Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2024-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  232662 
(151)  Dátum zápisu  11.07.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2024-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  28.11.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.04.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.09.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  25, 28, 35, 37 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  25 - Obuv; športová obuv; lyžiarske topánky; športové odevy; pokrývky hlavy; šály; šatky; čelenky; lyžiarske kukly; plavecké čiapky; plavky; ponožky; potníky; opasky; opasky na doklady a peniaze ako súčasť oblečenia; rukavice; spodná bielizeň; funkčná bielizeň; termobielizeň; textilné návleky; župany; pršiplášte; ostatné športové odevy patriace do tejto triedy.
28 - Lyže; lyžiarske viazania; lyžiarske palice; lyžiarske prilby; vosky na lyže; vaky na lyže snowboardy; snežnice; skateboardy; snowboardy; snowboardové viazania; korčule; kolieskové korčule; hokejky; tenisové rakety; tenisové siete; tenisové loptičky; bedmintonové rakety; bedmintonové košíky; cyklistické prilby; lopty; potápačské šnorchle; plutvy na plávanie; hydrovaky; stoly na stolný tenis; športové a telocvičné potreby a náradie patriace do triedy 28; chrániče ako športové potreby; športové rukavice; chrániče chrbta, kolien, zápästí (ako športové potreby); zariadenia na telesné cvičenie a športové náčinie patriace do triedy 28.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarmi uvedenými v triede 25 a 28 a s kempingovými potrebami, športovými výrobkami a potrebami pre turistiku, športovými okuliarmi, kabelkami, peňaženkami, plecniakmi, taškami, kuframi, cestovnými taškami, kapsičkami, ľadvinkami a cyklotaškami, oblečením, odevmi, textilom, textilnými doplnkami a obuvou, impregnačnými prípravkami na textil, krokomermi, pulzmetrami, ďalekohľadmi, kompasmi, čelovými lampami, športovými hodinkami, termoskami, fľašami; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 25 a 28 a s kempingovými potrebami, športovými výrobkami a potrebami pre turistiku, okuliarmi, slnečnými okuliarmi, kabelkami, peňaženkami, plecniakmi, taškami, kuframi, cestovnými taškami, kapsičkami, ľadvinkami a cyklotaškami, oblečením, odevmi, textilom, textilnými doplnkami a obuvou, impregnačnými prípravkami na textil, krokomermi, pulzmetrami, ďalekohľadmi, kompasmi, čelovými lampami, športovými hodinkami, termoskami, fľašami; internetové obchody ponúkajúce tovary uvedené v triedach 25 a 28 a s kempingovými potrebami, športovými výrobkami a potrebami pre turistiku, okuliarmi, slnečnými okuliarmi, kabelkami, peňaženkami, plecniakmi, taškami, kuframi, cestovnými taškami, kapsičkami, ľadvinkami a cyklotaškami, oblečením, odevmi, textilom, textilnými doplnkami a obuvou, impregnačnými prípravkami na textil, krokomermi, pulzmetrami, ďalekohľadmi, kompasmi, čelovými lampami, športovými hodinkami, termoskami, fľašami; marketing; poradenstvo v obchodnej činnosti; reklama a predvádzanie služieb a výrobkov na reklamné účely a podporu predaja; on line reklama na počítačovej sieti; inzercia výrobkov a služieb; prieskum trhu; spracovanie a zaslanie reklamných materiálov zákazníkom; vzťahy s verejnosťou; sprostredkovanie obchodných služieb.
37 - Údržba a opravy športových potrieb. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  ŠPORT ÁČKO 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Janka Sovová - ŠPORT ÁČKO; Nad Plážou 10, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Záthurecká Romana, JUDr., INPARTNERS GROUP; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  28.11.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.04.2012 04/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.09.2012 09/2012 FG3M
 
POZ 2024-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2024-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 28.11.2011 Typ Doručené
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 29.11.2011 Typ Doručené
2a Plná moc 29.11.2011 Typ Doručené
2b Zoznam tovarov a služieb (SR) 29.11.2011 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.12.2011 Typ Platba
4 výsledok rešerše 13.01.2012 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 17.01.2012 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 27.01.2012 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 21.02.2012 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.07.2012 Typ Odoslané
9 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 06.04.2021 Typ Doručené
10 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 13.10.2021 Typ Doručené
10a Sprievodný list 13.10.2021 Typ Doručené
11 Doplnenie materiálov 13.10.2021 Typ Doručené
11a Plná moc 13.10.2021 Typ Doručené
12 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 13.10.2021 Typ Doručené
13 44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 15.10.2021 Typ Platba
POZ 2024-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku