Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1978-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1978-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  12.09.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  33 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  33 - Ovocné víno - ríbezľové víno. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  19.07.01, 25.01.17, 25.01.94, 05.07.09, 27.05.19, 27.05.03, 29.01.01, 29.01.06 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o.; Cintorínska 31, 951 93 Topoľčianky; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Budaj Miroslav, JUDr., advokát; Miletičova 71, 821 09 Bratislava 2; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1978-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1978-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 12.09.2019 Typ Doručené
1a Sprievodný list 12.09.2019 Typ Doručené
1b Plná moc 12.09.2019 Typ Doručené
1c Vyjadrenie označenia 12.09.2019 Typ Doručené
1d Plná moc 12.09.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 12.09.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 17.09.2019 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 04.02.2020 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 04.03.2020 Typ Doručené
5a Sprievodný list 04.03.2020 Typ Doručené
6 rozhodnutie o zamietnutí POZ (s vyjadrením) 29.04.2020 Typ Odoslané
7 Rozklad 12.05.2020 Typ Doručené
7a Sprievodný list 12.05.2020 Typ Doručené
8 predkladacia správa k rozkladu 18.06.2020 Typ Interné listy
9 všeobecný referátnik 19.06.2020 Typ Odoslané
10 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 26.03.2021 Typ Interné listy
11 protokol o rokovaní komisie 26.03.2021 Typ Interné listy
12 protokol o hlasovaní komisie 29.03.2021 Typ Interné listy
13 Rozhodnutie o rozklade (do zápisu) 29.03.2021 Typ Odoslané
POZ 1978-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku