Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1999-2011
(111)  Trademark Number  232562 
(151)  Registration Date  12.06.2012 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  25.11.2021 
(210)  Application Number  1999-2011 
(220)  Application Date  25.11.2011 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  02.03.2012 
(450)  Publication of Registration Date  06.08.2012 
(511)  International Classification of Goods and Services  12, 35, 39 
(511)  List of Classified Goods and Services  12 - Nákladné vozidlá, kamióny; autá; automobily; dvojkolesové vozíky; ťažné zariadenia vozidiel; spriahadlá pozemných vozidiel.
35 - Administratívne spracovanie obchodných objednávok; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo v obchodnej činnosti; sprostredkovanie obchodu s tovarom; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v tejto triede; reklama.
39 - Automobilová doprava; kamiónová nákladná doprava; informácie o dopravnej premávke; informácie o možnostiach dopravy; kuriérske služby, doručovacie služby; doručovanie tovaru; záchranné služby v automobilovej doprave; prenájom skladovacích kontajnerov; prenájom vozidiel; služby v automobilovej doprave; sprostredkovanie automobilovej dopravy; všetky uvedené služby v tejto triede s výnimkou služieb leteckej nákladnej dopravy a služieb leteckej dopravy. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  Polar-M 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Polar-M, s.r.o.; Odbojárov 451/14, 955 01 Tovarníky; SK 
(740)  Attorney(s)  BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.; Kukučínova 13, 921 01 Piešťany; SK 
(800)  International Registration Number  1141827 
(800)  International Registration Date  03. 08. 2012 
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  25.11.2031 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.03.2012 03/2012 BA3M
2 Opravy zoznamu zatriedených tovarov a/alebo služieb 03.05.2012 05/2012 XC3M
3 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.08.2012 08/2012 FG3M
4 Zmeny v zozname tovarov a služieb 04.03.2014 03/2014 XD3M
5 Medzinárodne zapísané ochranné známky 04.03.2014 03/2014 XA3M
6 Obnovené ochranné známky 27.10.2021 20/2021 ND3M
 
POZ 1999-2011
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1999-2011
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 25.11.2011 Type Delivered
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 01.12.2011 Type Payment
3 Podanie individuálnej prihlášky OZ 29.11.2011 Type Delivered
4 výsledok rešerše 09.12.2011 Type Internal Letter
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 16.12.2011 Type Sent document
6 Odpoveď na správu úradu 30.12.2011 Type Delivered
7 Plná moc 13.01.2012 Type Delivered
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 27.01.2012 Type Sent document
9 pokyn na zverejnenie POZ 01.02.2012 Type Internal Letter
10 Plná moc 22.02.2012 Type Delivered
11 Žiadosť inde neuvedená 19.03.2012 Type Delivered
12 všeobecný referátnik 30.03.2012 Type Sent document
13 pokyn na zápis opravy údajov o POZ/OZ 28.03.2012 Type Internal Letter
14 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 03.07.2012 Type Sent document
15 Žiadosť - FAX 26.07.2012 Type Delivered
16 32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 06.08.2012 Type Payment
17 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 03.08.2012 Type Delivered
18 Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 03.10.2012 Type Sent document
19 vyžiadanie poplatku v CHF 03.10.2012 Type Sent document
20 List z OMPI 03.10.2012 Type Delivered
21 List z OMPI 06.11.2012 Type Delivered
22 Notifikácia z OMPI 04.01.2013 Type Delivered
23 Oznámenie o dočasnom stave MOZ 21.01.2013 Type Delivered
24 Oznámenie 27.11.2013 Type Delivered
25 dodatok k osvedčeniu OZ 04.02.2014 Type Sent document
26 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 30.03.2021 Type Delivered
27 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 28.09.2021 Type Delivered
28 vyžiadanie poplatku za obnovu 04.10.2021 Type Sent document
29 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 08.10.2021 Type Payment
30 výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 13.10.2021 Type Sent document
31 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 12.10.2021 Type Delivered
31a Plná moc 12.10.2021 Type Delivered
32 Odpoveď na správu úradu 14.10.2021 Type Delivered
32 dodatok k osvedčeniu OZ 19.10.2021 Type Sent document
32a Plná moc 14.10.2021 Type Delivered
POZ 1999-2011
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 15.10.2021 BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o. Beleščák & partneri, Patentová a známková kancelária, Beleščák Ladislav, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku