Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 2050-2003
(111)  Trademark Number  207752 
(151)  Registration Date  09.11.2004 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  18.07.2013 
(210)  Application Number  2050-2003 
(220)  Application Date  18.07.2003 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  03.08.2004 
(450)  Publication of Registration Date  04.02.2005 
(511)  International Classification of Goods and Services  35, 36 
(511)  List of Classified Goods and Services  35 - Reklama, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, prieskum trhu.
36 - Sprostredkovatelia nehnuteľností, prenájom nehnuteľností, správa nehnuteľností, realitné kancelárie. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  APOLLO 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  HB REAVIS Slovakia a. s.; Mlynské nivy 16, Bratislava-Staré Mesto 
(740)  Attorney(s)  Law & Trust - advokátska kancelária, spol. s r.o.; Mlynské nivy 16, Bratislava-Staré Mesto 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  18.07.2023 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.08.2004 8/2004 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.02.2005 2/2005 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.03.2006 3/2006 PC3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 02.03.2006 3/2006 TC3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.03.2006 3/2006 PC3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.03.2006 3/2006 PC3M
7 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 03.05.2007 5/2007 QB3M
8 Opravy chýb alebo zmeny všeobecne 03.05.2007 5/2007 TH3M
9 Zmeny v údajoch o majiteľoch 06.11.2008 11/2008 TC3M
10 Obnovené ochranné známky 02.08.2013 8/2013 ND3M
11 Zmeny v údajoch o majiteľoch 13.01.2021 1/2021 TC3M
12 Prevody a prechody práv na ochranné známky 24.02.2021 4/2021 PC3M
 
 
  Licence Holder(s) 
S/N Title Kind Effectiveness from Status
  • 35924601 1 Apollo Business center s.r.o. nevýlučná 29.03.2007 neplatná
  • 35924602 2 Apollo Business Center v.o.s. nevýlučná 29.03.2007 platná
 
POZ 2050-2003
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 22.07.2003 3 500,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 23.12.2005 1 800,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 11.01.2006 200,00 SKK
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 03.11.2006 500,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.03.2007 200,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 11.09.2008 200,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 03.05.2013 133,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.11.2020 15,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 2050-2003
S/N Item Name Date Type Document Payment
Podanie individuálnej prihlášky OZ 18.07.2003 Type Delivered
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 24.07.2003 Type Payment
výsledok rešerše 06.04.2004 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 21.05.2004 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 23.11.2004 Type Sent document
Oznámenie 25.05.2005 Type Delivered
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 27.12.2005 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o podniku/podnikateľovi 27.12.2005 Type Delivered
Doklad o prevode 27.12.2005 Type Delivered
Plná moc 27.12.2005 Type Delivered
Zmluva 27.12.2005 Type Delivered
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 02.01.2006 Type Payment
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 13.01.2006 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 16.01.2006 Type Sent document
Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 11.08.2006 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o podniku/podnikateľovi 11.08.2006 Type Delivered
Licenčná zmluva 11.08.2006 Type Delivered
vyžiadanie poplatku 18.09.2006 Type Sent document
vyžiadanie poplatku 24.10.2006 Type Sent document
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 08.11.2006 Type Payment
výsledok prieskumu žiadosti o zápis licencie 18.01.2007 Type Sent document
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 19.03.2007 Type Payment
Odpoveď na správu úradu 19.03.2007 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 19.03.2007 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 05.04.2007 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 23.07.2008 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 23.07.2008 Type Delivered
vyžiadanie poplatku 28.08.2008 Type Sent document
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 18.09.2008 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 26.09.2008 Type Sent document
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 07.03.2013 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o podniku/podnikateľovi 07.03.2013 Type Delivered
Plná moc 07.03.2013 Type Delivered
vyžiadanie poplatku za obnovu 22.04.2013 Type Sent document
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 07.05.2013 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 04.07.2013 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 15.10.2020 Type Delivered
Plná moc 15.10.2020 Type Delivered
Žiadosť o zápis prevodu 15.10.2020 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o prevode 15.10.2020 Type Delivered
Doklad o prevode 15.10.2020 Type Delivered
Doklad o prevode 15.10.2020 Type Delivered
Doklad o prevode 15.10.2020 Type Delivered
Plná moc 15.10.2020 Type Delivered
vyžiadanie poplatku 05.11.2020 Type Sent document
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 13.11.2020 Type Payment
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 25.11.2020 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 21.01.2021 Type Delivered
Doklad o prevode 21.01.2021 Type Delivered
Osvedčovacia doložka 21.01.2021 Type Delivered
všeobecný referátnik 10.02.2021 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 15.02.2021 Type Sent document
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 06.10.2021 Type Delivered
Plná moc 06.10.2021 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 11.11.2021 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 21.11.2022 Type Delivered
POZ 2050-2003
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod majiteľa 12.01.2006 MPT Immo s. r. o. HB REAVIS GROUP, a. s.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 12.01.2006 HB REAVIS GROUP, a. s. MPT Immo s. r. o.
3 Prevod majiteľa 12.01.2006 Gemco Trading and Exploitation S. A. HB REAVIS GROUP, a. s.
4 Prevod majiteľa 12.01.2006 Cobari Holding B. V. Gemco Trading and Exploitation S. A.
5 Zápis alebo zmena zástupcu 12.01.2006 Advokát & Patentový zástupca, Európsky patentový zástupca, Neuschl Vladimír, JUDr. Ing.
6 Zápis alebo zmena zástupcu 10.02.2021 WATERFIELD Management B. V. Cobari Holding B. V.
Advokát & Patentový zástupca, Európsky patentový zástupca, Neuschl Vladimír, JUDr. Ing.
7 Zápis alebo zmena zástupcu 11.11.2021 WATERFIELD Management B.V. WATERFIELD Management B. V.
Law & Trust - advokátska kancelária, spol. s r.o.
8 Prevod majiteľa 10.02.2021 HB REAVIS Slovakia a. s. WATERFIELD Management B.V.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku