Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1987-2014
(111)  Trademark Number  240719 
(151)  Registration Date  14.09.2015 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1987-2014 
(220)  Application Date  11.11.2014 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  02.06.2015 
(450)  Publication of Registration Date  03.11.2015 
(511)  International Classification of Goods and Services  29 
(511)  List of Classified Goods and Services  29 - Mliečne výrobky; syry. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  27.99.15, 27.03.01, 27.03.15, 02.01.01, 02.01.23, 02.01.98, 09.07.01, 09.07.17, 27.05.04 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  MILKEFFEKT, a.s.; Konská 559, 739 61 Třinec; CZ;
Szotkowski Josef; Bocanovice č. 49, 739 91 Bocanovice; CZ 
(740)  Attorney(s)  Zrzavecký Jan, JUDr. Ing., Ph.D.; Vodičkova 710/31, 110 00 Praha; CZ;
Regina Ivan, Ing.; Plzenská 15, 040 11 Košice; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  11.11.2024 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.06.2015 06/2015 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.11.2015 11/2015 FG3M
3 Opravy chýb alebo zmeny všeobecne 07.01.2016 01/2016 TH3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.11.2016 11/2016 TC3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 26.05.2021 10/2021 PC3M
 
POZ 1987-2014
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1987-2014
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 11.11.2014 Type Delivered
1a Plná moc 11.11.2014 Type Delivered
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 13.11.2014 Type Delivered
2a Plná moc 13.11.2014 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.11.2014 Type Payment
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 27.11.2014 Type Sent document
5 Plná moc 25.11.2014 Type Delivered
6 Plná moc 26.01.2015 Type Delivered
6a Doklad o podniku/podnikateľovi 26.01.2015 Type Delivered
7 výsledok rešerše 05.02.2015 Type Internal Letter
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 06.02.2015 Type Sent document
9 Žiadosť o zúženie zoznamu tovarov a služieb 09.04.2015 Type Delivered
10 pokyn na zverejnenie POZ 23.04.2015 Type Internal Letter
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 09.10.2015 Type Sent document
12 pokyn na zápis opravy údajov o POZ/OZ 09.11.2015 Type Internal Letter
13 Žiadosť o opravu 12.11.2015 Type Delivered
14 oprava osvedčenia o zápise OZ do registra 25.11.2015 Type Sent document
15 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 15.07.2016 Type Delivered
15a Plná moc 15.07.2016 Type Delivered
16 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 20.07.2016 Type Payment
17 dodatok k osvedčeniu OZ 18.10.2016 Type Sent document
18 Žiadosť o zápis prevodu 15.03.2021 Type Delivered
18a Plná moc 15.03.2021 Type Delivered
18b Výpis z obchodného registra 15.03.2021 Type Delivered
19 vyžiadanie poplatku 09.04.2021 Type Sent document
21 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 26.04.2021 Type Payment
22 dodatok k osvedčeniu OZ 06.05.2021 Type Sent document
POZ 1987-2014
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 04.10.2016 MILKEFFEKT, s.r.o. MILKEFFEKT, s.r.o.
Szotkowski Josef Szotkowski Josef
2 Prevod majiteľa 04.05.2021 MILKEFFEKT, a.s. MILKEFFEKT, s.r.o.
Szotkowski Josef Szotkowski Josef
3 Zápis alebo zmena zástupcu 04.05.2021 Zrzavecký Jan, JUDr. Ing., Ph.D. Regina Ivan, Ing.
Regina Ivan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku