Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1987-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  233711 
(151)  Dátum zápisu  12.12.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  23.11.2021 
(210)  Číslo prihlášky  1987-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  23.11.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.09.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.02.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29, 35, 40 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Mliečne výrobky; výrobky s obsahom mlieka a/alebo mliečnych zložiek; syry všetkých druhov; syrové výrobky; syrové nátierky; biely syr; čerstvý (nevyzretý) syr; domáci hrudkovitý syr; mäkký biely syr; mäkký syr; maslové syry; miešaný syr; mliečne výrobky vyrobené z čerstvého syra alebo hlavne z čerstvého syra (fromage Rais); náhradky syra; nevyzreté čerstvé syry; nízkokalorický mäkký syr; nízkotučný syr; ovčí syr; pasírovaný mäkký biely syr; pasírovaný syr; pochutiny s obsahom syra; potraviny pozostávajúce úplne alebo prevažne zo syrového prášku; pripravený strúhaný syr; prípravky z mäkkého syra; prípravky z tvarohového syra (cottage cheese); smotanový syr; spracované syrové výrobky; spracovaný syr; sušený syr; syr Cancoillotte; syr na opekanie v sendvičoch; syr s modrou plesňou; syr s modrou plesňou z ovčieho mlieka; syr v cestíčku; syrárske výrobky; syridlo; syrové fondue; syrové omáčky; syrové polevy na pizzu; syrové nátierky; syrové potraviny; syrové tyčinky; syry na grilovanie; syry obsahujúce bylinky; syry s obsahom korenín; syry vo forme omáčok; syry z kozieho mlieka; trojuholníkový syr; tvarohový syr; tvrdý zrejúci syr s modrou plesňou z kravského mlieka; vyzreté syry; zmesi syra; zmesi syra a mäsa; zmesi syra a ovocia; zmesi syra a zeleniny; zrejúce syry s plesňou; maslo; bylinkové maslo; cesnakové maslo; čisté maslo; kakaové maslo na potravinárske účely; kocky masla; koncentrované maslo; lahôdkové maslo; miešané maslo; orechové maslo; kefír; acidofilné mlieko; nápoje s mliečnymi acidofilnými baktériami; jedlá srvátka; mliečna srvátka na prípravu potravín; mliečna srvátka na výrobu potravín; srvátkové proteínové koncentráty; srvátkový proteín; sušená srvátka; sušené srvátkové výrobky; čerstvá smotana; smotana; instantná smotana do nápojov; jogurty obsahujúce vaječný krém alebo ochutené vaječným krémom; kyslá smotana; kysnutý mliečny krém; mliečny krém; náhrada smotany; náhradky kyslej smotany; nemliečne smotany na šľahanie; potravinárska smotana; potraviny obsahujúce jedlé tuky, určené na použitie ako smotana do kávy; prípravky z laktózy na použitie ako smotana do kávy; prípravky z laktózy na použitie ako smotana do kakaa; prípravky z laktózy, používané ako náhrada smotany; smotana na báze mlieka; smotana s nízkym obsahom tuku; smotana s vyšším obsahom tuku; smotanové dezerty; smotanové prípravky v prášku, určené pre nápoje; smotanové výrobky; sušená smotana; sušená smotana do kávy; dezerty vyrobené z jogurtov; dezerty vyrobené z jogurtov s ovocnými prísadami; dezerty z jogurtov s prísadami bylín; hotové dezerty z jogurtu s prídavkom sladkého pečiva; hotové dezerty z jogurtu s prídavkom ovocného lístkového cesta; jogurty; jogurtové krémy; jogurtové nápoje; jogurtové prípravky; jogurtové prípravky obsahujúce ovocie; jogurty obsahujúce drvené ovocie; jogurty s príchuťou ovocia; jogurty s prírodnými ovocnými príchuťami; jogurty z kozieho mlieka; jogurty zdobené pudingom; nápoje obsahujúce jogurt a sódu s vysokým obsahom jogurtu; nízkotučný jogurt; ochutené jogurty; prípravky na výrobu jogurtov; prípravky vyrobené z jogurtov; prirodzene skysnutý jogurt; sušený jogurt; jedlý tvaroh; mäkký tvaroh; mliečny tvaroh; ovocné tvarohy; prípravky z tvarohu; čokoládové mlieko; dezerty na báze mlieka; dezerty na báze mlieka s prevažujúcim obsahom mlieka; dezerty vyrobené z mlieka a želatíny; kondenzované mlieko; instantné dezerty na báze mlieka; jedlá v podobe polotovarov z mlieka; jedlé mliečne proteíny na ľudskú konzumáciu; jedlé sušené mlieko; kozie mlieko; kravské mlieko; kumys (mliečny nápoj); kvasené prírodné mliečne výrobky; kyslé mlieko; miešané mliečne nápoje; mliečne bielidlá do nápojov; mliečne dezerty; mliečne koktaily v podobe mliečnych nápojov; mliečne konzervy; mliečne nápoje; mliečne nápoje obsahujúce ovocie; mliečne nápoje s vysokým obsahom mlieka; mliečne nátierky; mliečne nátierky s nízkym obsahom tuku; mliečne omáčky; mliečne proteíny; mliečne pudingy; mliečne šejky; mliečne šľahačkové polevy; mliečne výrobky na báze ovocia; mliečne výrobky s orechmi; mlieko s príchuťou; mlieko v plechovkách; mlieko v prášku; mlieko v prášku bez obsahu tuku; mlieko v prášku pre jedlo; mlieko v prášku prichutené na prípravu nápojov; nápoje na báze mliečnych potravín; nápoje na mliečnej báze; nápoje vyrobené z mliečnych produktov; nápoje vyrobené z mlieka alebo s obsahom mlieka; nealkoholické mliečne koktaily s vysokým obsahom mlieka obsahujúce ovocné šťavy; nízkokalorické mliečne nápoje; ochutené mliečne nápoje; ochutené mliečne zákusky v podobe peny na ochutenej omáčke; odstredené mlieko v prášku; odtučnené mlieko; ovčie mlieko; plnotučné mlieko; polotučné mlieko; potraviny vyrobené prevažne z mlieka; prípravky z mlieka; prípravky z odtučneného mlieka; prípravky zo sušeného mlieka; smotana do kávy obsahujúca predovšetkým mliečne výrobky; trvanlivé mlieko; výrobky z kyslého mlieka; výrobky z polotučného mlieka; zrazené mlieko; šľahačka.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s uvedenými tovarmi v triede 29; zhromažďovanie rôzneho tovaru (okrem dopravy), najmä uvedeného tovaru pre tretie osoby umožňujúce spotrebiteľom, aby si prezreli a zakúpili tovar prostredníctvom katalógov, korešpondenčného (zásielkového) predaja, prostredníctvom internetu, teleshopingu alebo prostredníctvom iných komunikačných médií; reklama; rozhlasová a televízna reklama; reklamné a inzertné služby; reklamné agentúry; on-line reklama prostredníctvom počítačovej komunikačnej siete; reklamné služby formou ochutnávky vzoriek potravín, najmä syrov a mlieka; vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov; rozširovanie reklamných materiálov (letáky, katalógy a tlačoviny); rozširovanie vzoriek tovarov uvedených v triede 29; šírenie informácií reklamného, propagačného a komerčného charakteru; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; príprava inzertných stĺpcov; marketingové štúdie; prieskum trhu; prieskum vzťahov s verejnosťou; sekretárske služby; vedenie kartoték v počítači; kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; podpora predaja pre tretie osoby; odborné obchodné poradenstvo; obchodné alebo podnikateľské informácie; fakturačné služby; služby porovnávania cien; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35 a 40; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; organizovanie obchodných výstav; organizovanie predajných výstav a veľtrhov; služby v oblasti dovozu a vývozu; uvedenie výrobkov na trh; vykonávanie prieskumov verejnej mienky; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne.
40 - Spracovanie mlieka a syrov pre tretie osoby; údenie syra; informácie o spracovaní a úprave mlieka; informácie o spracovaní a úprave syra; údenie potravín; tepelná úprava potravín, najmä mlieka; chemická úprava potravín, najmä mlieka; odstreďovanie mlieka; pasterizácia (UHT); spracovanie a úprava materiálov; likvidácia odpadu; spracovanie odpadových materiálov; recyklácia odpadu; chemické spracovanie tekutín; čistenie priemyselnej odpadovej vody; úprava a čistenie vody; mletie; drvenie potravín; zrážanie látok; filtrovanie tekutín; kryokonzervácia; konzervovanie mliečnych výrobkov; sušenie mlieka; konzervovanie potravín a nápojov; zmrazovanie potravín; ožarovanie jedla; protiplesňová úprava potravín; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  25.05.02, 25.01.06, 25.01.13, 26.04.06, 26.04.07, 06.19.16, 06.19.19, 03.07.24, 05.05.20, 26.04.24, 09.01.07 
(540) Vyjadrenie