Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 2026-2019
(111)  Trademark Number  251849 
(151)  Registration Date  18.02.2020 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM  18.02.2020 
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  2026-2019 
(220)  Application Date  16.09.2019 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  05.11.2019 
(450)  Publication of Registration Date  02.04.2020 
(511)  International Classification of Goods and Services  34, 35, 39, 41 
(511)  List of Classified Goods and Services  34 - Tabak a tabakové náhradky; cigarety a cigary; vodné fajky; elektronické vodné fajky; elektronické cigarety a ústne vaporizéry pre fajčiarov; fajčiarske potreby; zápalky; fajky; kvapalné nikotínové náplne do elektronických cigariet.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 34 tohto zoznamu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 34 tohto zoznamu prostredníctvom internetu; vydávanie reklamných textov; reklama; prenájom reklamných plôch; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; služby porovnávania cien; marketing; optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; obchodné sprostredkovateľské služby; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce.
39 - Taxislužba; automobilová doprava; dovoz, doprava; doručovanie balíkov; balenie tovarov; doručovanie tovarov; skladovanie tovarov (úschova); prenájom dopravných prostriedkov; doprava, preprava; osobná doprava; expedičné služby; doručovacie služby (správy alebo tovar); doručovacie služby.
41 - Prenájom vodných fajok; požičiavanie vodných fajok; informácie o možnostiach zábavy; zábava; plánovanie a organizovanie večierkov. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  Shishataxi 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  B4H s. r. o.; Nad Lúčkami 16, 841 05 Bratislava-Karlova Ves; SK 
(740)  Attorney(s)  Eva Petránová Advokátska kancelária s. r. o.; Puškinova 16, 080 01 Prešov 1; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  16.09.2029 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.11.2019 11/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.04.2020 04/2020 FG3M
 
POZ 2026-2019
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 2026-2019
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 16.09.2019 Type Delivered
1a Osvedčovacia doložka 16.09.2019 Type Delivered
1b Plná moc 16.09.2019 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 17.09.2019 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.09.2019 Type Payment
4 výsledok rešerše 26.09.2019 Type Internal Letter
5 pokyn na zverejnenie POZ 03.10.2019 Type Internal Letter
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 21.02.2020 Type Sent document
POZ 2026-2019
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku