Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 2051-2020
(111)  Trademark Number   
(151)  Registration Date   
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  2051-2020 
(220)  Application Date  22.09.2020 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  10.02.2021 
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  05, 29, 30, 31, 32, 33 
(511)  List of Classified Goods and Services  05 - Výživové doplnky; diétne látky na lekárske použitie; lekárske a zverolekárske prípravky; hygienické výrobky na lekárske použitie; farmaceutické prípravky; potraviny pre dojčatá; diétne nápoje pre dojčatá na lekárske použitie; diétne látky pre dojčatá; potraviny pre batoľatá; nápoje pre batoľatá; liečivé čaje; bylinkové čaje na lekárske použitie.
29 - Ryby (neživé); morské plody (neživé); mäkkýše (neživé); rybacie nátierky; ryby v olivovom oleji; rybie bujóny; chuťovky pozostávajúce prevažne z rýb; rybacie koláčiky (fašírky); rôsoly z rýb; rybacie krokety; dusené alebo opekané placky z rybacej pasty (kamaboko); klobásy, salámy, párky z rýb; kôrovce (neživé); rybie ikry (potraviny); kalmáre (potraviny); morské raky (neživé); langusty (neživé); mäso; mäsové nátierky; falafel (tradičné arabské jedlo); tofu; klobásy, salámy a párky z tofu; fašírky z tofu; zeleninové fašírky; hydina (mäso); divina; mäsové výťažky; vopred balené jedlá, obsahujúce prevažne morské plody; šalátové predjedlá; hotové jedlá vyrobené z mäsa (s vysokým obsahom mäsa); hotové jedlá vyrobené z hydiny (s vysokým obsahom hydiny); hotové jedlá obsahujúce hlavne vajcia; hotové jedlá obsahujúce hlavne zeleninu; jedlá obsahujúce hlavne slaninu; hotové jedlá pozostávajúce prevažne z plodov mora; hotové jedlá pozostávajúce prevažne z diviny; instantné polievky; polievky; vývary (bujóny); bujónové kocky; koncentrované vývary; spracované ovocie; spracované huby; spracovaná zelenina, spracované orechy; ovocné chuťovky; sušené slivky; banánové lupienky; zemiakové hranolčeky; nakladané ovocie; nakladaná zelenina; plátky sušeného ovocia; ovocné rôsoly; ovocná dreň; ovocné šaláty; varená zelenina; varené ovocie; pražené oriešky; solené oriešky; krájané ovocie; krájaná zelenina; sušené jedlé riasy; sušené jedlé huby; sušené ovocie; kandizované ovocie; kandizované orechy; zemiakové vločky; zemiakové gnocchi; zemiakové knedle; zemiakové placky; zemiaková kaša; zemiakové šaláty; zemiakové chuťovky; konzervované ovocie; konzervovaná zelenina; orechové chuťovky; zemiakové hranolčeky; kokosové chuťovky; zeleninové chuťovky; strukovinové chuťovky; mliečne chuťovky; chuťovky z tofu; chuťovky z jedlých morských rias; mrazená zelenina; mrazené ovocie; konzervované paradajky; paradajkové výťažky; chuťovky zo sušeného ovocia; potravinárska želatína; džemy; nátierky obsahujúce prevažne ovocie; ovocné nátierky; ovocné marmelády; marmelády; kompóty; vajcia; žĺtok; sušené vajcia; bielkoviny na prípravu jedál; vaječný bielok; mlieko; mliečne výrobky; maslo; syry; smotana (mliečne výrobky); šľahačka; jogurt; kyslé mlieko; mliečne nápoje (s vysokým obsahom mlieka); kokosové mlieko; sušené mlieko na potravinárske účely; náhradky mlieka; srvátka; tzatziki; potravinárske oleje a tuky; maslové krémy; kokosový tuk; potravinársky kokosový olej; potravinársky kukuričný olej; potravinársky olej z orechov.
30 - Kávové náhradky; kakao; káva; čaj; ryža; tapioka; ságo; múka; prípravky z obilnín; chlieb; praclíky; briošky; sladké briošky s džemom z fazuliek; sendviče s párkom; jemné pečivárske výrobky; sušienky, keksy; zákusky, koláče; zmesi na prípravu koláčov; cukrovinky z múky; hotové jedlá z ryže; hotové jedlá obsahujúce prevažne cestoviny; korpus na pizzu; pizza; cestoviny obsahujúce plnku; sušené cestoviny; rezance; ravioly; cestoviny; sendviče; obilninové chuťovky; ryžové chuťovky; cereálne chuťovky; chuťovky vyrobené zo zemiakovej múky; chuťovky vyrobené z müsli; paštéty zapekané v ceste; pečivo obsahujúce zeleninu a mäso; pečivo obsahujúce zeleninu a hydinu; sladké pečivo s krémom a ovocím; chuťovky vyrobené z kukurice; chuťovky vyrobené zo pšenice; cereálne chuťovky so syrovou príchuťou; kukuričné pukance; cereálne lupienky; lupienky na báze múky; tortillové lupienky; kukuričné placky (tortilly); zmrzliny; šerbety (zmrzlinové nápoje); šerbety (zmrzliny); jogurty mrazené (mrazené potraviny); cukríky; žuvačky; čokoláda; čokoládové tyčinky; hotové zákusky (na čokoládovom základe); müsli tyčinky; cukor, med, melasový sirup; sladké polevy a plnky a včelie výrobky pre potraviny; práškové droždie; droždie; soľ; horčica; ocot; omáčky (chuťové prísady); korenie; aromatické prísady do nápojov (okrem esenciálnych olejov); ľad; mliečne pudingy; zákusky z mliečnych výrobkov.
31 - Poľnohospodárske a záhradnícke výrobky, výrobky lesného a rybného hospodárstva (surové, nespracované); semená na siatie; zrno (osivo); čerstvé ovocie, orechy, zelenina a bylinky; živé zvieratá; slad; nespracované obilie.
32 - Pivo; minerálne vody (nápoje); sýtené vody; nealkoholické nápoje; ovocné nápoje; ovocné džúsy; sirupy na výrobu limonád; ovocné nápoje z koncentrátu alebo sirupu, s prídavkom vody a cukru; sirupy na výrobu nápojov; nealkoholické prípravky na výrobu nápojov.
33 - Alkoholické nápoje (okrem piva); alkoholizované prípravky na výrobu nápojov; alkoholické výťažky z ovocia; liehové esencie; alkoholové extrakty (tinktúry). 
(531)  International Classification of Figurative Elements  26.04.24, 26.04.11, 26.03.07, 26.03.24, 26.03.22, 27.05.24, 25.12.25, 05.05.20, 05.03.13, 09.01.09, 29.01.01, 29.01.04 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  červená, biela, modrá 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Lidl Stiftung & Co. KG; Stiftsbergstrasse 1, 741 72 Neckarsulm; DE 
(740)  Attorney(s)  Zivko Mijatovic and Partners s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until   
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 10.02.2021 03/2021 BA3M
 
POZ 2051-2020
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 2051-2020
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 22.09.2020 Type Delivered
1a Zoznam tovarov a služieb (SR) 22.09.2020 Type Delivered
1b Vyjadrenie označenia 22.09.2020 Type Delivered
1c Sprievodný list 22.09.2020 Type Delivered
2 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 30.09.2020 Type Delivered
2a Vyjadrenie označenia 30.09.2020 Type Delivered
2b Zoznam tovarov a služieb (SR) 30.09.2020 Type Delivered
2c Plná moc 30.09.2020 Type Delivered
3 Potvrdenie o podaní 30.09.2020 Type Delivered
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 07.10.2020 Type Payment
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 01.12.2020 Type Sent document
6 výsledok rešerše 01.12.2020 Type Internal Letter
7 Odpoveď na správu úradu 21.01.2021 Type Delivered
7a Sprievodný list 21.01.2021 Type Delivered
8 pokyn na zverejnenie POZ 22.01.2021 Type Internal Letter
9 Odpoveď na správu úradu 11.02.2021 Type Delivered
10 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 01.05.2021 Type Delivered
10a Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 01.05.2021 Type Delivered
10b Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 01.05.2021 Type Delivered
10c Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 01.05.2021 Type Delivered
10d Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 01.05.2021 Type Delivered
10e Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 01.05.2021 Type Delivered
10f Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 01.05.2021 Type Delivered
10g Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 01.05.2021 Type Delivered
10h Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 01.05.2021 Type Delivered
10i Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 01.05.2021 Type Delivered
10j Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 01.05.2021 Type Delivered
10k Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 01.05.2021 Type Delivered
10l Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 01.05.2021 Type Delivered
10m Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 01.05.2021 Type Delivered
10n Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 01.05.2021 Type Delivered
10o Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 01.05.2021 Type Delivered
10p Odôvodnenie námietok 01.05.2021 Type Delivered
10q Plná moc 01.05.2021 Type Delivered
10r Príloha inde neuvedená 01.05.2021 Type Delivered
11 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 04.05.2021 Type Delivered
11a Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 04.05.2021 Type Delivered
11b Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 04.05.2021 Type Delivered
11c Plná moc 04.05.2021 Type Delivered
11d Príloha inde neuvedená 04.05.2021 Type Delivered
12 Doplnenie námietok 04.05.2021 Type Delivered
12a Príloha inde neuvedená 04.05.2021 Type Delivered
12b Príloha inde neuvedená 04.05.2021 Type Delivered
13 Doplnenie námietok 04.05.2021 Type Delivered
13a Príloha inde neuvedená 04.05.2021 Type Delivered
13b Príloha inde neuvedená 04.05.2021 Type Delivered
14 Doplnenie námietok 04.05.2021 Type Delivered
14a Príloha inde neuvedená 04.05.2021 Type Delivered
14b Príloha inde neuvedená 04.05.2021 Type Delivered
14c Príloha inde neuvedená 04.05.2021 Type Delivered
15 Doplnenie námietok 04.05.2021 Type Delivered
15a Príloha inde neuvedená 04.05.2021 Type Delivered
15b Príloha inde neuvedená 04.05.2021 Type Delivered
15c Príloha inde neuvedená 04.05.2021 Type Delivered
15d Príloha inde neuvedená 04.05.2021 Type Delivered
16 Doplnenie námietok 04.05.2021 Type Delivered
16a Príloha inde neuvedená 04.05.2021 Type Delivered
16b Príloha inde neuvedená 04.05.2021 Type Delivered
16c Príloha inde neuvedená 04.05.2021 Type Delivered
16d Príloha inde neuvedená 04.05.2021 Type Delivered
17 Doplnenie námietok 04.05.2021 Type Delivered
17a Príloha inde neuvedená 04.05.2021 Type Delivered
17b Príloha inde neuvedená 04.05.2021 Type Delivered
17c Príloha inde neuvedená 04.05.2021 Type Delivered
17d Príloha inde neuvedená 04.05.2021 Type Delivered
17e Príloha inde neuvedená 04.05.2021 Type Delivered
17f Príloha inde neuvedená 04.05.2021 Type Delivered
17g Príloha inde neuvedená 04.05.2021 Type Delivered
17h Príloha inde neuvedená 04.05.2021 Type Delivered
17i Príloha inde neuvedená 04.05.2021 Type Delivered
17j Príloha inde neuvedená 04.05.2021 Type Delivered
18 Žiadosť inde neuvedená 05.05.2021 Type Delivered
18a Sprievodný list 05.05.2021 Type Delivered
19 vyžiadanie poplatku za podanie námietok 13.05.2021 Type Sent document
20 vyžiadanie poplatku za podanie námietok 13.05.2021 Type Sent document
21 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 20.05.2021 Type Payment
22 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 27.05.2021 Type Payment
23 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 03.06.2021 Type Sent document
24 Informácia o WIN-WIN Track 03.06.2021 Type Sent document
25 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 03.06.2021 Type Sent document
26 Informácia o WIN-WIN Track 03.06.2021 Type Sent document
POZ 2051-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku