Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2030-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  232442 
(151)  Dátum zápisu  12.06.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2030-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  29.11.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.03.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.08.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  30 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  30 - Mrazené krémy (zmrzlina). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  ICE CLUB RADOMA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Radoma Trade SK s.r.o.; Štúrova 420/9, 082 22 Šarišské Michaľany; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  29.11.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.03.2012 03/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.08.2012 08/2012 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.06.2014 06/2014 PC3M
 
POZ 2030-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2030-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť inde neuvedená 21.10.2011 Typ Doručené
2 všeobecný spis - chýba ZTS/znenie/vyobrazenie 01.12.2011 Typ Interné listy
3 všeobecný spis - chýba ZTS/znenie/vyobrazenie 01.12.2011 Typ Interné listy
4 Zoznam tovarov a služieb (SR) 29.11.2011 Typ Doručené
5 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 22.12.2011 Typ Platba
6 výsledok rešerše 20.01.2012 Typ Interné listy
7 pokyn na zverejnenie POZ 20.01.2012 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 04.07.2012 Typ Odoslané
9 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 28.11.2013 Typ Platba
10 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 27.11.2013 Typ Doručené
10a Doklad o prevode/prechode 27.11.2013 Typ Doručené
11 všeobecný referátnik 12.05.2014 Typ Odoslané
12 dodatok k osvedčeniu OZ 05.06.2014 Typ Odoslané
13 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 06.04.2021 Typ Doručené
POZ 2030-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 06.05.2014 Radoma Trade SK s.r.o. RADOMA TRADE s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku