Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2051-2020
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2051-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  22.09.2020 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  10.02.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 29, 30, 31, 32, 33 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Výživové doplnky; diétne látky na lekárske použitie; lekárske a zverolekárske prípravky; hygienické výrobky na lekárske použitie; farmaceutické prípravky; potraviny pre dojčatá; diétne nápoje pre dojčatá na lekárske použitie; diétne látky pre dojčatá; potraviny pre batoľatá; nápoje pre batoľatá; liečivé čaje; bylinkové čaje na lekárske použitie.
29 - Ryby (neživé); morské plody (neživé); mäkkýše (neživé); rybacie nátierky; ryby v olivovom oleji; rybie bujóny; chuťovky pozostávajúce prevažne z rýb; rybacie koláčiky (fašírky); rôsoly z rýb; rybacie krokety; dusené alebo opekané placky z rybacej pasty (kamaboko); klobásy, salámy, párky z rýb; kôrovce (neživé); rybie ikry (potraviny); kalmáre (potraviny); morské raky (neživé); langusty (neživé); mäso; mäsové nátierky; falafel (tradičné arabské jedlo); tofu; klobásy, salámy a párky z tofu; fašírky z tofu; zeleninové fašírky; hydina (mäso); divina; mäsové výťažky; vopred balené jedlá, obsahujúce prevažne morské plody; šalátové predjedlá; hotové jedlá vyrobené z mäsa (s vysokým obsahom mäsa); hotové jedlá vyrobené z hydiny (s vysokým obsahom hydiny); hotové jedlá obsahujúce hlavne vajcia; hotové jedlá obsahujúce hlavne zeleninu; jedlá obsahujúce hlavne slaninu; hotové jedlá pozostávajúce prevažne z plodov mora; hotové jedlá pozostávajúce prevažne z diviny; instantné polievky; polievky; vývary (bujóny); bujónové kocky; koncentrované vývary; spracované ovocie; spracované huby; spracovaná zelenina, spracované orechy; ovocné chuťovky; sušené slivky; banánové lupienky; zemiakové hranolčeky; nakladané ovocie; nakladaná zelenina; plátky sušeného ovocia; ovocné rôsoly; ovocná dreň; ovocné šaláty; varená zelenina; varené ovocie; pražené oriešky; solené oriešky; krájané ovocie; krájaná zelenina; sušené jedlé riasy; sušené jedlé huby; sušené ovocie; kandizované ovocie; kandizované orechy; zemiakové vločky; zemiakové gnocchi; zemiakové knedle; zemiakové placky; zemiaková kaša; zemiakové šaláty; zemiakové chuťovky; konzervované ovocie; konzervovaná zelenina; orechové chuťovky; zemiakové hranolčeky; kokosové chuťovky; zeleninové chuťovky; strukovinové chuťovky; mliečne chuťovky; chuťovky z tofu; chuťovky z jedlých morských rias; mrazená zelenina; mrazené ovocie; konzervované paradajky; paradajkové výťažky; chuťovky zo sušeného ovocia; potravinárska želatína; džemy; nátierky obsahujúce prevažne ovocie; ovocné nátierky; ovocné marmelády; marmelády; kompóty; vajcia; žĺtok; sušené vajcia; bielkoviny na prípravu jedál; vaječný bielok; mlieko; mliečne výrobky; maslo; syry; smotana (mliečne výrobky); šľahačka; jogurt; kyslé mlieko; mliečne nápoje (s vysokým obsahom mlieka); kokosové mlieko; sušené mlieko na potravinárske účely; náhradky mlieka; srvátka; tzatziki; potravinárske oleje a tuky; maslové krémy; kokosový tuk; potravinársky kokosový olej; potravinársky kukuričný olej; potravinársky olej z orechov.
30 - Kávové náhradky; kakao; káva; čaj; ryža; tapioka; ságo; múka; prípravky z obilnín; chlieb; praclíky; briošky; sladké briošky s džemom z fazuliek; sendviče s párkom; jemné pečivárske výrobky; sušienky, keksy; zákusky, koláče; zmesi na prípravu koláčov; cukrovinky z múky; hotové jedlá z ryže; hotové jedlá obsahujúce prevažne cestoviny; korpus na pizzu; pizza; cestoviny obsahujúce plnku; sušené cestoviny; rezance; ravioly; cestoviny; sendviče; obilninové chuťovky; ryžové chuťovky; cereálne chuťovky; chuťovky vyrobené zo zemiakovej múky; chuťovky vyrobené z müsli; paštéty zapekané v ceste; pečivo obsahujúce zeleninu a mäso; pečivo obsahujúce zeleninu a hydinu; sladké pečivo s krémom a ovocím; chuťovky vyrobené z kukurice; chuťovky vyrobené zo pšenice; cereálne chuťovky so syrovou príchuťou; kukuričné pukance; cereálne lupienky; lupienky na báze múky; tortillové lupienky; kukuričné placky (tortilly); zmrzliny; šerbety (zmrzlinové nápoje); šerbety (zmrzliny); jogurty mrazené (mrazené potraviny); cukríky; žuvačky; čokoláda; čokoládové tyčinky; hotové zákusky (na čokoládovom základe); müsli tyčinky; cukor, med, melasový sirup; sladké polevy a plnky a včelie výrobky pre potraviny; práškové droždie; droždie; soľ; horčica; ocot; omáčky (chuťové prísady); korenie; aromatické prísady do nápojov (okrem esenciálnych olejov); ľad; mliečne pudingy; zákusky z mliečnych výrobkov.
31 - Poľnohospodárske a záhradnícke výrobky, výrobky lesného a rybného hospodárstva (surové, nespracované); semená na siatie; zrno (osivo); čerstvé ovocie, orechy, zelenina a bylinky; živé zvieratá; slad; nespracované obilie.
32 - Pivo; minerálne vody (nápoje); sýtené vody; nealkoholické nápoje; ovocné nápoje; ovocné džúsy; sirupy na výrobu limonád; ovocné nápoje z koncentrátu alebo sirupu, s prídavkom vody a cukru; sirupy na výrobu nápojov; nealkoholické prípravky na výrobu nápojov.
33 - Alkoholické nápoje (okrem piva); alkoholizované prípravky na výrobu nápojov; alkoholické výťažky z ovocia; liehové esencie; alkoholové extrakty (tinktúry). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.24, 26.04.11, 26.03.07, 26.03.24, 26.03.22, 27.05.24, 25.12.25, 05.05.20, 05.03.13, 09.01.09, 29.01.01, 29.01.04 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  červená, biela, modrá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Lidl Stiftung & Co. KG; Stiftsbergstrasse 1, 741 72 Neckarsulm; DE 
(740)  Zástupca (-ovia)  Zivko Mijatovic and Partners s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 10.02.2021 03/2021 BA3M
 
POZ 2051-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2051-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu 07.10.2020
Neznámy typ protokolu - bez názvu 01.12.2020
Neznámy typ protokolu - bez názvu 22.01.2021
POZ 2051-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku