Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1999-2001
(111)  Trademark Number  201035 
(151)  Registration Date  11.11.2002 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  29.06.2021 
(210)  Application Number  1999-2001 
(220)  Application Date  29.06.2001 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  06.08.2002 
(450)  Publication of Registration Date  04.02.2003 
(511)  International Classification of Goods and Services  03, 05, 10 
(511)  List of Classified Goods and Services  03 - Prípravky a látky na starostlivosť o pleť nie na liečebné účely.
05 - Lekárske a zdravotnícke prípravky a látky; lekárske prípravky na použitie pri liečbe ostomie a chirurgickej liečbe urologických ťažkostí; hygienické vložky, hygienické pásky, hygienické obrúsky, zdravotná a hygienická spodná bielizeň, tampóny na lekárske a chirurgické použitie, lekárske a chirurgické obväzy a bandáže, lekárske lepidlá.
10 - Chirurgické a lekárske zariadenia a nástroje; protézy, elastické obväzy, rúrky, vrecká, pásky, filtre, nádoby, katetre, hadice, uzávery, ventily, pokrývky, tesnenia, všetko na lekársku a chirurgickú liečbu; vrecká, schránky a zberné nádoby na výlučky ľudského tela; prístroje a zariadenia na rehabilitáciu a liečbu močového ústrojenstva a prevenciu proti inkontinencii. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  26.01.24 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Coloplast A/S; Holtedam 1, DK-3050 Humlebaek; DK 
(740)  Attorney(s)  TOMEŠ - Patentová a známková kancelária, s.r.o.; Koprivnická 36, 841 02 Bratislava; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  29.06.2031 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.08.2002 08/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.02.2003 02/2003 FG3M
3 Zmeny v zozname tovarov a služieb 05.09.2011 09/2011 XD3M
4 Obnovené ochranné známky 05.09.2011 09/2011 ND3M
5 Obnovené ochranné známky 14.07.2021 13/2021 ND3M
 
POZ 1999-2001
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1999-2001
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 29.06.2001 Type Delivered
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 06.07.2001 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 12.07.2001 Type Payment
4 Plná moc 17.08.2001 Type Delivered
5 výsledok rešerše 07.05.2002 Type Internal Letter
6 pokyn na zverejnenie POZ 07.05.2002 Type Internal Letter
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.11.2002 Type Sent document
8 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 15.02.2011 Type Delivered
9 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 22.02.2011 Type Payment
10 výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 18.03.2011 Type Sent document
11 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 17.05.2011 Type Delivered
12 Plná moc 28.06.2011 Type Delivered
13 dodatok k osvedčeniu OZ 05.08.2011 Type Sent document
14 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 02.11.2020 Type Delivered
15 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 26.05.2021 Type Delivered
15a Plná moc 26.05.2021 Type Delivered
16 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 28.05.2021 Type Payment
17 dodatok k osvedčeniu OZ 24.06.2021 Type Sent document
18 všeobecný referátnik 22.06.2021 Type Sent document
19 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 22.06.2021 Type Delivered
20 dodatok k osvedčeniu OZ 13.07.2021 Type Sent document
POZ 1999-2001
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 01.07.2021 TOMEŠ - Patentová a známková kancelária, s.r.o. Bezák, Hörmannová, Tomeš, Patentová a známková kancelária, Bezák Marián, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku