Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 2037-2003
(111)  Trademark Number  207656 
(151)  Registration Date  14.10.2004 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  18.07.2013 
(210)  Application Number  2037-2003 
(220)  Application Date  18.07.2003 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  07.07.2004 
(450)  Publication of Registration Date  03.01.2005 
(511)  International Classification of Goods and Services  12 
(511)  List of Classified Goods and Services  12 - Automobily, časti, diely a súčasti k nim (patriace do tejto triedy). 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  LEXUS RX400h 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION); 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken; JP 
(740)  Attorney(s)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 36; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  18.07.2023 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.07.2004 7/2004 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.01.2005 1/2005 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 03.09.2013 9/2013 ND3M
 
POZ 2037-2003
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.07.2003 3 500,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 07.06.2013 133,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 2037-2003
S/N Item Name Date Type Document Payment
Podanie individuálnej prihlášky OZ 18.07.2003 Type Delivered
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 28.07.2003 Type Payment
odstránenie nedostatkov prihlášky ochrannej známky 19.08.2003 Type Sent document
Plná moc 28.08.2003 Type Delivered
výsledok rešerše 05.04.2004 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 06.05.2004 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.10.2004 Type Sent document
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 05.06.2013 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 05.06.2013 Type Delivered
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 11.06.2013 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 06.08.2013 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 21.11.2022 Type Delivered
POZ 2037-2003
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku