Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2032-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  232443 
(151)  Dátum zápisu  12.06.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2032-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  30.11.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.03.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.08.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  12, 25, 28 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  12 - Motorky, bicykle, bicyklové alebo motocyklové blatníky, motocyklové a bicyklové brzdy, motocyklové a bicyklové duše, motocyklové a bicyklové kolesá, bicyklové pedále, motocyklové a bicyklové pneumatiky, bicyklové pumpy, bicyklové ráfy, motocyklové a bicyklové rámy, bicyklové reťaze, motocyklové a bicyklové sedlá, bicyklové stojany, motocyklové a bicyklové špice, bicyklové ťahadlá riadenia, bicyklové zvončeky, brzdové čeľuste pre bicykle, kľuky na bicykle, kovové výlisky ako príslušenstvo pre bicykle, ložiskové čapy (hriadeľov), ložiskové čapy náprav, ozubené kolesá a ozubené prevody pre pozemné vozidlá a bicykle, príslušenstvo pre motocykle a bicykle, reduktory (redukčné ozubené súkolesia pre bicykle), riadidlá pre bicykle a motocykle, smerovky na bicykle, stojany na motocykle a bicykle, tlmiče perovania pre bicykle, voľnobežky pre bicykle, koše (nosiče batožiny) na motocykloch a bicykloch, opravárske náradie na opravu pneumatík, blatníky, bicyklové ťahadlá riadenia, súkolesia, ozubené kolesá na bicykle, ráfiky na bicykle, kľuky na bicykle, bicyklové hlavy, ochranné siete na dámske bicykle, spätné zrkadlá, rámy na bicykle, poťahy na sedadlá bicyklov a motocyklov, riadiace páky, brzdové páky, náhradné dielce pre motocykle a bicykle.
25 - Bielizeň - osobná bielizeň zabraňujúca poteniu, body - bielizeň, bundy, cyklistické oblečenie, čelenky, čiapky, čiapkové šilty, dámske róby a šaty, gymnastické (telocvičné) dresy, gamaše, chrániče uší (proti chladu, ako pokrývka hlavy), kombinézy (oblečenie), kombinézy na vodné lyžovanie, kabáty, košele, krátke nohavice, krátke kabátiky, kravaty, kožušiny (oblečenie), kostýmy, korzety, kovové časti na obuv a opasky, nohavice, nohavičky, oblečenie, oblečenie pre motoristov, oblečenie z kože, obuv, odevy, opasky, peleríny, pančuchy a pančuchové nohavice, plášte, plavky, pleteniny (oblečenie), pletiarsky tovar, podprsenky, podväzky, polokošele, pokrývky hlavy, ponožky, potníky, pulóvre, pyžamá, rukavice, rukávniky, saká, sandále, spodná bielizeň, spodky, sukne, svetre, šatky, šály, šaty, športová obuv, športové tričká a dresy, spodničky, tielka, tričká, topánky, vesty, uniformy, vrchné ošatenie
28 - Príslušenstvá a doplnky pre motoristické a cyklistické športy patriace do tejto triedy, chrániče na píšťaly (športový tovar), chrániče na lakte (ako športové potreby), nákolennice (športový tovar), rukavice cyklistické. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  15.07.09, 15.07.19, 26.01.06, 26.04.09, 27.05.12, 27.05.19, 24.07.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Balogh Ján; Partizánska 65, 952 01 Vráble; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Belička Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  30.11.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.03.2012 03/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.08.2012 08/2012 FG3M
 
POZ 2032-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2032-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 30.11.2011 Typ Doručené
1a Plná moc 30.11.2011 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 30.11.2011 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 29.12.2011 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.01.2012 Typ Platba
4 výsledok rešerše 03.02.2012 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 03.02.2012 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 04.07.2012 Typ Odoslané
7 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 06.04.2021 Typ Doručené
8 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 23.11.2021 Typ Doručené
9 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 25.11.2021 Typ Platba
POZ 2032-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku