladenie vzduchu (do motorov), filtrovacie stroje, stroje na zátkovanie fliaš, guľkové ložiská, zariadenia na hnojenie, hobľovačky, chladiče do motorov a hnacích strojov, tlačiarenské kazety na matrice, elektrické kefy ako časti strojov, kefy ako časti strojov, kladivá, stroje na výrobu salám, párkov a klobás, kosačky, nože do kosačiek, kosačky na trávniky (stroje), krájače na chlieb (stroje), valčekové ložiská, krúžky guľkových ložísk, kypriče (ako stroje), elektrické leštiace zariadenia na parkety, elektrické leštičky na obuv, lisy (stroje na priemyselné účely), lisy na hrozno, lisy na krmivo, lúpačky (stroje na lúpanie), mangle, žehliace stroje, mlynčeky na mäso ako stroje, membrány čerpadiel, stroje na miesenie, miešacie stroje, miešače elektrické na použitie v domácnosti, miešačky, mechanické navijaky na navíjanie hadíc, navijaky, elektrické nože, nože ako časti strojov, nože do kosačiek, nožné pedále šijacích strojov, elektrické nožnice, stroje na lisovanie odpadu, odprašovacie zariadenia na čistenie, odsávače prachu a podobných nečistôt, odstopkovačky (stroje), odvodňovacie stroje, elektrické otvárače na konzervy, elektrické a lepiace pištole, striekacie pištole na farby, zariadenia pracujúce pod tlakom na točenie piva, pivové pumpy, pletacie stroje, stroje na pečatenie, plombovanie fliaš, poľnohospodárske náradie s výnimkou ručného, posúvače papiera (do tlačiarní), pracie a premývacie zariadenia, práčky, prevzdušňovače, reťazové píly, rezacie stroje, ručné nástroje a náradie na iný než ručný pohon, snehové pluhy, krájače na chlieb (stroje), stolové kotúčové píly (ako časti strojov), šijacie stroje, elektrické šľahače pre domácnosť, stroje a prístroje na tepovanie kobercov, umývačky riadu, vložky do filtračných zariadení, vrecká do vysávačov, elektrické ručné vŕtačky, príslušenstvo do vysávačov na rozptýlenie parfumov a dezinfekčných prípravkov, žehliace stroje, ručné nástroje a ručné náradia, skrutkovače, elektrické ručné vŕtačky, nožiarsky tovar a príbory, bodné zbrane, britvy, žiletky, holiace čepele, holiace strojčeky, barany (ručné náradie), boxery (zbrane), dýky, hroty, špice, ostrie (časti ručných nástrojov a náradia), sekáče, sekačky, rezačky, ihlové pilníky, nožnice na strihanie fúzov a brady, holiace strojčeky elektrické aj neelektrické, brúsky (ručné náradie), brúsne kamene, ocieľky na brúsenie, brúsne kotúče na ručné náradie, depilačné strojčeky elektrické aj neelektrické, dierovače (ručné nástroje), orezávačky (ručné nástroje), lopaty (ručné náradie), dláta, rydlá, hoblíky, ručné pištole na vtlačovanie tmelu, poľnohospodárske náradie na ručný pohon, drážkové hoblíky, záhradnícke nožnice, zariadenia na ničenie rastlinných škodcov a parazitov, elektrické kosačky na trávu, elektrické fúriky, držiaky na pílky, dúchadlo ku kozubu (ručný nástroj), holiace čepele, ručné rozprašovače na insekticídy, oberače na ovocie (ručné náradie), konzervy otvárače na konzervy s výnimkou elektrických, krájače na zeleninu, krájače syrov (neelektrické), elektrické alebo neelektrické leštičky na nechty, luskáčiky orechov, elektrické alebo neelektrické manikúrové súpravy, elektrické pilníky na nechty, nástrojové brúsky, ostričky ako nástroje, nože do mlynčekov (ručné nástroje), elektrické alebo neelektrické nožnice na strihanie vlasov, pomôcky na ondulovanie vlasov s výnimkou elektrických, pedikúrové súpravy, epilačné pinzety, elektrické strojčeky na strihanie vlasov, elektrické kulmy na vlasy, žehličky na vlasy, prístroje a zariadenia na nahrávanie, prenos, transformáciu a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát, počítacie stroje, zariadenia na spracovanie údajov a počítače, zariadenia a prístroje na čítanie alebo zapisovanie CD alebo DVD diskov, modemy, LCD monitory, CD disky, DVD disky, notebooky, počítačový hardvér, procesory, televízne prijímače, LCD televízory, LED televízory, plazmové televízory, MP3 prehrávače, zvukové alebo obrazovo-zvukové prehrávače, elektrické žehličky, prístroje a nástroje vedecké, námorné, geodetické, fotografické, kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné (inšpekcia), záchranné, vzdelávacie a prístroje a nástroje na meranie a váženie, prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu elektrického prúdu, magnetické nosiče údajov, záznamové disky, predajné automaty a mechanizmy prístrojov uvádzaných do činnosti vhodením mince, registračné pokladnice, hasiace prístroje, akumulátory elektrické, audiovizuálna technika na výučbu, elektrické batérie, batérie do svietidiel, batérie do vreckových lámp, fotografické blesky, buzoly, kompasy, cievky (fotografia), fotografické clony, statívy na fotoaparáty, prístroje na zaznamenávanie času, automatické časové spínače, prístroje na čistenie gramofónových platní, zvukových diskov, čítacie zariadenia (informatika), čítacie zariadenia (na napovedanie pre účinkujúcich), čítače čiarového kódu, optické čítače, elektrické a galvanické články, ďalekopisy, ďalekohľady, detektory, detektory dymu, diaľkové ovládače, diapozitívy, premietacie prístroje na diapozitívy, rámčeky na diapozitívy, diaprojektory, projektory, elektronické diáre, kancelárske dierovacie stroje, diktovacie stroje, disková jednotka (do počítačov), disky kompaktné, magnetické, optické, opticko-kompaktné, elektrické dverové zvončeky, elektrolyzéry, elektromagnetické cievky, elektronické perá (na vizuálne zobrazovacie zariadenia), elektronický vreckový slovník - prekladový, faxy, telefaxy, filmy, rezacie prístroje na filmy, strihacie zariadenia na filmy, fotografické filtre, fotoaparáty, sušičky na fotografické snímky, fotokopírovacie stroje (fotografické, elektrostatické alebo termické), leštiace zariadenia na leštenie fotografií, gramofónové ihly na výmenu, gramofóny a gramofónové platne, fotografické hľadáčiky, elektrické hlásiče, elektrické zariadenia na vábenie a ničenie hmyzu, hracie zariadenia fungujúce po pripojení na externú obrazovku alebo monitor, elektrické káble, káble s optickými vláknami, kamery, karty pamäťové a mikroprocesorové (v počítačoch), kazetový prehrávač, kinofilmy, koľajnice na prichytenie projektorov, reflektorov (s elektrickým ovládaním), kolektory elektrické, kompaktné disky, optické kompaktné disky, elektrické prístroje na komutáciu, koncovky (elektrotechnika), kondenzátory, kondenzátory optické, elektrické, konektory, spojky (elektrina), kontakty, kontakty elektrické z drahých kovov, kontrolné a regulačné prístroje elektrické, korekčné šošovky, elektrické zariadenia proti krádeži, krokomery, kryty na elektrické zásuvky, lampy do tmavých komôr (fotografia), lasery s výnimkou laserov na lekárske účely, magnetické dekodéry, magnetické karty, magnetické páskové jednotky do počítačov, magnetické pásky, magnetofóny, manometre, manometre (tlakomery), megafóny, meniče diskov (do počítačov), meracie pomôcky a prístroje, elektrické meracie zariadenia, merače elektrických strát, meradlá, metronómy, meteorologické prístroje, mikrofón a slúchadlá k mobilným telefónom, mikrofóny, mikroprocesory, mikrometre, mikroskopy, minútové hodiny na použitie v kuchyni, monitorovacie počítačové programy, elektrické monitorovacie prístroje, monitory (počítačový hardvér), podložky pod myš, myši (informatika), nabíjačky akumulátorov, náplne (kartridž) na videohry, elektrické natáčky, navigačné nástroje, navigačné prístroje vozidiel (palubné počítače), navigačné satelitné prístroje, nivelačné nástroje, nosiče tmavých platní (fotografia), optické a magnetické nosiče údajov, objektívy (optika), elektrické objímky, odbočnice, odbočné skrinky (elektrotechnika), optické nosiče údajov, optické výrobky, osobné ochranné prostriedky proti nehodám, elektrické otvárače dverí, pamäte počítačov, pásky na čistenie nahrávacích hláv, páskové jednotky do počítačov, pásky na zvukové nahrávanie, periférne zariadenia počítačov, plynomery, počítacie dosky, tlačiarne k počítačom, počítačové klávesnice, počítačové hry, náhradné počítačové programy, počítačový softvér, počítač - zápisník (notebook), podpera zápästia pri práci s počítačom, poistky, elektricky vyhrievané ponožky, poplašné zariadenia, posuvné meradlo, kaliber, prehrávač DVD, DVD rekordér, prenosný prehrávač, prenosné počítače, prehrávač kompaktných diskov, premietacie prístroje a premietacie plátna, premietačky na diapozitívy, presné meracie prístroje, presné váhy, audio- a videoprijímače, prípojky (elektrotechnika), elektrické zariadenia na priťahovanie a ničenie hmyzu, prizmy (optika), procesory (centrálne procesorové jednotky), procesory (základné jednotky samočinného počítača), programy na počítačové hry, elektrické redukcie, nahrané programy obsluhujúce počítač, rádiá, radary, rádiotelegrafické zariadenia, registračné pokladnice, reproduktory, amplióny, rozhrania (pre počítače), elektrické a poplašné signalizačné zvončeky, skrinky, škatule na reproduktory, snímače dymu (požiarne hlásiče), spojky elektrické, sprchovacie zariadenia pre prípad požiaru, spriahadlá elektrické a akustické, stereoskopické zariadenia, sušičky na fotografie, špeciálne puzdrá na fotografické aparáty, optické šošovky, prenosný telefón, telefónne mikrofóny, telefónne prístroje, telefónne slúchadlá, telefónny záznamník, telefotografické zariadenia, telegrafy (prístroje), teleskopy, teletypy, ďalekopisné zariadenia, teplomery s výnimkou lekárskych, termoionické žiarivky a elektrónky, snímače teploty, termostaty, textové procesory (zariadenia na úpravu a spracovanie textu), tlačiarne k počítačom, zariadenia na meranie tlaku, tranzistory, trojnožky alebo statívy na fotoaparáty, uzávierky (fotografia), váhy, prístroje a nástroje na váženie, ventily solenoidné (elektromagnetické prepínače), vlhkomery, hygromery, vrecková kalkulačka, vreckové baterky a batérie k nim, vypínače, vysielacie zariadenia (telekomunikácie), vyučovacie prístroje, zábavné zariadenia fungujúce po pripojení na externú obrazovku alebo monitor, zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu, zameriavacie ďalekohľady na strelné zbrane, zásuvky, zástrčky (elektrické kontakty) zariadenia na spracovanie údajov, zariadenia na zaznamenávanie vzdialenosti, elektrické prístroje na zatavovanie plastických materiálov, zväčšovacie sklá, zariadenia na prenášanie zvuku, elektrické signalizačné a poplašné zvončeky, zvukové nahrávacie a prehrávacie zariadenia, zvukové nahrávky - pásky, disky, nosiče, zvukové signálne zariadenia, zvukovody, akustické linky, zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie, chladiace zariadenia a stroje, parné kotly, zariadenia na varenie, chladenie a sušenie, vetracie, vodárenské a sanitárne zariadenia, žiarivky, žiarovky, chladiace prístroje a zariadenia, baterky (svietidlá), bojlery, ohrievače vody, bicyklové svietidlá, lampové banky, čistiace zariadenia na odpadovú vodu, destilačné prístroje, elektrické ohrievače na detské fľaše, dezinfekčné dávkovače na toalety, držiaky plynových horákov, elektrické ventilátory (stolové) elektrické strojčeky na výrobu jogurtov, elektrické filtračné kávovary, filtre (časti zariadení pre priemysel alebo domácnosť), filtre na pitnú vodu, ozdobné fontány, elektrické fritézy, grily (prístroje na pečenie), horáky, hriankovače, chladiace nádoby, chladničky, zariadenia na pečenie chleba, inhalačné prístroje s výnimkou prístrojov na lekárske účely, elektrické kanvice, elektrické filtračné alebo extrakčné kanvice, klimatizačné prístroje, klimatizačné zariadenia, koberce elektricky vyhrievané, komínové dúchadlo, ventilátor, kuchynské odsávače, kuchynské potreby na pečenie a varenie elektrické, kuchynské sporáky, ohrievače do kúpeľa, stroje a zariadenia na výrobu ľadu, elektrické a plynové lampy, lampy na čistenie vzduchu od baktérií (germicídne), mikrovlnné rúry, mraziace vitríny, mraziace zariadenia, mrazničky, chladiace nádoby, elektricky vyhrievané nánožníky, naparovacie prístroje (sauna), objímky na elektrické svetlá, objímky na svietidlá, elektrické formy na pečenie oblátok, odmrazovače automobilov, odparovače, ohrievacie fľaše, elektrické ohrievacie podušky s výnimkou podušiek na lekárske účely, ohrievače, ohrievače tanierov, ponorné ohrievače, ochladzovacie zariadenia a stroje, osvetľovacie prístroje a zariadenia, zariadenia na výrobu pary, pece, piecky s výnimkou laboratórnych, pece, sporáky, piecky, rúry na pečenie, pekáč, otočný rošt, filtre na pitnú vodu, zapaľovače na zapaľovanie, plynové bojlery, ohrievače do postele, pražiace stroje, pražiče kávy, premietacie lampy, prístroje na filtrovanie a čistenie vody v akváriách, prístroje na výrobu ľadu, prostriedky na odstraňovanie zápachu s výnimkou prostriedkov na osobné použitie, elektrické radiátory, radiátory (na kúrenie), ražne, reflektory (svetlá), reťaze farebných žiaroviek, rošty do pecí, sanitárne (toaletné) prístroje a zariadenia, rúry s výnimkou rúr na experimentálne účely, vane na sedacie kúpele, saunovacie zariadenia, solárne kolektory, spájkovacie lampy, sporáky, sterilizátory, stolné variče, prístroje a zariadenia na sušenie, vzduchové sušiče, elektrické sušiče bielizne, sušiče na vlasy, sušičky ako prístroje, svetelné gule, banky, svetelné rúry, elektrické svetlá na vianočné stromčeky, svetlomety, reflektory, svietiace domové čísla, šetriče paliva, tepelné čerpadlá, teplovodné vykurovacie zariadenia, teplovzdušné rúry, termostatické ventily (ako časti ústredného kúrenia), elektrické tlakové hrnce a varáky, zariadenia a stroje na čistenie alebo úpravu vody, UV-lampy s výnimkou lámp na lekárske účely, vankúše (elektricky vyhrievané) s výnimkou vankúšov na lekárske účely, variče, ventilátory (ako časti vetracích zariadení), ventilátory (klimatizácia), varné prístroje a zariadenia, vetracie zariadenia, ohrievače vody, prístroje a zariadenia na zmäkčenie vody, vreckové ohrievače, elektrické výbojky, vreckové baterky, vyhrievacie telesá, vykurovacie zariadenia, vyhrievacie zariadenia, ionizátory na čistenie vzduchu, sterilizátory na vzduch, vzduchové sušiarne, stroje a prístroje na čistenie, zariadenia na dezinfikovanie, zariadenia na sušenie, zmiešavacie batérie na vodovodné potrubia, žiariče, univerzálne adaptéry, bezdrôtové adaptéry, prepäťové ochrany, predlžovacie káble, audiokáble, videokáble, audio-video káble, rozbočovacie zásuvky, Blu-Ray prehrávače, domáce kiná, DVB-T prijímače a antény, satelitné prijímače a ich príslušenstvo (karty, moduly, konventory, paraboly, držiaky a motory), rádiá, rádioprijímače, rádiobudíky, autorádiá, receivery, digitálne záznamníky, príslušenstvo k mobilným telefónom (Bluetooth, headsety, GPS mapy), držiaky na notebooky, lampičky a ventilátory k notebookom, tašky pre notebooky, tablety, herné konzoly, tonerové kazety a filmy pre faxy, scenery, USB kľúče, skartovačky, smerovače (Routery), prepínače (Switch), čítačky kníh, antivírusové programy, vzdelávacie programy, mobilné a nástenné klimatizácie, sendvičovače, vaflovače, výčapné zariadenia, programy operačného systému, školské tašky (aktovky), batohy, peračníky, puzdrá na perá, domáce potreby, hodiny, elektrické hodiny, bytový textil, elektronické hračky, hračky fungujúce na baterku, atrapy, hračky, hry, elektronické stolové hry, hračkárske vozidlá diaľkovo ovládané, prístroje na hry, skladacie modely (hračky), hracie automaty (pačinko), hracie videoautomaty, automatické herné stroje, vreckové hry s LCD displejom, elektronické zábavné zariadenia s LCD displejom, držiaky, príchytky na sviečky na vianočné stromčeky, elektronické terče, elektrické akčné figúrky so svetelnými a zvukovými efektmi, elektronické akčné figúrky, diaľkovo ovládané lietajúce hračky, detský nábytok, detské prehrávače, chodiace hračky s naťahovacím perovým mechanizmom, hojdacie hračky, hovoriace hračky, hracie karty a kartové hry, hračkárske zvonkohry, hračkárske telefóny, hračky - hudobné nástroje, joysticky na videohry, kovové mechanické naťahovacie hračky, mäkké hračky, motorové hračkárske vozidlá na jazdenie; zhromažďovanie rozličných výrobkov, pre tretie osoby (okrem dopravy) s cieľom umožniť zákazníkom, aby si mohli tieto výrobky pohodlne prehliadať a nakupovať, a to prostredníctvom maloobchodných predajní, veľkoobchodných predajní, prostredníctvom katalógového predaja alebo elektronickými prostriedkami, prostredníctvom webových stránok alebo prostredníctvom telenákupu; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; reklama; rozhlasová a televízna reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov; pomoc pri riadení obchodných aktivít; obchodný manažment a riadenie; marketingové služby; marketingové poradenstvo a štúdie; ekonomické a organizačné poradenstvo; obchodné sprostredkovanie lízingových zmlúv; prieskum trhu; vedenie kartoték v počítači; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov; služby porovnávania cien; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; podpora predaja pre tretie osoby; predvádzanie tovaru; sekretárske služby; administratívne práce; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; administratívne spracovanie obchodných objednávok; analýzy nákladov; prepisovanie, spracovanie textov; účtovníctvo; vedenie účtovníctva; vedenie účtovných kníh; revízia účtov; fakturácia; organizovanie, budovanie a propagovanie vernostného alebo klubového systému a programov pre firmy a spotrebiteľov vrátane prieskumu, vyhodnocovania a odmeňovania nákupného správania firiem a spotrebiteľov; obchodné služby súvisiace s poskytovaním sponzorskej podpory; podpora predaja tovarov a služieb pre tretie osoby prostredníctvom distribúcie kariet na uplatnenie zľavy; podpora predaja pre tretie osoby realizovaná prostredníctvom distribúcie a spravovania zákazníckych výsadných kariet; podpora predaja tovarov a služieb pre tretie osoby realizovaná udeľovaním nákupných bodov za používanie úverovej karty; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 36, 37, 38, 39 a 42 tohto zoznamu.
36 - Finančný lízing (nákup na splátky); pôžičky (finančné úvery); financovanie splátkových úverov; osobné poistenie zodpovednosti za splátky úverov; poskytnutie financií pre nákup na splátky a na lízing; poskytnutie fondov pre nákup na splátky a na lízing; poskytovanie úverov podľa splátkových kalendárov; elektronické transakcie pomocou kreditných kariet; poisťovníctvo; informácie o poistení; sprostredkovanie poistenia; finančné služby; finančné sponzorské služby; peňažníctvo; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne.
37 - Inštalácia, údržba, servis, čistenie a opravy elektrospotrebičov, domácich strojov a zariadení, klimatizačných zariadení, počítačov, počítačových komponentov, elektroniky a multimédií; inštalácia, údržba a opravy kancelárskych strojov a zariadení; stavebné činnosti; kladenie a inštalácia elektrických a optických káblov a vedení; stavebné úpravy budov, predovšetkým súvisiace s inštaláciou elektrospotrebičov; inštalácia a opravy poplašných systémov proti vlámaniu; inštalácia, údržba a opravy kuchynských zariadení; montáž, údržba a opravy nábytku, predovšetkým kuchynského nábytku; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne.
38 - Počítačová komunikácia; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie prístupu do databáz; telekomunikačný prenos elektronických tlačovín, časopisov, periodík, kníh a iných dát prostredníctvom telekomunikačnej siete vrátane internetu a/alebo intranetu; telekomunikačný prenos informácií na internete vrátane prevádzkovania elektronických násteniek, chatov, blogov, diskusných skupín; poskytovanie prístupu k online informačným dátovým službám; telekomunikačné služby; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; poskytovanie telekomunikačných kanálov na telenákupy; elektronická pošta; komunikácia prostredníctvom optických káblov; komunikácia pomocou počítačových terminálov; posielanie správ; poskytovanie používateľského prístupu do svetovej počítačovej siete; prenájom prístupového času do svetových počítačových sietí; prenájom zariadení na prenos informácií; prenos signálu pomocou satelitu; prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača; spravodajské kancelárie; rozhlasové vysielanie; televízne vysielanie; teletextové služby; tlačové kancelárie; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne.
39 - Doručovacie služby; doručovanie tovaru kuriérom; expresné doručovanie tovaru; sprostredkovanie prepravy; automobilová preprava; prenájom automobilov; balenie tovaru; skladovanie tovaru; distribúcia tovaru na dobierku; informácie o skladovaní; informácie o doprave; organizovanie ciest; prenájom skladísk; prenájom skladovacích kontajnerov; doprava, preprava; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne.
42 - Poradenské služby v oblasti počítačového hardvéru; aktualizovanie počítačových programov; inštalácia počítačových programov; návrh počítačových systémov; poradenstvo v oblasti počítačových programov; poradenstvo v oblasti úspory energie; zhotovovanie kópií počítačových programov; počítačové programovanie; obnovovanie počítačových databáz; poskytovanie internetových vyhľadávačov; prenájom počítačov; prenájom počítačového softvéru; prenájom webových serverov; prevod a konverzia počítačových programov a údajov (okrem fyzickej konverzie); analýzy počítačových systémov; servis počítačových programov; návrh a vývoj počítačového hardvéru a softvéru; služby vedecké a technologické včítane výskumu v oblasti vedy a priemyslu; priemyselné analýzy a priemyselný výskum; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  TPD Vyskladáme celú Vašu domácnosť 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TPD, spol. s r. o.; Farského 26, 851 01 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  31.10.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.04.2014 4/2014 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.09.2014 9/2014 FG3M
 
POZ 2065-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.12.2013 217,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2065-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 31.10.2013 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 11.11.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 11.11.2013 Typ Doručené
všeobecný referátnik 11.11.2013 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.12.2013 Typ Platba
výsledok rešerše 16.12.2013 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 24.01.2014 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 29.01.2014 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 03.02.2014 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 11.02.2014 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.07.2014 Typ Odoslané
POZ 2065-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku