Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1987-2011
(111)  Trademark Number  233711 
(151)  Registration Date  12.12.2012 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  23.11.2021 
(210)  Application Number  1987-2011 
(220)  Application Date  23.11.2011 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  03.09.2012 
(450)  Publication of Registration Date  04.02.2013 
(511)  International Classification of Goods and Services  29, 35, 40 
(511)  List of Classified Goods and Services  29 - Mliečne výrobky; výrobky s obsahom mlieka a/alebo mliečnych zložiek; syry všetkých druhov; syrové výrobky; syrové nátierky; biely syr; čerstvý (nevyzretý) syr; domáci hrudkovitý syr; mäkký biely syr; mäkký syr; maslové syry; miešaný syr; mliečne výrobky vyrobené z čerstvého syra alebo hlavne z čerstvého syra (fromage Rais); náhradky syra; nevyzreté čerstvé syry; nízkokalorický mäkký syr; nízkotučný syr; ovčí syr; pasírovaný mäkký biely syr; pasírovaný syr; pochutiny s obsahom syra; potraviny pozostávajúce úplne alebo prevažne zo syrového prášku; pripravený strúhaný syr; prípravky z mäkkého syra; prípravky z tvarohového syra (cottage cheese); smotanový syr; spracované syrové výrobky; spracovaný syr; sušený syr; syr Cancoillotte; syr na opekanie v sendvičoch; syr s modrou plesňou; syr s modrou plesňou z ovčieho mlieka; syr v cestíčku; syrárske výrobky; syridlo; syrové fondue; syrové omáčky; syrové polevy na pizzu; syrové nátierky; syrové potraviny; syrové tyčinky; syry na grilovanie; syry obsahujúce bylinky; syry s obsahom korenín; syry vo forme omáčok; syry z kozieho mlieka; trojuholníkový syr; tvarohový syr; tvrdý zrejúci syr s modrou plesňou z kravského mlieka; vyzreté syry; zmesi syra; zmesi syra a mäsa; zmesi syra a ovocia; zmesi syra a zeleniny; zrejúce syry s plesňou; maslo; bylinkové maslo; cesnakové maslo; čisté maslo; kakaové maslo na potravinárske účely; kocky masla; koncentrované maslo; lahôdkové maslo; miešané maslo; orechové maslo; kefír; acidofilné mlieko; nápoje s mliečnymi acidofilnými baktériami; jedlá srvátka; mliečna srvátka na prípravu potravín; mliečna srvátka na výrobu potravín; srvátkové proteínové koncentráty; srvátkový proteín; sušená srvátka; sušené srvátkové výrobky; čerstvá smotana; smotana; instantná smotana do nápojov; jogurty obsahujúce vaječný krém alebo ochutené vaječným krémom; kyslá smotana; kysnutý mliečny krém; mliečny krém; náhrada smotany; náhradky kyslej smotany; nemliečne smotany na šľahanie; potravinárska smotana; potraviny obsahujúce jedlé tuky, určené na použitie ako smotana do kávy; prípravky z laktózy na použitie ako smotana do kávy; prípravky z laktózy na použitie ako smotana do kakaa; prípravky z laktózy, používané ako náhrada smotany; smotana na báze mlieka; smotana s nízkym obsahom tuku; smotana s vyšším obsahom tuku; smotanové dezerty; smotanové prípravky v prášku, určené pre nápoje; smotanové výrobky; sušená smotana; sušená smotana do kávy; dezerty vyrobené z jogurtov; dezerty vyrobené z jogurtov s ovocnými prísadami; dezerty z jogurtov s prísadami bylín; hotové dezerty z jogurtu s prídavkom sladkého pečiva; hotové dezerty z jogurtu s prídavkom ovocného lístkového cesta; jogurty; jogurtové krémy; jogurtové nápoje; jogurtové prípravky; jogurtové prípravky obsahujúce ovocie; jogurty obsahujúce drvené ovocie; jogurty s príchuťou ovocia; jogurty s prírodnými ovocnými príchuťami; jogurty z kozieho mlieka; jogurty zdobené pudingom; nápoje obsahujúce jogurt a sódu s vysokým obsahom jogurtu; nízkotučný jogurt; ochutené jogurty; prípravky na výrobu jogurtov; prípravky vyrobené z jogurtov; prirodzene skysnutý jogurt; sušený jogurt; jedlý tvaroh; mäkký tvaroh; mliečny tvaroh; ovocné tvarohy; prípravky z tvarohu; čokoládové mlieko; dezerty na báze mlieka; dezerty na báze mlieka s prevažujúcim obsahom mlieka; dezerty vyrobené z mlieka a želatíny; kondenzované mlieko; instantné dezerty na báze mlieka; jedlá v podobe polotovarov z mlieka; jedlé mliečne proteíny na ľudskú konzumáciu; jedlé sušené mlieko; kozie mlieko; kravské mlieko; kumys (mliečny nápoj); kvasené prírodné mliečne výrobky; kyslé mlieko; miešané mliečne nápoje; mliečne bielidlá do nápojov; mliečne dezerty; mliečne koktaily v podobe mliečnych nápojov; mliečne konzervy; mliečne nápoje; mliečne nápoje obsahujúce ovocie; mliečne nápoje s vysokým obsahom mlieka; mliečne nátierky; mliečne nátierky s nízkym obsahom tuku; mliečne omáčky; mliečne proteíny; mliečne pudingy; mliečne šejky; mliečne šľahačkové polevy; mliečne výrobky na báze ovocia; mliečne výrobky s orechmi; mlieko s príchuťou; mlieko v plechovkách; mlieko v prášku; mlieko v prášku bez obsahu tuku; mlieko v prášku pre jedlo; mlieko v prášku prichutené na prípravu nápojov; nápoje na báze mliečnych potravín; nápoje na mliečnej báze; nápoje vyrobené z mliečnych produktov; nápoje vyrobené z mlieka alebo s obsahom mlieka; nealkoholické mliečne koktaily s vysokým obsahom mlieka obsahujúce ovocné šťavy; nízkokalorické mliečne nápoje; ochutené mliečne nápoje; ochutené mliečne zákusky v podobe peny na ochutenej omáčke; odstredené mlieko v prášku; odtučnené mlieko; ovčie mlieko; plnotučné mlieko; polotučné mlieko; potraviny vyrobené prevažne z mlieka; prípravky z mlieka; prípravky z odtučneného mlieka; prípravky zo sušeného mlieka; smotana do kávy obsahujúca predovšetkým mliečne výrobky; trvanlivé mlieko; výrobky z kyslého mlieka; výrobky z polotučného mlieka; zrazené mlieko; šľahačka.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s uvedenými tovarmi v triede 29; zhromažďovanie rôzneho tovaru (okrem dopravy), najmä uvedeného tovaru pre tretie osoby umožňujúce spotrebiteľom, aby si prezreli a zakúpili tovar prostredníctvom katalógov, korešpondenčného (zásielkového) predaja, prostredníctvom internetu, teleshopingu alebo prostredníctvom iných komunikačných médií; reklama; rozhlasová a televízna reklama; reklamné a inzertné služby; reklamné agentúry; on-line reklama prostredníctvom počítačovej komunikačnej siete; reklamné služby formou ochutnávky vzoriek potravín, najmä syrov a mlieka; vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov; rozširovanie reklamných materiálov (letáky, katalógy a tlačoviny); rozširovanie vzoriek tovarov uvedených v triede 29; šírenie informácií reklamného, propagačného a komerčného charakteru; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; príprava inzertných stĺpcov; marketingové štúdie; prieskum trhu; prieskum vzťahov s verejnosťou; sekretárske služby; vedenie kartoték v počítači; kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; podpora predaja pre tretie osoby; odborné obchodné poradenstvo; obchodné alebo podnikateľské informácie; fakturačné služby; služby porovnávania cien; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35 a 40; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; organizovanie obchodných výstav; organizovanie predajných výstav a veľtrhov; služby v oblasti dovozu a vývozu; uvedenie výrobkov na trh; vykonávanie prieskumov verejnej mienky; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne.
40 - Spracovanie mlieka a syrov pre tretie osoby; údenie syra; informácie o spracovaní a úprave mlieka; informácie o spracovaní a úprave syra; údenie potravín; tepelná úprava potravín, najmä mlieka; chemická úprava potravín, najmä mlieka; odstreďovanie mlieka; pasterizácia (UHT); spracovanie a úprava materiálov; likvidácia odpadu; spracovanie odpadových materiálov; recyklácia odpadu; chemické spracovanie tekutín; čistenie priemyselnej odpadovej vody; úprava a čistenie vody; mletie; drvenie potravín; zrážanie látok; filtrovanie tekutín; kryokonzervácia; konzervovanie mliečnych výrobkov; sušenie mlieka; konzervovanie potravín a nápojov; zmrazovanie potravín; ožarovanie jedla; protiplesňová úprava potravín; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  25.05.02, 25.01.06, 25.01.13, 26.04.06, 26.04.07, 06.19.16, 06.19.19, 03.07.24, 05.05.20, 26.04.24, 09.01.07 
(540) Trademark