Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2025-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2025-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  13.09.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.11.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  25, 26, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  25 - Boa (ozdoba z peria alebo kožušiny na ovinutie okolo krku); krátke kabátiky; opasky (časti odevov); pletené šatky; svetre; pulóvre; košele; košele s krátkym rukávom; odevy; klobúky; kožušiny (oblečenie); kostýmy, obleky; konfekcia (odevy); nohavice; šatky, šály; kabáty; sukne; rukávniky; kožušinové kabáty; šaty; bundy; saká; plavky.
26 - Čipky, šnúrky a výšivky, stužky a uviazané mašle (galantéria); gombíky, háčiky a očká, špendlíky a ihly; umelé kvety; ozdoby do vlasov; umelé vlasy.
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  25.03.01, 27.05.01, 29.01.08, 27.05.03, 27.05.10 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  LM Support, s.r.o.; Skuteckého 13, 974 01 Banská Bystrica 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.11.2019 11/2019 BA3M
 
POZ 2025-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2025-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 13.09.2019 Typ Doručené
1a Sprievodný list 13.09.2019 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 13.09.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 17.09.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.09.2019 Typ Platba
4 výsledok rešerše 20.09.2019 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 20.09.2019 Typ Interné listy
POZ 2025-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku