Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1978-2019
(111)  Trademark Number   
(151)  Registration Date   
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1978-2019 
(220)  Application Date  12.09.2019 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public   
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  33 
(511)  List of Classified Goods and Services  33 - Ovocné víno - ríbezľové víno. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  19.07.01, 25.01.17, 25.01.94, 05.07.09, 27.05.19, 27.05.03, 29.01.01, 29.01.06 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o.; Cintorínska 31, 951 93 Topoľčianky; SK 
(740)  Attorney(s)  Budaj Miroslav, JUDr., advokát; Miletičova 71, 821 09 Bratislava 2; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  v konaní 
   Legal Status   
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until   
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
POZ 1978-2019
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1978-2019
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 12.09.2019 Type Delivered
1a Sprievodný list 12.09.2019 Type Delivered
1b Plná moc 12.09.2019 Type Delivered
1c Vyjadrenie označenia 12.09.2019 Type Delivered
1d Plná moc 12.09.2019 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 12.09.2019 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 17.09.2019 Type Payment
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 04.02.2020 Type Sent document
5 Odpoveď na správu úradu 04.03.2020 Type Delivered
5a Sprievodný list 04.03.2020 Type Delivered
6 rozhodnutie o zamietnutí POZ (s vyjadrením) 29.04.2020 Type Sent document
7 Rozklad 12.05.2020 Type Delivered
7a Sprievodný list 12.05.2020 Type Delivered
8 predkladacia správa k rozkladu 18.06.2020 Type Internal Letter
9 všeobecný referátnik 19.06.2020 Type Sent document
10 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 26.03.2021 Type Internal Letter
11 protokol o rokovaní komisie 26.03.2021 Type Internal Letter
12 protokol o hlasovaní komisie 29.03.2021 Type Internal Letter
13 Rozhodnutie o rozklade (do zápisu) 29.03.2021 Type Sent document
POZ 1978-2019
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku