Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 2058-2011
(111)  Trademark Number  232450 
(151)  Registration Date  12.06.2012 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  2058-2011 
(220)  Application Date  02.12.2011 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  02.03.2012 
(450)  Publication of Registration Date  06.08.2012 
(511)  International Classification of Goods and Services  16, 35, 42 
(511)  List of Classified Goods and Services  16 - Etikety s výnimkou textilných; farebné pásky; plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; samolepky pre domácnosť a na kancelárske účely; vrecká na odpadky z papiera alebo plastov.
35 - Reklamné agentúry; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných priestorov; reklama; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); uverejňovanie reklamných textov.
42 - Poskytovanie internetových vyhľadávačov; vytváranie a udržiavanie počítačových stránok (webových stránok) pre zákazníkov. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  03.01.08, 03.01.20, 03.01.23, 03.01.24 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  SmartDog s. r. o.; Lúčna 4, 971 01 Prievidza; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  02.12.2021 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.03.2012 03/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.08.2012 08/2012 FG3M
 
POZ 2058-2011
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 2058-2011
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 02.12.2011 Type Delivered
1a Vyjadrenie označenia 02.12.2011 Type Delivered
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.12.2011 Type Payment
3 výsledok rešerše 27.01.2012 Type Internal Letter
4 pokyn na zverejnenie POZ 27.01.2012 Type Internal Letter
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 04.07.2012 Type Sent document
6 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 06.04.2021 Type Delivered
POZ 2058-2011
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku