Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1992-2015
(111)  Číslo ochrannej známky  242050 
(151)  Dátum zápisu  11.03.2016 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1992-2015 
(220)  Dátum podania prihlášky  28.09.2015 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.12.2015 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.05.2016 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  07, 09, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  07 - Hriadeľové spojky (stroje); prístroje na čistenie acetylénu; oceliarske konvertory; dávkovače lepiacej pásky (stroje); prevzdušňovacie čerpadlá do akvárií; vzdušné kondenzátory; miešadlá (stroje); poľnohospodárske stroje; poľnohospodárske elevátory; vzduchové filtre do motorov; vzduchové chladiče; výčapné zariadenia (na pivo); triediace stroje; cestné valce; plniče karburátorov; zapaľovanie spaľovacích motorov; alternátory; ventily (časti strojov); hriadele strojov; kľukové hriadele; prevodové hriadele (nie do pozemných vozidiel); výťahy; zdvíhadlá, elevátory; miešačky; samomazacie ložiská; pluhy; letecké motory; stroje na pačokovanie; mazacie krúžky (časti strojov); piestne krúžky; dynamové zberné kefy; samohybné zametacie stroje; podstavce pod píly (časti strojov); pásy na dopravníky; pásové dopravníky; maselnice; bubny (časti strojov); skrine (klietky, schránky) strojov; podstavce (stojany, rámy) strojov; mlyny (stroje); mláťačky; trepacie, vyklepávacie stroje; betónové miešačky (stroje); stroje na výrobu masla; bicyklové dynamá; strojové alebo motorové ojnice; guľkové ložiská; stroje na výrobu bitúmenov; žacie stroje; viazacie stroje, samoviazače; cievky do tkáčskych strojov; drevoobrábacie stroje; prístroje na sýtenie nápojov; pletiarske stroje; stroje na zber a lisovanie sena; zachytávače a zberače blata (stroje); žeraviace sviečky do dieselových motorov; závitorezy (stroje); premývacie stroje; plničky fliaš; umývačky fliaš; stroje na varenie piva; bubny do vyšívacích strojov; kefy (časti strojov); buldozéry; mechanické lopatové nakladače; dlabačky (stroje); zvislé vratidlá sústruhov; automatické kotvy pre námorníctvo; hnacie remene strojov; kryty (časti strojov); sádzacie stroje; vstrekovače motorových palív; karburátory; výstelky textilných čuchriacich strojov; nože (časti strojov); kazety na tlačiarenské matrice; sitá na škvaru (stroje); odstredivky na mlieko; žmýkačky; mastenice (časti strojov); centrifúgy, odstredivky (stroje); odstredivé mlyny; odstredivé čerpadlá; stroje na lúpanie obilia; frézovačky (stroje); ložiskové telesá (stroje); montážne závesy (časti strojov); uhlíkové kefy; banské stroje na dobývanie uhlia; nákladné výťahy; nakladacie rampy; bežce pletacích strojov; jazdce pletacích strojov; sústruhy (obrábacie stroje); kladkostroje; radlice; armatúry parných kotlov; lisy na hrozno; stroje na priemyselnú výrobu cigariet; ohýbačky (stroje); elektrické nožnice na plech; elektrické nožnice; strojové sekáče; spätné ventily, klapky (časti strojov); kalolisy; stroje na odstraňovanie vodného kameňa parných kotlov; pedálové ovládače šijacích strojov; sádzacie stroje na fotosadzbu; kompresory; turbokompresory; parné kondenzátory (časti strojov); kondenzačné zariadenia; remenice (časti strojov); spojky, spojenia, styky, kĺby (časti motorov); stroje na pletenie povrazov; písmolejárske stroje; strihacie stroje; rezacie stroje; generátory prúdu (zdroje prúdu); vŕtacie hlavy (časti strojov); remene dynama; remene elevátorov; zošívacie stroje; vzduchové vankúše na manipuláciu s nákladom; ložiskové puzdrá, domce (časti strojov); elektrické nože; hrebeňové zdvíhadlá; preosievacie zariadenia; sitá (stroje); zdviháky (stroje); stroje na spracovanie kože; hlavy valcov (časti motorov); kypriče (stroje); valce strojov; tlačiarenské valce; valce do valcovacích stolíc; separátory, odlučovače; priemyselné triediace stroje; mechanické výsypky; rezacie stroje; odvzdušňovače napájacej vody; pluhy na odstraňovanie mačín; odmastňovacie zariadenia (stroje); štartéry motorov; stroje na výrobu čipky; odlučovače oleja z pary; dezintegrátory; redukčné ventily (časti strojov); mechanické navíjacie zariadenia; stroje na brúsenie kože; odvodňovacie stroje; zarovnávacie stroje; dynamá; rozprašovače odpadových vôd; prístroje na sýtenie vody; stroje na výrobu minerálnej vody; vodovodné vykurovacie zariadenia (časti strojov); miazdrovacie stroje; stroje na rezanie vnútorných závitov; odstopkovávacie stroje; obilné triediče; ejektory, prúdové čerpadlá; generátory elektriny; zdvíhacie prístroje; hrotovačky; spojky nie do pozemných vozidiel; farbiace zariadenia tlačiarenských strojov; dávkovače (časti strojov); baliace stroje; eskalátory (pohyblivé schody); čerpadlá (časti strojov a motorov); pečiatkovacie stroje; lisovacie zápustkové stroje; etiketovacie stroje; stroje na ťahanie kovov; rýpadlá; banské prepravníky; obracače sena (stroje); sitá (stroje alebo ich časti); nože do kosačiek; čepele (časti strojov); spriadacie stroje; kolovraty; filtrovacie stroje; dokončovacie stroje (finišéry); upínacie zariadenia, upínacie vretená (časti strojov); lisy na krmivo; taviace stroje; piesty valcov; upchávky (časti strojov); zariadenia na stláčanie, odsávanie a prepravu plynov; kosačky na trávniky (stroje); asfaltovacie stroje; zariadenia na čistenie, nakladanie a prepravu obilia; mastenice (časti strojov); pumpy na mazanie; razidlá (stroje); rytecké stroje; žliabkovačka, drážkovačka (strojové náradie); vodiace zariadenia (časti strojov); rezačky slamy, sečkovice; mäsové mlynčeky (stroje); mechanizmy pletacích strojov; brány (poľnohospodárske náradie); rozprašovače (stroje); hydraulické turbíny; tlačiarenské stroje na tlačenie na plech; tlačiarenské dosky; tlačiarenské stroje; polygrafické lisy; tlačiarenské valce (časti tlačiarenských strojov); mliekarské stroje; rezačky na slamu, sečkovice; nitelnice tkáčskych strojov; nástrojové brúsky, ostričky (stroje); pílové listy (časti strojov); držiaky listov píly (časti strojov); valcovne; kyslíkové rezacie horáky (stroje); hriadele, kľuky, páky (časti strojov); umývačky riadu; pracie a premývacie zariadenia; práčky bielizne; zariadenia na umývanie automobilov; práčky uvádzané do chodu vhodením mince; zdvíhacie zariadenia; žmýkačky na bielizeň; leštičky (textilné stroje); hnacie motory (nie do pozemných vozidiel); parné stroje; obrábacie stroje; zapaľovacie induktory; manipulátory (zariadenia na nakladanie a vykladanie); tlačiarenské posúvače papiera; kladivá (časti strojov); buchary; pneumatické kladivá; pákové buchary; nakladacie výložníky; reaktívne (propulzné) mechanizmy (nie do pozemných vozidiel); prevody (nie do pozemných vozidiel); regulátory (časti strojov); stroje na spracovanie tabaku; elektrické kuchynské drviče; membrány čerpadiel; kovoobrábacie stroje; tkáčske stavy, krosná; dopriadacie stroje; mlynské kamene; drviace stroje; drviče (stroje); ubíjadlá (zhutňovacie stroje); banské vrtáky; stroje na spracovanie rudy; obilné mlyny (stroje); mixéry (stroje); žacie hrsťovače; žacie hrsťovacie a viazacie stroje; žacie hrsťovacie a mláťacie stroje; zdvíhače vozňov; reaktívne motory, nie do pozemných vozidiel; katalyzátory do motorov; piesty motorov; regulátory otáčok strojov a motorov; odlievacie formy (časti strojov); mlynčeky pre domácnosť okrem ručných; formovacie, profilovacie stroje; voľnobežky (nie do pozemných vozidiel); člnky (časti strojov); stroje a prístroje na čistenie (elektrické); odsávacie stroje na priemyselné použitie; obšívacie stroje; ručné nástroje a náradie (nie na ručný pohon); nástroje (časti strojov); držiaky nástrojov (časti strojov); elektrické otvárače na konzervy; krájače na chlieb (stroje); ložiskové puzdrá čapov (časti strojov); ložiská prevodových hriadeľov; stroje na výrobu papiera; mangle, žehliace stroje; papierenské stroje; baliace stroje; stroje na miesenie; stroje na výrobu cestovín; maliarske stroje; maliarske striekacie pištole; vŕtacie stroje; elektrické ručné vŕtačky; stroje na opracovanie kameňa; piesty (časti strojov alebo motorov); polygrafické lisy; pneumatické dopravníky; dierkovače do dierkovacích strojov; dierovače, dierkovacie stroje; mlynčeky na korenie (nie ručné); elektrické stroje a prístroje na leštenie; čerpadlá, pumpy (stroje); vzduchové kompresory (zariadenia garáží); čerpadlá do vykurovacích zariadení; vývevy (stroje); mostové žeriavy; adhézne remene na kladky; elektromechanické stroje na výrobu nápojov; lisy (priemyselné stroje); redukčné ventily (časti strojov); výtlačné ventily (časti strojov); pudlovacie stroje; odvádzače kondenzátu; hobľovačky; stroje na ukladanie koľajníc; hrable hrabacích strojov; hrabacie stroje (hrabačky); ratinovacie stroje; brúsky (stroje); zariadenia a stroje pre knihársky priemysel; žehliace stroje; stroje na plátanie textílií; pružiny (časti strojov); elektrické zariadenia na sťahovanie a vyťahovanie roliet; nitovacie stroje; ventily (časti strojov a motorov); rotačné tlačiarenské stroje; súkolesia (časti strojov); kolesá (časti strojov); zotrvačníky (stroje); valčekové ložiská; ihličkové ložiská; krúžky guľkových ložísk; cestné stroje; píly (stroje); banské stroje; remene motorov; plečky (stroje); satinovacie stroje; stroje na výrobu salám, párkov a klobás; zatavovacie stroje na priemyselné použitie; sejacie stroje; elektrické zváračky (stroje); dúchadlá (časti strojov); kováčske mechy; obuvnícke kopytá (časti strojov); plniace stroje; statory (časti strojov); stereotypové tlačiarenské stroje; stroje na výrobu cukru; prehrievače; plniace dúchadlá; stoly alebo upínacie dosky na stroje; ochranné kryty (časti strojov); farbiace stroje; textilné čuchriace stroje; klzné podstavce (časti strojov); ložiskové čapy (časti strojov); dojacie stroje; odsávačky dojacích strojov; prevody strojov; pneumatické zariadenia na potrubnú dopravu; dopravníky (stroje); pletiarske stroje; navijaky; pletacie stroje; turbíny (nie do pozemných vozidiel); mechanické navijaky na navíjanie hadíc; príklopy (časti tlačiarenských lisov); polygrafické stroje; vejačky; motory do vznášadiel; ventilátory motorov; stroje na opracovanie skla; stroje na výstavbu železníc; vulkanizačné prístroje; spriahadlá (nie na pozemné vozidlá); aeronautické motory; nástrojové brúsky; poľnohospodárske náradie okrem ručného; brúsne kamene (časti strojov); pivové čerpadlá; motory na stlačený vzduch; kompresory (stroje); čerpadlá na stlačený vzduch; zapaľovacie sviečky do spaľovacích motorov; piesty tlmičov (časti strojov); antifrikačné ložiská strojov; vyorávače (stroje); odsávače (stroje); šetriče paliva do motorov; lodné motory; motory na člny; elektrické šľahače; baranidlá (stroje); brzdové obloženia (nie na vozidlá); brzdové čeľuste (nie na vozidlá); brzdové segmenty (nie na vozidlá); cievky (časti strojov); prevodové skrine (nie na pozemné vozidlá); stroje na zátkovanie fliaš; stroje na uzatváranie fliaš; stroje na plombovanie, pečatenie fliaš; elektrické kefy (časti strojov); drviče odpadu (stroje); kávové mlynčeky okrem ručných; plamenice rušňových kotlov; stroje na zemné práce, exkavátory; stroje na lisovanie odpadu; skartovacie stroje na priemyselné použitie; hrnčiarske kruhy; automatické manipulátory (stroje); roboty (stroje); elektromechanické stroje na prípravu pokrmov; vložky do filtračných zariadení; hnacie reťaze (nie na pozemné vozidlá); torzné dynamá (nie na pozemné vozidlá); prevodové reťaze (nie na pozemné vozidlá); vrtákové skľučovadlá (časti strojov); parné generátory alebo kotly (stroje); napájacie zariadenia do rušňových motorov; nožnice na strihanie srsti zvierat (stroje); motory (nie do pozemných vozidiel); ovládacie káble strojov a motorov; riadiace mechanizmy strojov a motorov; polygrafické matrice; kompresory chladiacich zariadení; odlučovače vody, separátory; šijacie stroje; remene motorových ventilátorov; liahne; ozubené prevody (nie do pozemných vozidiel); elektrické mixéry pre domácnosť; elektrické kuchynské stroje; valce motorov; redukčné súkolesia (nie do pozemných vozidiel); deliace stroje; vŕtacie korunky (časti strojov); výmenníky tepla (časti strojov); výfuky motorov; elektrické motory (nie do pozemných vozidiel); žeriavy; stroje na škrabanie zeleniny; stroje na strúhanie zeleniny; tlakové torkrétovacie pištole; filtre (časti strojov alebo motorov); ryhovacie pluhy; elektrické šľahače pre domácnosť; elektrické lisy na ovocie pre domácnosť; hydraulické motory; vrtné veže (plávajúce alebo neplávajúce); palivové konvertory spaľovacích motorov (s vnútorným spaľovaním); chladiče motorov; kotlové rúrky (časti strojov); hydraulický riadiaci mechanizmus strojov, motorov a hnacích strojov; pneumatický riadiaci mechanizmus strojov a motorov; kľukové skrine strojov a motorov; elektrické kuchynské roboty; elektrické prilepovacie pištole; nastreľovacie pištole (nástroje na použitie s výbušninami); navijaky na rybárske siete; kardanové spojky; prenosné mangle; stroje a prístroje na tepovanie kobercov (elektrické); katalytické konvertory; centrálne vysávače; reťazové píly; parné čistiace stroje; autogénové rezacie horáky; zariadenia na odsávanie prachu (upratovacie stroje); odprašovacie zariadenia (čistiace stroje); elektrické kladivá; elektromechanické stroje pre chemický priemysel; reťaze zdvíhadiel (časti strojov); pomocné generátorové agregáty; expanzné nádoby (časti strojov); diamanty na rezanie (časti strojov); vysokotlakové čistiace stroje; stroje pre textilný priemysel; výfukové potrubia motorov; stroje na rafináciu ropy; baliace stroje; elektrické leštičky na parkety; elektrické leštičky na obuv; snehové pluhy; plynové zváračské prístroje; plynové zváracie horáky; kovové tyče na zváranie plynom; príslušenstvo vysávačov na rozprašovanie osviežovačov vzduchu a dezinfekčných prípravkov; hadice vysávačov prachu; vysávače; priemyselné vibrátory (stroje); elektrické stroje a prístroje na leštenie voskom; stroje na vypletanie tenisových rakiet; stroje na montáž bicyklov; záhradné traktory; striekacie pištole na nanášanie farieb (stroje); hydraulické zariadenia na otváranie alebo zatváranie dverí (časti strojov); nakopávacie štartéry motocyklov; mechanické zariadenia na kŕmenie dobytka; pohyblivé pásy pre chodcov; tlmiče motorov; pneumatické zariadenia na otváranie a zatváranie dverí (časti strojov); vrecká do vysávačov; plynové spájkovačky; veterné turbíny; brzdové platničky (nie do vozidiel); elektródy zváracích strojov; zariadenia na elektrické zváranie; elektrické zváračské zariadenia; elektrické spájkovačky; zariadenia na zváranie elektrickým oblúkom; zariadenia na rezanie elektrickým oblúkom; spájkovacie lampy; lisy na ovocie; dúchadlá; pokovovacie stroje; galvanizačné stroje; predajné automaty; elektrické zariadenia na zatváranie dverí; elektrické zariadenia na otváranie dverí; zariadenia na ovládanie výťahu; elektrické zariadenia na zváranie plastových obalov; výdajné stojany pohonných hmôt pre čerpacie stanice; samoregulačné palivové čerpadlá; stroje na spracovanie plastov; elektrické zariadenia na otváranie okien; elektrické zariadenia na zatváranie okien; hydraulické zariadenia na otváranie okien; hydraulické zariadenia na zatváranie okien; pneumatické zariadenia na otváranie okien; pneumatické zariadenia na zatváranie okien; hydraulické zariadenia na zatváranie dverí; pneumatické zariadenia na otváranie dverí; elektrické kuchynské mlynčeky; pneumatické zdviháky; 3D tlačiarne; preosievacie stroje; uchytenia motorov (nie do pozemných vozidiel).
09 - Elektrické cievky; urýchľovače častíc; odrazové sklíčka na oblečenie na zabránenie dopravným nehodám; osobné ochranné prostriedky proti nehodám; ochranné odevy proti úrazom, proti rádioaktívnej kontaminácii a protipožiarne ochranné odevy; elektrické batérie do automobilov; akumulátorové nádoby; skrine akumulátorov; hustomery elektrolytu batérií; hydrometre, vodomery; platne akumulátorov; výstražné píšťalky; zvukové signálne zariadenia; akustické vedenia; gramofónové platne; hovorové rúry (lodné); aktinometre; sčítavacie stroje; aerometre; zväčšovacie prístroje (fotografia); elektrodynamické prístroje na diaľkové ovládanie železničných výhybiek; magnety; elektromagnetické cievky; prístroje na rozbor vzduchu; alarmy; liehomery; alidády; prístroje na rozbor potravín; elektrické zariadenia na diaľkové zapaľovanie; batérie do svietidiel; výškomery; ochranné azbestové rukavice; ochranné azbestové odevy (proti ohňu); ampérmetre; zosilňovače; zosilňovacie elektrónky; anemometre, vetromery; kalibračné krúžky; hasiace prístroje; anódy; anódové batérie; antény; okuliare proti oslepeniu svetlom; clony proti oslepeniu svetlom; odrušovače (elektrotechnika); transformátory (elektrotechnika); apertometre (optika); stroje na počítanie a triedenie peniaze; skriňové rozvádzače (elektrotechnika); geodetické nástroje; vymeriavacie reťaze (geodetické nástroje); astrofotografické objektívy; elektrónky so žeravou katódou; audiovizuálne vyučovacie prístroje; hudobné mincové automaty; mincové mechanizmy; žetónové mechanizmy; meradlá; komparátory; požiarne hlásiče; automatické hlásiče nízkeho tlaku v automobilových pneumatikách; špeciálne ochranné letecké kombinézy; elektrické signalizačné zvončeky; prúty pre prútikárov, virgule; záchranné člny; váhy; meteorologické balóny; demagnetizačné zariadenia na magnetické pásky; magnetofóny; magnetické pásky; barometre; stroje na váženie; mostové váhy; požiarnické palice; nabíjacie agregáty elektrických batérií; betatróny (urýchľovače elektrónov); lístkové automaty; reproduktorové skrinky; slnečné clony (optika); koncovky (elektrotechnika); tlakomery na ventily; galvanometre; tlačidlá zvončekov; odbočnice, odbočné krabice (elektrotechnika); gramofónové prenosky; vodováhy; kancelárske stroje na dierne štítky; plášte elektrických káblov; rámčeky na diapozitívy; kruhové logaritmické pravítka; logaritmické pravítka; počítacie stroje; posuvné meradlá; rozmerové mierky, šablóny; planografické prístroje; kinematografické kamery; kapilárne rúrky; nosiče zvukových nahrávok; ochranné prilby; dýchacie masky (nie na umelé dýchanie); zváračské kukly; retiazky na okuliare; prístroje na reguláciu tepla; tmavé komory (fotografia); prístroje na reguláciu vykurovacích pecí; elektricky vyhrievané ponožky; stojany alebo regály na sušenie fotografií; zariadenia na strihanie kinematografických záznamov; integrované tlačené obvody; blikavé svetlá (svetelné signály); signalizačné (návestné) zvonce; kazety na mikroskopové sklíčka; elektrické kolektory; elektrické zariadenia na diaľkové ovládanie priemyselných operácií; rozvodné skrine, spínacie skrine (elektrotechnika); komutátory; námorné kompasy; okuláre; tkáčske lupy; krokomery; počítadlá; metronómy; elektrické kondenzátory; elektrické vodiče; elektroinštalačné rúrky; spínače; konektory (elektrotechnika); spojovacie skrinky (elektrotechnika); telefónne ústredne; elektrické kontakty; zariadenia na kontrolu frankovania; elektrické regulačné prístroje; elektrické monitorovacie prístroje; tachometre dopravných prostriedkov; elektrické meniče; fotokopírovacie stroje (fotografické, elektrostatické alebo termické); šnúrky na okuliare; krivule, retorty; laboratórne stojany; korekčné šošovky (optika); objektívy (optika); kozmografické nástroje; potápačské kombinézy; komutačné elektrické prístroje; vypínače; obmedzovače (elektrotechnika); elektrické zásuvky; prúdové usmerňovače; redukcie (elektrotechnika); krajčírske metre; laboratórne misky; prístroje na meranie hrúbky kože; cyklotróny; detektory falošných mincí; spúšte uzávierok (fotografia); hustomery; kreslené filmy; laboratórne podnosy; detektory kovov na priemyselné alebo vojenské použitie; sonary (ultrazvukové lokátory); detektory; uzávierky (fotografia); akustické membrány; prístroje na rámovanie diapozitívov; fotoaparáty; diapozitívy (fotografia); premietacie prístroje na diapozitívy; diaľkomery; diktafóny; difrakčné zariadenia (mikroskopia); reproduktory, amplióny; elektrické ističe; gramofóny; mikroskopy; zariadenia na zaznamenávanie vzdialenosti; telemetre, optické diaľkomery; rozvodné panely (elektrina); rozvodné pulty (elektrina); kružidlá; mierky; meracie prístroje; dynamometre; ukazovatele hladiny vody; záchranné a požiarnické rebríky; fotoblesky; telefónne slúchadlá; fluorescenčné obrazovky; premietacie plochy, plátna; tvárové štíty (ochranné pracovné prostriedky); zobrazovacie dosky (fotografia); odkvapkávacie misky na fotografické použitie; indikátory strát elektrickej energie; elektrické meracie zariadenia; elektrické káble; rozvodové systémy elektrického vedenia; riadiace panely (elektrotechnika); galvanické články; spojky elektrického vedenia; elektrické spojky; elektrické svorky; elektrické relé; elektrolyzéry; vysielače elektronických signálov; telekomunikačné vysielače; prístroje na čistenie gramofónových platní; pásky na záznam zvuku; tachografy vozidiel; cievky (fotografia); mechanické značky; epidiaskopy; skúmavky; váhy; termostaty; ergometre; nástroje a stroje na skúšanie materiálov; ovoskopy; meradlá; ukazovatele hladiny benzínu; zachytávače iskier; špeciálne puzdrá na fotografické prístroje a nástroje; puzdrá na cvikre; skúšobné prístroje (nie na lekárske použitie); refraktometre; expozimetre; fakturovacie stroje; laboratórne fermentačné prístroje; bezpečnostné zariadenia pre železničnú dopravu; elektrické drôty; magnetické drôty; závažia olovníc; olovnice; ochranné siete proti nehodám; záchranné siete; záchranné plachty; strihačky filmov; filtre na dýchacie masky; fotografické filtre; nabíjačky batérií; vysokofrekvenčné prístroje; frekventomery; poistky; rádiá; kryštálové detektory; galvanické články; ochranné rukavice; potápačské rukavice; ochranné rukavice proti rtg. lúčom na priemyselné použitie; prístroje na rozbor plynov; plynomery (meracie prístroje); geodetické prístroje a nástroje; vytýčky, nivelačné laty (geodetické nástroje); prístroje na sušenie fotografií (sušičky); prístroje na leštenie fotografií (leštičky); pravítka (meracie nástroje); sklené odmerky; rastre na výrobu štočkov; mriežky elektrických akumulátorov; protipožiarne ochranné odevy; ohňovzdorné ochranné odevy; audiovizuálne prijímače; heliografické prístroje; hologramy; vlhkomery; značkovacie vlákna na elektrické drôty; identifikačné puzdrá na elektrické drôty; záchranné prístroje a zariadenia; dýzy požiarnických hadíc; požiarnické autá; požiarnické čerpadlá; sklonomery; svahomery; taxametre; indikátory množstva; vákumetre; rýchlomery, tachometre; induktory (elektrotechnika); kotvy (indukty) (elektrotechnika); zariadenia na spracovanie údajov; zrkadlá na kontrolovanie práce; prístroje na vnútorné komunikáciu; nosiče tmavých platní (fotografia); invertory (elektrotechnika); ionizačné prístroje (nie na ionizáciu vzduchu alebo vody); dverové priezory; značkovače (pomôcky na šitie); špeciálny laboratórny nábytok; laktodenzimetre, mliekomery; laktomery; lampy do tmavých komôr (fotografia); optické lampy; diaprojektory; laterna magika (prístroje); signalizačné návestné lampáše; lasery (nie na lekárske použitie); šošovky (optika); váhy na váženie listov; logy (prístroje na meranie plavebnej rýchlosti lodí); sondážne laná; zväčšovacie sklá (optika); svetelné tabule; neónové reklamy; okuliare (optika); nástroje s okulármi; nivelačné prístroje; okuliarové šošovky; výrobky očnej optiky; manometre (tlakomery); periskopy; ochranné masky; matematické pomôcky; mincové mechanizmy na televízne prijímače; megafóny; počítačové pamäte; tesárske pravítka; ortuťové libely; rýchlomery (fotografia); presné meracie prístroje; nástroje na meranie; meteorologické prístroje; metre (meracie nástroje); mikrometrické skrutky do optických prístrojov; mikrofóny; mikrotómy; automatické časové spínače (nie hodinárske); zrkadlá (optika); dýchacie prístroje na plávanie pod vodou; plavebné prístroje a nástroje; námorné signalizačné zariadenia; navigačné nástroje; rámy na okuliare; elektrické batérie (články); elektrické akumulátory; vodováhy, libely; nivelačné nástroje; rámy na cvikre; optické hranoly; pozorovacie nástroje; oktanty; ohmmetre; vlnomery; optické prístroje a nástroje; optické sklo; počítače; nahraté počítačové programy; oscilografy; zariadenia na prelievanie kyslíka; ozonizátory; mikrometre; svetelné alebo mechanické signalizačné panely; prepäťové poistky; bleskozvody; parkovacie hodiny; astronomické prístroje a nástroje; prístroje na meranie hrúbky pokožky; acidimetre; prístroje a nástroje na váženie; salinometre (prístroje na meranie obsahu soli vo vode, pôde); fotografické misky; statívy na fotoaparáty; fotografické hľadáčiky; fotometre; fototelegrafické prístroje; fyzikálne prístroje a nástroje; automatické ovládacie zariadenia vozidiel; cvikre; pipety; meračské stoly (geodetické pomôcky); planimetre; tampóny do uší pre potápačov; zvončeky (poplašné zariadenia); závažia; polarimetre; rádiotelefónne zariadenia; rádiotelegrafické zariadenia; merače tlaku (tlakomery); ukazovatele tlaku; premietacie prístroje; protikorózne katódové prístroje; chrániče zubov; pyrometre; radary; autorádiá; rádiologické zariadenia na priemyselné použitie; uhlomery (meracie nástroje); prístroje a zriadenia na produkciu rontgenových lúčov (nie na lekárske použitie); rontgenové žiariče (nie na lekárske použitie); ochranné zariadenia proti rontgenovým lúčom (nie na lekárske použitie); telefónne prístroje; refraktory; rontgenové prístroje (nie na lekárske použitie); spektroskopy; elektrické odpory; teplomery (nie na lekárske použitie); respirátory na filtráciu vzduchu; dýchacie prístroje (nie na umelé dýchanie); reostaty; minciere (váhy); svetelné alebo mechanické návestidlá; sacharimetre (cukromery); sondy na vedecké použitie; satelity na vedecké použitie; membrány do vedeckých prístrojov; vyučovacie prístroje; indukčné cievky; svorky (elektrotechnika); elektrické zámky; sextanty; signalizačné píšťalky; výstražné trojuholníky do vozidiel; elektrodynamické zariadenia na diaľkové ovládanie návestidiel; simulátory vedenia a riadenia dopravných prostriedkov; sirény; zariadenia na prenos zvuku; zvukové nahrávacie zariadenia; zvukové prehrávacie zariadenia, prehrávače; sondážne zariadenia a stroje; sondážne plomby; sonometre; spektrografy; sférometre; stereoskopy; stereoskopické zariadenia; gramofónové ihly; sulfitometre; ďalekopisy; tachometre; závitníkové kalibre; telegrafy (prístroje); televízne prijímače; telegrafné drôty; diaľkové ovládače; stožiare bezdrôtových antén; čítacie zariadenia (pre účinkujúcich); telefónne mikrofóny; diaľkové prerušovače; ďalekohľady; teleskopy; indikátory teploty; prístroje na zaznamenávanie času; teodolity; termostaty do vozidiel; digitálne počítadlá (totalizátory); otáčkomery; regulátory otáčok gramofónov; vysielače (telekomunikácie); presné váhy; stolárske pomôcky na rysovanie; elektrónky (rádiotechnika); urinometre; variometre; verniére (pomocné posuvné meradlá); videopásky; viskozimetre; elektrické zariadenia proti krádežiam; regulátory napätia do vozidiel; hlasovacie zariadenia; voltmetre; zariadenia na výmenu gramofónových ihiel; destilačné laboratórne prístroje; poistkový drôt z kovových zliatin; antikatódy; píšťalky na psov; zameriavacie ďalekohľady na strelné zbrane; zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu; nástroje na určovanie azimutu; svetelné bóje, majáky; držiaky elektrických objímok; exponované filmy; svetelné alebo mechanické dopravné značky; záchranné bóje; signalizačné bóje; bzučiaky; buzoly; hmlové signály (nie výbušné); registračné pokladnice; rádiologické obrazovky na priemyselné použitie; magnetické identifikačné karty; fotovoltaické články; denzitometre; magnetické disky; pružné disky; pásky na čistenie nahrávacích hláv; videorekordéry; počítačové klávesnice; integrované obvody; polovodiče; čipy (mikroprocesorové doštičky); katódy; záchranné vesty; záchranné pásy; chemické prístroje a nástroje; exponované kinematografické filmy; materiály na elektrické vedenie (drôty, káble); kontaktné šošovky; puzdrá na kontaktné šošovky; inkubátory na kultúry baktérií; solárne články; izolovaný medený drôt; elektrické výbojky (nie osvetľovacie); fotografické clony; destilačné prístroje na vedecké použitie; dozimetrické prístroje; dozimetre; elektrické dverové zvončeky; puzdrá na okuliare; laboratórne pece, piecky; optické vlákna; telefónne drôty; exponované rontgenové filmy; filtre UV lúčov (fotografovanie); ozvučnice ampliónov; trojnožky na fotoaparáty; čítačky čiarových kódov; nepriestrelné vesty; značkovacie bóje; doštičky na integrované obvody; laboratórne chromatografické prístroje; chronografy (prístroje na zaznamenávanie časových údajov); audiovizuálne kompaktné disky; optické kompaktné disky; počítačové operačné programy (nahraté); periférne zariadenia počítačov; počítačový softvér (nahraté počítačové programy); optické kondenzátory; akustické spriahadlá; spojovacie prvky (vybavenie zariadení na spracovanie údajov); dekompresné komory; digitálne súradnicové zapisovače; potápačské masky; elektronické perá (vizuálne zobrazovacie zariadenia); kódované magnetické karty; faxy; požiarnické člny; počítačové rozhrania; počítačové meniče diskov; nákolenníky pre robotníkov; elektrické regulátory svetla; magnetické nosiče údajov; magnetické kodéry; magnetické páskové jednotky (informatika); mikroprocesory; modemy; monitory (počítačový hardvér); monitorovacie počítačové programy; myši (periférne zariadenia počítačov); optické čítacie zariadenia; optické nosiče údajov; optické disky; počítačové tlačiarne; procesory (centrálne procesorové jednotky); čítacie zariadenia (zariadenia na spracovanie údajov); bezpečnostné pásy (nie na sedadlá vozidiel, nie športový výstroj); skenery (zariadenia na spracovanie údajov); detektory dymu; tranzistory (elektronika); rontgenové snímky (nie na lekárske použitie); spojovacie objímky na elektrické káble; guľôčkové počítadlá; elektronické diáre; telefónne záznamníky; videokamery; kazetové prehrávače; prehrávače kompaktných diskov; diagnostické prístroje (nie na lekárske použitie); diskové mechaniky počítačov; elektricky ovládané koľajnice na upevnenie bodových svetiel, svetlometov; elektronické vreckové slovníky; elektronické zabezpečovacie prívesky na tovary; ohňovzdorné obaly; žiarovky do zábleskových prístrojov; karty s integrovanými obvodmi (pamäťové alebo mikroprocesorové); odmerné lyžice; notebooky (prenosné počítače); elektronické informačné tabule; vreckové kalkulačky; ochranná obuv proti úrazom, proti ožiareniu a proti ohňu; rozstrekovacie požiarnické zariadenia; motorové štartovacie káble; slnečné okuliare; dochádzkové hodiny; videokazety; kazety na videohry; video displeje; videotelefóny; okuliare na športovanie; nosové štipce pre plavcov a potápačov; ochranné prilby na športovanie; elektronické publikácie (sťahovateľné); počítačové programy (sťahovateľné); navigačné prístroje vozidiel (palubné počítače); dekoratívne magnety; bezdrôtové telefóny; podložky pod myš; prenosné osobné stereoprehrávače; opierky zápästia na prácu s počítačom; koaxiálne káble; káble s optickými vláknami; kryty na elektrické zásuvky; prístroje na výskum morského dna; elektrifikované ohrady; počítačové hry (softvér); slúchadlá; predradníky na osvetľovacie prístroje; rádiové pejdžre; satelitné navigačné prístroje; selenoidné ventily (elektromagnetické prepínače); ochranné zariadenia proti prepätiu; prenosné krátkovlnné vysielačky; indikátory smeru vetra (veterné rukávy); elektronické svetelné ukazovadlá (vyučovacie pomôcky); figuríny na resuscitáciu (učebná pomôcka); regulátory osvetlenia scény; kuchynské časovače (presýpacie hodiny); čipy s kódom DNA; DVD prehrávače; bankomaty; dopravné signalizačné zariadenia (semafory); handsfree (slúchadlá so zabudovaným mikrofónom na telefonovanie bez držania telefónu); azbestové požiarnické ochranné zásteny; jazdecké prilby; špeciálne laboratórne odevy; identifikačné magnetické náramky; transpondéry (telekomunikačné družice na prenos rádiových signálov); sťahovateľné zvonenia do mobilných telefónov; sťahovateľné hudobné súbory; sťahovateľné obrazové súbory; figuríny na nárazové skúšky; laboratórne odstredivky; dosky plošných spojov; USB kľúče; zariadenia globálneho polohového systému (GPS); prenosné multimediálne prehrávače.
42 - Chemické analýzy; analýzy výťažnosti ropných polí; architektonické služby; bakteriologický výskum; chemické služby; chemický výskum; architektonické poradenstvo; vypracovanie stavebných výkresov; technický prieskum; kontrola ropných vrtov; výskum v oblasti kozmetiky; výzdoba interiérov; priemyselné dizajnérstvo; navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo; skúšky materiálov; štúdie technických projektov; geologický výskum; prieskum ropných polí; inžinierska činnosť; meteorologické informácie; geodézia (zememeračstvo); požičiavanie počítačov; počítačové programovanie; ropný prieskum; fyzikálny výskum; strojársky výskum; skúšanie textílií; geologický prieskum; geologický výskum; overovanie pravosti umeleckých diel; kalibrácia; tvorba softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového hardvéru; módne návrhárstvo; grafické dizajnérstvo; kontroly kvality; požičiavanie počítačového softvéru; výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov); navrhovanie vzhľadu výrobkov (priemyselné dizajnérstvo); podmorský výskum; obnovovanie počítačových databáz; údržba počítačového softvéru; analýzy počítačových systémov; biologický výskum; urbanistické plánovanie; expertízy (inžinierske práce); návrh počítačových systémov; technická kontrola automobilov; zhotovovanie kópií počítačových programov; prevod údajov alebo dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); inštalácia počítačového softvéru; vytváranie oblakov na vyvolanie zrážok; prevod (konverzia) počítačových programov alebo údajov (nie fyzický); poradenstvo v oblasti počítačových programov; prenájom webových serverov; ochrana počítačov proti počítačovým vírusom; poradenstvo v oblasti úspory energie; výskum v oblasti ochrany životného prostredia; poskytovanie internetových vyhľadávačov; digitalizácia dokumentov (skenovanie); grafologické analýzy; poskytovanie vedeckých informácií a poradenstva o kompenzácii uhlíkových emisií; určovanie kvality nezoťatého dreva; určovanie kvality vlny; diaľkové monitorovanie počítačových systémov; rozbory vody; vedecké laboratórne služby; energetické audity; poradenstvo pri tvorbe webových stránok; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); poradenstvo v oblasti informačných technológií; vedecký výskum; prenájom počítačových serverov (serverhosting); klinické skúšky; zálohovanie údajov mimo pracoviska; uchovávanie elektronických údajov; poskytovanie informácií o počítačových technológiách a programovaní prostredníctvom webových stránok; kartografické služby; poskytovanie počítačových technológií prostredníctvom internetu (cloud computing); externé poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií; technologické poradenstvo; poradenstvo v oblasti počítačových technológií; poradenstvo v oblasti telekomunikačných technológií; predpovede počasia. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  PhoXi 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Photoneo s. r. o.; Jamnického 3, 841 05 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  28.09.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.12.2015 12/2015 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.05.2016 5/2016 FG3M
 
POZ 1992-2015
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 12.10.2015 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1992-2015
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 28.09.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Zoznam tovarov a služieb (SR) 28.09.2015 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 12.10.2015 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.10.2015 Typ Platba
výsledok rešerše 29.10.2015 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 30.10.2015 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 08.04.2016 Typ Odoslané
POZ 1992-2015
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku