Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 2011-2011
(111)  Trademark Number  232772 
(151)  Registration Date  12.07.2012 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  2011-2011 
(220)  Application Date  28.11.2011 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  03.04.2012 
(450)  Publication of Registration Date  03.09.2012 
(511)  International Classification of Goods and Services  18, 25 
(511)  List of Classified Goods and Services  18 - Usne, koženky a výrobky z týchto materiálov nezahrnuté v iných triedach; koža; surové kože; tašky, kufríky, kufre, vaky, cestovné tašky a batožina všetkých druhov; dáždniky, slnečníky a palice.
25 - Obuv všetkého druhu vrátane čižiem, topánok, papúč a sandálov; pančuchový tovar; ponožky a pančuchy; vložky do topánok všetkých druhov; podporné vankúšiky, podložky pod klenbu a pätu, upínadlá päty, odevy. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  Saint Galant 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  La Bottine 4, s.r.o.; Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  28.11.2021 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.04.2012 04/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.09.2012 09/2012 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.06.2014 06/2014 PC3M
 
POZ 2011-2011
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 2011-2011
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 28.11.2011 Type Delivered
1a Plná moc 28.11.2011 Type Delivered
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 22.12.2011 Type Payment
3 výsledok rešerše 23.01.2012 Type Internal Letter
4 pokyn na zverejnenie POZ 06.02.2012 Type Internal Letter
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 20.07.2012 Type Sent document
6 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 28.01.2014 Type Delivered
6a Plná moc 28.01.2014 Type Delivered
6b Doklad o prevode 28.01.2014 Type Delivered
7 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 12.02.2014 Type Payment
8 všeobecný referátnik 14.05.2014 Type Sent document
9 dodatok k osvedčeniu OZ 05.06.2014 Type Sent document
10 Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 07.01.2016 Type Delivered
10a Plná moc 07.01.2016 Type Delivered
11 vyžiadanie poplatku za návrh na zrušenie/neplatnosť 21.01.2016 Type Sent document
12 vyžiadanie kaucie za návrh na zrušenie/neplatnosť 21.01.2016 Type Sent document
13 výzva na doplnenie návrhu na zrušenie/neplatnosť 21.01.2016 Type Sent document
14 41 Poplatok - kaucia 01.02.2016 Type Payment
15 27 Poplatok za návrh na zrušenie OZ alebo vyhlásenie OZ za neplatnú 01.02.2016 Type Payment
16 Doplnenie návrhu na zrušenie ochrannej známky 26.02.2016 Type Delivered
17 výzva na vyjadrenie k návrhu na zrušenie/neplatnosť 10.03.2016 Type Sent document
18 výzva na vyjadrenie k návrhu na zrušenie/neplatnosť 13.04.2016 Type Sent document
19 menovanie, zvolanie komisie 21.02.2017 Type Internal Letter
20 protokol o rokovaní komisie 21.02.2017 Type Internal Letter
21 protokol o hlasovaní komisie 21.02.2017 Type Internal Letter
22 rozhodnutie o zamietnutí návrhu na zrušenie/neplatnosť 27.02.2017 Type Sent document
23 vnútrospisový list 08.06.2017 Type Internal Letter
24 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 06.04.2021 Type Delivered
POZ 2011-2011
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod majiteľa 12.05.2014 La Bottine 4, s.r.o. AD PROPERTY, s.r.o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 12.05.2014 advokát, Mišík Viktor, Mgr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku