Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 2037-2011
(111)  Trademark Number  232447 
(151)  Registration Date  12.06.2012 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  2037-2011 
(220)  Application Date  30.11.2011 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  02.03.2012 
(450)  Publication of Registration Date  06.08.2012 
(511)  International Classification of Goods and Services  35, 36, 37, 42, 44 
(511)  List of Classified Goods and Services  35 - Dražby; obchodné alebo podnikateľské informácie; poradenstvo v obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; podpora predaja (pre tretie osoby); odborné obchodné poradenstvo; reklamná činnosť; reklama (on-line) na počítačových komunikačných sieťach; distribúcia reklamných materiálov (letáky, prospekty, tlačivá).
36 - Činnosť realitnej kancelárie; kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností; správa nehnuteľností; developerská činnosť v investičnej výstavbe; oceňovanie nehnuteľností; nákup a predaj garáží; prenájom kancelárskych priestorov; sprostredkovanie (maklérstvo); sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností; poskytovanie služieb spojených so správou nehnuteľností.
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); uskutočňovanie stavieb každého druhu vrátane ich zmien, udržiavacích prác na nich a ich odstraňovanie; údržba nehnuteľností.
42 - Vytváranie a udržiavanie počítačových stránok; hosťovanie na webstránkach; architektonické poradenstvo; interiérová výzdoba.
44 - Navrhovanie úprav krajiny; údržba trávnikov; výkon služieb záhradných architektov; služby v záhradníctve. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  26.02.03, 26.04.09, 07.01.09, 26.07.11, 07.01.24, 27.05.12, 27.05.10, 29.01.01, 29.01.04, 26.04.24 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  oranžová, modrá 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Krásne bývanie, s.r.o.; Záhonok 1195/17, 960 01 Zvolen; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  30.11.2021 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.03.2012 03/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.08.2012 08/2012 FG3M
 
POZ 2037-2011
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 2037-2011
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 30.11.2011 Type Delivered
1a Vyjadrenie označenia 30.11.2011 Type Delivered
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.12.2011 Type Payment
3 výsledok rešerše 03.02.2012 Type Internal Letter
4 pokyn na zverejnenie POZ 03.02.2012 Type Internal Letter
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 04.07.2012 Type Sent document
6 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 06.04.2021 Type Delivered
POZ 2037-2011
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku