Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2025-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  251851 
(151)  Dátum zápisu  18.02.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  18.02.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2025-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  13.09.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.11.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.04.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  25, 26, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  25 - Boa (ozdoba z peria alebo kožušiny na ovinutie okolo krku); krátke kabátiky; opasky (časti odevov); pletené šatky; svetre; pulóvre; košele; košele s krátkym rukávom; odevy; klobúky; kožušiny (oblečenie); kostýmy, obleky; konfekcia (odevy); nohavice; šatky, šály; kabáty; sukne; rukávniky; kožušinové kabáty; šaty; bundy; saká; plavky.
26 - Čipky, šnúrky a výšivky, stužky a uviazané mašle (galantéria); gombíky, háčiky a očká, špendlíky a ihly; umelé kvety; ozdoby do vlasov; umelé vlasy.
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  25.03.01, 27.05.01, 29.01.08, 27.05.03, 27.05.10 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  LM Support, s.r.o.; Skuteckého 13, 974 01 Banská Bystrica 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  13.09.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.11.2019 11/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.04.2020 04/2020 FG3M
 
POZ 2025-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2025-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 13.09.2019 Typ Doručené
1a Sprievodný list 13.09.2019 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 13.09.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 17.09.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.09.2019 Typ Platba
4 výsledok rešerše 20.09.2019 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 20.09.2019 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 21.02.2020 Typ Odoslané
POZ 2025-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku