Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2004-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  201768 
(151)  Dátum zápisu  21.01.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  02.07.2021 
(210)  Číslo prihlášky  2004-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  02.07.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  08.10.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.04.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  06, 19, 20, 37, 40, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  06 - Kovové lišty, laty, nosníky, koľajnice, vodiace koľajnice posuvných dverí, kovové časti zasklievacích a výplňových systémov, kovové dvere a dverové obloženie, posuvné dvere, kovové dverové rámy, zárubne, dverové zástrčky, dverové pružiny neelektrické, stavebné kovania, kovania na okná, dvere, nábytok, kovové kolieska na nábytok, alobal, kovové brány, písmená a číslice z obyčajných kovov, domové zvončeky nie elektrické, drôt, drôtené pletivo, drôtené vešiaky, držiaky, drôtené koše, kovové držadlá, rukoväti, kľučky, kovové vešiakové háčiky, klince, príchytky, klopadlá, kovové kľučky dverí, stenové kovové kolíky, kotvy, kovové konštrukcie, kovové koše, kovové skrinky, nádoby, kontajnery, kovové okenice, žalúzie, kovové stavebné obklady, kovové okná, pánty, závesy, kovové rebríky, schodíky, kovový spojovací materiál, umelecké diela z obyčajných kovov, kovové neelektrické zámky, kovové západky na okná a dvere, kovové parapety, drobný železiarsky tovar.
19 - Dvere s výnimkou kovových, dverové rámy, prahy, zárubne s výnimkou kovových, predovšetkým dvere, dverové rámy, prahy a zárubne z dreva, z drevovláknitých materiálov a z plastu, nekovové posuvné dvere, brány s výnimkou kovových, dlažba, dlážka s výnimkou kovovej, parketová dlážka, dosky, drevené dlážky, drevené dyhy a obloženie, spracované drevo, stavebné drevo, drevo ako polotovar, okenice okrem kovových a textilných, konštrukcie s výnimkou kovových, nekovové predeľovacie priečky, drevené výrobky a polotovary pre stavebníctvo, obkladový materiál, nekovové obklady stien, priečok, stropov, podhľadov, nekovové okná a okenné rámy, predovšetkým okná a okenné rámy z dreva a plastu, lišty, mriežky s výnimkou kovových, parapetné dosky s výnimkou kovových, parkety všetkých druhov, preglejka, drevotrieskové dosky, drevovláknité dosky, pracovné dosky, nekovový spojovací materiál, nekovové palisády, okenné sklo s výnimkou okenného skla na okná automobilov, stavebný materiál s výnimkou kovového, nekovové stĺpy, trámy, preklady, priečky s výnimkou kovových, nekovové schodiská, interiérové prvky z dreva, vitrážové okná, vonkajšie plášte budov s výnimkou kovových, výplne dverí s výnimkou kovových, žalúzie s výnimkou kovových, obkladový nekovový materiál na budovy.
20 - Nábytok, šatníky, skrine, skriňové zostavy, stoly, stoličky, police, lavice, pulty, stolové dosky, nekovové príslušenstvo nábytku, nekovové obloženie alebo ozdoby na nábytok, nekovové pánty a závesy, dekoratívne nástenné ozdoby nie textilné, divány, pohovky, drevené alebo plastové nádoby a schránky, drevené hrany a kostry na nábytok, dverové obloženie nie kovové, dvierka na nábytok, krúžky, háčiky a koľajnice na záclony a závesy, kladky z plastických hmôt na rolety a posuvné dvere, latkové vnútrookenné rolety, plastové lišty na nábytok, plastové káblové alebo rúrkové spojky, príchytky, svorky, ozdoby na nábytok, pútače z dreva, rámy na obrazy, drevené rebríky, prútený tovar, ratan, stolárske výrobky, tyče na záclony, sochy, umelecké diela z dreva, vosku, sadry alebo plastov, vešiaky na odevy, zámky s výnimkou kovových a elektrických, zrkadlá, izbové žalúzie.
37 - Montážne a inštalačné služby, opravy a údržba, montáž, opravy, údržba posuvných dverí, predeľovacích systémov, interiérových prvkov, nábytku, parkiet, podláh, obkladov, okien, dverí, prenájom, požičiavanie náradia, prenájom stavebných strojov a zariadení, sprostredkovanie uvedených služieb.
40 - Stínanie a spracovanie dreva, opracovanie dreva, ohňovzdorná úprava látok, vodovzdorná úprava látok, drevoobrábanie, hobľovanie, pílenie, sušenie a impregnácia dreva, montáž materiálu na objednávku, spracovanie odpadu, informácie o spracovaní a úprave materiálov, sprostredkovanie uvedených služieb.
42 - Poradenstvo pri navrhovaní interiérov, poradenstvo v oblasti návrhu a montáže posuvných dverí, interiérových prvkov, predeľovacích systémov a vstavaného nábytku, architektonické poradenstvo, prenájom počítačov, počítačového softvéru, prenájom poľnohospodárskych nástrojov a zariadení, prenájom predajných automatov, prenosných stavieb, sprostredkovanie uvedených služieb. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Martin Mikula - M-interiér; Pažítkova 15820/3, 821 01 Bratislava - Ružinov; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  02.07.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 08.10.2002 10/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 01.04.2003 04/2003 FH3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 06.12.2007 12/2007 PC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 06.07.2011 07/2011 PC3M
5 Obnovené ochranné známky 04.10.2011 10/2011 ND3M
6 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 04.10.2011 10/2011 TC3M
7 Obnovené ochranné známky 26.05.2021 10/2021 ND3M
 
POZ 2004-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2004-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 02.07.2001 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 02.07.2001 Typ Doručené
1b Zoznam tovarov a služieb (SR) 02.07.2001 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 25.07.2001 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.08.2001 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 24.05.2002 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 24.06.2002 Typ Doručené
6 výsledok rešerše 26.06.2002 Typ Interné listy
7 pokyn na zverejnenie POZ 26.06.2002 Typ Interné listy
8 Žiadosť inde neuvedená 18.11.2002 Typ Doručené
9 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 18.11.2002 Typ Doručené
9a Doklad o prevode 18.11.2002 Typ Doručené
9b Plná moc 18.11.2002 Typ Doručené
10 všeobecný referátnik 25.11.2002 Typ Odoslané
11 vyžiadanie poplatku 25.11.2002 Typ Odoslané
12 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 05.12.2002 Typ Platba
13 Zápis prevodu prihlášky ochrannej známky do registra 11.12.2002 Typ Odoslané
14 pokyn na zápis POZ so zmenou po zverejnení 17.01.2003 Typ Interné listy
15 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 31.01.2003 Typ Odoslané
16 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 21.09.2007 Typ Doručené
16a Doklad o prevode 21.09.2007 Typ Doručené
16b Plná moc 21.09.2007 Typ Doručené
17 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 27.09.2007 Typ Platba
18 dodatok k osvedčeniu OZ 08.10.2007 Typ Odoslané
19 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 01.10.2010 Typ Doručené
20 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 01.10.2010 Typ Doručené
21 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 06.10.2010 Typ Doručené
21a Doklad o prevode/prechode 06.10.2010 Typ Doručené
21b Doklad 06.10.2010 Typ Doručené
22 všeobecný referátnik 12.10.2010 Typ Odoslané
23 vyžiadanie poplatku 04.02.2011 Typ Odoslané
24 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 01.03.2011 Typ Platba
25 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 15.03.2011 Typ Odoslané
26 Odpoveď na správu úradu 07.04.2011 Typ Doručené
26a Plná moc 07.04.2011 Typ Doručené
27 Plná moc 11.04.2011 Typ Doručené
28 všeobecný referátnik 19.04.2011 Typ Odoslané
29 dodatok k osvedčeniu OZ 09.06.2011 Typ Odoslané
30 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 24.06.2011 Typ Doručené
31 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ -FAX 24.06.2011 Typ Doručené
32 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ -FAX 28.06.2011 Typ Doručené
33 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 30.06.2011 Typ Doručené
34 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 30.06.2011 Typ Doručené
35 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 01.07.2011 Typ Doručené
35a Doklad o podniku/podnikateľovi 01.07.2011 Typ Doručené
36 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 01.07.2011 Typ Doručené
37 všeobecný referátnik 08.07.2011 Typ Odoslané
38 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 10.08.2011 Typ Platba
39 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 10.08.2011 Typ Platba
40 dodatok k osvedčeniu OZ 11.08.2011 Typ Odoslané
41 oznámenie o obnove OZ iným subjektom 11.08.2011 Typ Odoslané
42 všeobecný referátnik 11.08.2011 Typ Odoslané
43 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 11.11.2020 Typ Doručené
44 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 18.01.2021 Typ Doručené
44a Sprievodný list 18.01.2021 Typ Doručené
45 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 27.01.2021 Typ Doručené
46 vyžiadanie poplatku za obnovu 01.02.2021 Typ Odoslané
47 rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 30.03.2021 Typ Odoslané
48 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 10.04.2021 Typ Doručené
48a Sprievodný list 10.04.2021 Typ Doručené
49 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 16.04.2021 Typ Doručené
50 vyžiadanie poplatku za obnovu 20.04.2021 Typ Odoslané
51 44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 30.04.2021 Typ Platba
52 dodatok k osvedčeniu OZ 06.05.2021 Typ Odoslané
POZ 2004-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 09.12.2002 MEYER & BENJAMIN TRADE INC. TULIPSKI, s. r. o.
2 Prevod majiteľa 04.10.2007 Kramer Branko, Ing. MEYER & BENJAMIN TRADE INC.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 04.10.2007 Porubčan Róbert, Ing. Porubčan Róbert, Ing.
4 Prevod majiteľa 29.04.2011 Martin Mikula - M-interiér Kramer Branko, Ing.
5 Zápis alebo zmena zástupcu 29.04.2011 Porubčan Róbert, Ing.
6 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 10.08.2011 Martin Mikula - M-interiér Martin Mikula - M-interiér
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku